3 REDENEN WAAROM JE HALLOWEEN KUNT VIEREN!

halloweenKan je nou Halloween wel of niet vieren? Natuurlijk kan je dat! Als je aan de volgende 3 redenen kan voldoen, dan is Halloween echt een feest die jij zou moeten vieren. Veel mensen weten dat ik juist zou waarschuwen voor feesten waar boze geesten in voorkomen. Maar dit keer ga ik duidelijk zijn, Halloween kan je rustig vieren, want uiteindelijk is het jouw leven en is het aan jou hoe jij je leven indeelt. En zeker als je voldoet aan deze 3 redenen dan kan jij met een gerust hart Halloween vieren.

Waarom zou jij je wat aantrekken van wat ik er van vind of wat kan het jou toch schelen dat door het vieren van deze feesten je in grote problemen kan komen? Ben jij een wijs persoon en sta jij open om meer kennis en inzicht te ontvangen, dan zou je er verstandig aan doen om gewoon deze studie eens door te nemen en te ontdekken dat Halloween ook een duistere kant heeft dan alleen rondlopen in een pompoen pak voor wat snoepjes. Dus voor ik je de drie redenen geef waarom je het zou kunnen vieren, vind ik dat het wel mijn plicht is om je ook te zeggen waarom je het beter niet kunt vieren. Hou je van kinderen, dan is het helemaal raadzaam om deze studie eens door te nemen. Zelfs als je geen christen bent, weet ik zeker dat je een volgende keer je wel twee keer bedenkt om je kinderen hiermee schade toe te brengen. 

Zoals de christenen de Bijbel hebben, zo hebben de satanisten de “satansbijbel”. Daarin wordt onder andere een hoofdstuk toegewijd aan de feesten die gebruikt worden om satan te aanbidden. 

satansbijbel: 
“Naast iemands eigen verjaardag zijn de twee grote satanische feestdagen Walpurgisnacht en Halloween. ( de satansbijbel, hoofdstuk “ het boek van Lucifer, boek 11, feestdagen” )

In een studie die nog gaat komen over het satanisme, ga ik hier meer vertellen over wat er nog meer beschreven wordt in deze satansbijbel. 

Walpurgisnacht heeft betekenis voor heidenen en wicca’s ( hekserij). Het volksgeloof wilde dat in deze nacht de boze geesten vrij spel hadden. Maar ook halloween heeft al zijn raakvlakken met het satanisme en het eren van satan en de dood. Het lichtje dat in de pompoen brandt, zou een symbool zijn voor het lichtje van het leven dat achter de dood schijnt. Men zegt dat een flikkerende kaarsvlam in een pompoen een teken zou zijn dat een overleden voorouder of een geest de vlam aanraakt. De gedachtegang dat een overleden voorouder de vlam aanraakt, gaat naar de gedachtegang van “voorouder of doden vereren.” De Bijbel is duidelijk over deze zaken: 

[31] U mag geen contact zoeken met de geesten van gestorvenen en geen orakels ondervragen. Daardoor zou u zich verontreinigen. Ik ben de HEER uw God. ( Lev.19:31) 

Je “verontreinigen” betekent eigenlijk dat wanneer je deze dingen doet, die God daar verbiedt, je daarmee een poort open zet voor demonen. Je brengt jezelf dus met deze daad in contact met demonen of boze geesten, die de ruimte krijgen om in jouw leven dingen te gaan verwoesten. Demonen kunnen je leven dan binnendringen. Werkelijk, wil je echt dat jouw kinderen, van wie je veel houdt, mee doen aan deze “onschuldige feesten? Het maken van een pompoen is dus in werkelijkheid het maken van een beeld, en staat hierin gelijk aan een “afgodsbeeld.” En heeft ten alle tijde de heenwijzing naar Halloween. Afgodsbeelden worden altijd gekoppeld aan demonen. 

De bijbel zegt daarin ook:

“Vervloekt is de man die een beeld maakt en op een geheime plaats aanbidt, of het nu gemaakt is van steen, hout of gegoten metaal, want de Here haat deze zelfgemaakte goden.” En het hele volk zal antwoorden: “Amen.” (Deut 27:15 )

Je brengt dus een vloek over je leven en van je nageslacht of familie als je dit soort beelden gebruikt ter decoratie. 
De Bijbel zegt :
“Mensen die afgoden nalopen, worden getroffen door veel ellende. Ik zal nooit aan hun afgoden offeren, zelfs hun namen zal ik niet noemen.” (Psalm 16:4 )

Als jij beweert dat je de beelden niet aanbidt maar alleen mooi vindt dan vergis jij je in de geestelijke wereld.

Elk boeddhist weet bijvoorbeeld dat het offeren aan een beeld in werkelijkheid een offer is aan een geest. (boze geest ), zodat de geest gerust wordt gesteld en er dan zegen op volgt. 

En de Bijbel zegt duidelijk :

“Wat wil ik hiermede dan zeggen? Dat een afgodenoffer iets is, of dat een afgod iets is? Integendeel, dat hun offeren een offeren is aan boze geesten en niet aan God en ik wil niet, dat gij in gemeenschap komt met de boze geesten.” (1 Kor. 10:19-20 )

De Bijbel geeft voorbeelden van beelden die gekoppeld worden aan geesten. Daarin zie je dat het eerste beest aanbeden wordt door middel van het tweede beest dat via het beeld gaat.

“Omdat het tweede beest zoveel macht had gekregen van het eerste beest en zulke wonderen kon doen, gehoorzaamden de mensen hem. Toen zei het tweede beest tegen de mensen dat ze een beeld moesten maken van het eerste beest (dus van het beest dat de dodelijke zwaardwond had gehad, maar was blijven leven). Dat deden ze en ze aanbaden dat beeld. En het tweede beest kreeg de macht om dat beeld levend te maken. Daardoor kon het beeld van het beest ook spreken. En het doodde alle mensen die het beeld niet wilden aanbidden.” ( Openb. 13:14-15)  

Wees waakzaam en nuchter, waar kies je voor, voor decoratie of voor je leven op het spel te zetten door te denken dat het allemaal onzin is? Het is aan jou om te kiezen voor leven of dood. 

Halloween komt af van het Keltische feest Samhain. Samhain was ook nog om een andere reden zeer bijzonder. De Kelten geloofden namelijk dat op die dag de geesten van alle gestorvenen van het afgelopen jaar terug kwamen om te proberen een levend lichaam in bezit te nemen voor het komende jaar. Dit is een reële zaak. Wat er werkelijk gebeurt is dat demonen of boze geesten ( dit zijn de geesten van de “reuzen” uit Genesis 6) hun intrede doen in de mensen. Dat is één van de redenen waarom Jezus ons de opdracht gaf “drijf demonen uit.” ( Math.10:8) of waarom je veel leest, “Hij dreef veel demonen uit ” ( Marc.1:34). Ook lees je “ [7] Hij riep de twaalf bij zich, en begon hen twee aan twee uit te zenden, en Hij gaf hun macht over de onreine geesten.” (Marc. 6:7)

Een veel voorkomende verkleding zijn heksen, vampieren, tovenaars, geesten en skeletten. Waarom toch deze dingen? Heel simpel, het blijft verwijzen naar datgene wat satan behaagt. Je verkleden als geesten, heksen, tovenaars, trollen, avatar, of dingen die herleiden naar de dood, blijven we terug zien waarbij God duidelijk maakt dat we daar ver vandaan moeten blijven. 

” [10] Het mag bij u niet voorkomen dat iemand zijn zoon of zijn dochter door het vuur laat gaan, zich inlaat met waarzeggerij, met geestenbezwering, voorspellingen of toverij, [11] zich met bezweringen inlaat, geesten en orakels ondervraagt of de doden oproept. [12] Want van iedereen die dergelijke dingen doet heeft de HEER uw God een afschuw; en om dergelijke gruweldaden drijft Hij die volken voor u weg.” ( Deut.18:10-12)

Of wat dacht je van het drinken van bloed door vampieren? Ook daar is de Bijbel zeer duidelijk over: “Nergens in uw land mag bloed van vogels of dieren worden gegeten. Ieder die dat toch doet, zal uit het volk worden verstoten.” ( Lev.7: 26-27)

Ach, het verkleden als een heks kan toch geen kwaad? Dat is afhankelijk hoe serieus je de Bijbel neemt: “De toveres zult gij niet laten leven.” ( Ex.22:18)
Hiermee worden heksen mee bedoeld.

Beste vrienden, dit is geen kinderfeestje meer! De Bijbel laat heel duidelijk zien dat “de dood” ook verwijst naar een bloeddorstige demon! 
“En ik zag, en zie, een vaal paard, en die daarop zat, zijn naam was [de] dood, en het dodenrijk volgde achter hem. En hun werd macht gegeven over het vierde deel der aarde om te doden, met het zwaard, met de honger, met de zwarte dood en door de wilde dieren der aarde.” ( Openb. 6:8)

Begrijp je nu waarom het zo`n heerlijk feest is voor de satanisten? Begrijp je nu, waarom alles in dit feest terug gaat naar “dood en verderf en angst aanjagen? “ Heb je enig idee wat voor gruwelijke rituelen er plaats vinden op deze dagen door satanisten en heksen? Het offeren van dieren en kinderen? Seksuele misbruik? Allemaal duistere praktijken dat juist op deze dag uitgevoerd worden.

Wat heeft dat skelet daar dan mee te maken? Dat skelet is een verwijzing naar “de god van de dood” of de “gehoornde god” die wederom staat voor satan zelf. 
Daarom vieren ze in de landen van Zuid Amerika het feest “de dag van doden “ met als eyecatcher “karikaturen van skeletten”. 

Dus wees waakzaam met al dit soort attributen. Skeletten, heksen, bezems, pompoenen, spinnenwebben, uilen en nog meer van die dingen blijven continu verwijzen naar het satanisme en wicca ( hekserij) . Kijk geen horrorfilm! Ook deze dingen vallen hier onder en veel mensen die horror kijken lopen vaak met angsten en depressie rond. 

Het aanjagen van angst is niet wat God wil. De Bijbel staat vol van “vrees niet “. Maar satan wil dat we juist angst aanjagen. Veel mensen hebben angsten die zich zo extreem omzetten naar de meest gekke angsten waaraan vaak ten grondslag ligt: “als ik dat of zus doe dan ben ik bang dat iemand of ik dood ga”. 

Vaak lopen deze mensen al met “boze geesten” of “demonen” rond. Ik weet, dit is niet populair om dit zo te zeggen, maar het is een feit. Want de Bijbel zegt namelijk:

” [18] In de liefde is geen plaats voor angst. Integendeel, de volmaakte liefde verdrijft de angst. Angst houdt altijd verband met straf. Wie nog angst kent, kent de volmaakte liefde nog niet.” ( 1 Joh.4:18)

Dus met andere woorden, wie continu in angst leeft of een angststoornis heeft, kent Jezus nog niet en indien je hem wel kent maar nog steeds in angst leeft, zal je wellicht bevrijd moeten worden van “ demonen” die ooit al binnen zijn gekomen. 

Dood en angst voor dood zijn niet van God! De Bijbel zegt:

“…want alleen als mens kon Hij ( Jezus) sterven en zo de duivel, die de macht over de dood had, machteloos maken. Alleen op die manier kon Hij de mensen, die hun leven lang vrees voor de dood hadden, uit de slavernij bevrijden.” ( Hebr.2:14-15)

Dus hierin zie je al dat God er alles aan heeft gedaan om je van die angst en vrees en van satan los te krijgen. Die juist bezig is om mensen in angst en dood en verderf te brengen. Waarom zou je dan aan zo`n feest mee willen doen?

Het laten schrikken van mensen of mensen angst aanjagen maakt dat iemand zo heftig kan schrikken dat daarmee iemand gevangen kan raken door demonen. Is dit echt wat jij wilt doen of wat je toe wil laten bij je kinderen of jezelf, dat anderen jou zo laten schrikken? Angst of heftig schrikken kan er zelfs toe leiden dat iemand kan sterven. Zijn ouders niet bedoeld om hun kinderen te beschermen? Is het niet bijzonder hoeveel mensen tegenwoordig met een angst rondlopen? 

Denk eens over deze dingen na en stel jezelf gewoon een eerlijke vraag, wat is het mij waard of wat zijn mijn kinderen waard dat zij gezond en vrij van angst kunnen leven ten opzichte van toegeven om mee te laten doen aan een “onschuldig kinderfeestje”. 

Als ik je waarschuw om een bepaalde kamer niet naar binnen te lopen omdat daar een bloeddorstige man binnen zit met een geweer in zijn hand wachtende totdat iemand binnen komt om hem neer te schieten, zou je dan mijn woorden ter harte nemen of toch gaan kijken? Zou je niet bij jezelf denken, uit veiligheid voor mijzelf en mijn kinderen, laat ik dan maar niet kijken, want als dat werkelijk zo is, dan kan het ons leven kosten. Zou je niet het zekere voor het onzekere nemen en denken, laat ik maar het advies aannemen om niet naar binnen te gaan en te kijken?

Wat is het jou waard? Daarom 3 redenen waarom je rustig Halloween kunt vieren. 
1. Als deze waarschuwingen omtrent Halloween jou NIETS waard zijn, vier dan rustig Halloween.
2. Als je niet echt de zorg wil dragen voor je kinderen dat het misschien wel slecht zou kunnen zijn voor hen, vier dan rustig Halloween. 
3. Als je meer waarde geeft aan de satansbijbel en de gruwelijke rituelen dan aan de woorden van God uit de Bijbel, vier dan rustig Halloween. 

Geven deze waarschuwingen jou wijsheid, kennis en inzicht, ga dan op die dag gewoon gezellig iets doen met je kinderen en zorg dat je ver afblijft van de genoemde attributen en films en “kinderfeestjes”.

Komen je kinderen met pompoenen aanzetten of wat dan ook en worden ze gevraagd voor een griezelfeest, bespreek het eens met de leraar en vertel hen van mijn advies, leg je kinderen uit waarom ze beter deze dingen niet kunnen houden en gooit het dan weg. Ik weet, het zal niet leuk zijn voor je kinderen, maar beter een huilend kind, dan een kind dat later problemen gaat ontwikkelen, de keuze is aan jou. Hou je van kinderen, geef dit dan door aan jouw vrienden vanwege hun kinderen.

Heeft deze studie jou aan het denken gezet, deel hem dan op sociaal media met jou vrienden! 

Wees gezegend.

Wil je ook gave studies bekijken op video? Volg mijn studies dan ook via youtube:
https://www.youtube.com/johnedensbijbelstudie?sub_confirmation=1

WIL JE IETS BIJDRAGEN AAN DEZE STUDIES?

MISSCHIEN ZIJN DE VOLGENDE STUDIES OOK INTERESSANT.

MAG EEN CHRISTEN TATOEAGES EN PIERCINGS?

PORNO, MIJN LUST EN MIJN LEVEN. HOE KOM IK ER VANAF?

DROMEN EN VISIOENEN, WELKE ZIJN VAN GOD?

SEKS BINNEN HET HUWELIJK, WAT MAG WEL EN WAT NIET?

Advertenties

4 thoughts on “3 REDENEN WAAROM JE HALLOWEEN KUNT VIEREN!

  • Ik weet niet wat je er mee wilt zeggen met die link maar als je die link leest, dan lees je toch ook dit onder het kopje geschiedenis :

   Samhain was ook nog om een andere reden zeer bijzonder. De Kelten geloofden namelijk dat op die dag de geesten van alle gestorvenen van het afgelopen jaar terug kwamen om te proberen een levend lichaam in bezit te nemen voor het komende jaar.

   De rest is in mijn studie verwerkt waarom je het daarom niet moet doen.

   Liked by 1 persoon

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s