HOE KRIJG JE SPIERBALLEN OM ZIEKEN TE GENEZEN EN DEMONEN UIT TE DRIJVEN?

trainen
Hoe komt het nou dat Jezus iedere ziekte en iedere demon kon uitdrijven? Daar moet een geheim achter zitten. En dit geheim is voor ons ook te ontdekken, want Jezus gaf ons de opdracht om dit ook te doen. Degenen die tot geloof zijn gekomen, zullen herkenbaar zijn aan de volgende tekenen: in mijn naam zullen ze demonen uitdrijven, ze zullen spreken in onbekende talen, met hun handen zullen ze slangen oppakken en als ze een dodelijk gif drinken zal dat hun niet deren, en ze zullen zieken weer gezond maken door hun de handen op te leggen.’ (Mar.16:17-18).

Deze bijbelstudie, zal niet ingaan op het feit hoe je ziekte kunt genezen en demonen kunt uitdrijven, maar het is meer bedoelt om een basis fundament te gaan leggen, zodat je krachtig wordt in de geestelijke wereld. Zodat je gaat ontdekken hoe Jezus dat deed en jou daar in bemoedigd om hetzelfde te gaan doen.

De bijbel zegt deze mooie spreuk die iedereen wel kent.
“Hoogmoed komt voor de val”.  Maar wat gebeurt er als je hoogmoed weg doet? Wat volgt er dan? Dit is wat de bijbel zegt.

“Waar hoogmoed komt, komt schande mee, maar wijsheid woont bij de nederige.” (Spr.11:2).

Jezus zei “…want ik ben zachtmoedig en nederig van hart.” (Mat.11:29)
Er was niemand zo nederig als Jezus. En door zijn nederigheid, bezat Hij veel wijsheid. De bijbel zegt De jongen groeide op en werd steeds sterker, omdat Hij vervuld werd van wijsheid. Gods genade rustte op hem.” (Luc. 2:40)

We lezen dat door Zijn nederigheid, Zijn liefde voor God, Hij steeds wijzer werd, omdat Gods genade op Hem rustte, maar door zijn wijsheid werd Hij steeds sterker! Waarin werd Hij steeds sterker? De statenvertaling zegt dat Hij steeds sterker werd in de Geest! We zullen dus onze geest steeds sterker moeten gaan maken. Dit kunnen we doen door ontzag te hebben voor de Heer en het woord van God goed tot ons te nemen. De bijbel zegt:  Het begin van wijsheid is ontzag voor de Heer.” (Ps.111:10). Eerder had God al opgedragen “Als je mijn woorden ter harte neemt en je aan het verbond met mij houdt, zul je een kostbaar bezit voor mij zijn” (Ex.19:5).

Zijn woorden ter harte nemen, is de bijbel die God aan ons gaf. Zijn verbond, is zijn nieuwe verbond die wij gesloten hebben met Jezus. Als we dus Jezus aannemen als onze redder en verlosser en wij zijn woorden naleven, zullen wij een kostbaar bezit zijn voor God, een machtig instrument in zijn hand. Zo machtig dat wij in staat zijn, om zieken te genezen en demonen uit te kunnen drijven.

Laten we gaan kijken wat Jezus ons voordoet en hoe wij Hem daarin kunnen navolgen.  

Nadat Jezus gedoopt werd kwam PAS de Heilige Geest op Hem. Wij kunnen na onze doop (door onderdompeling) onze geestelijke dood”) volledig vervult raken van de Heilige Geest. Dit is wat Jezus daarna deed vol in de kracht van de Heilige Geest. Zie vooral de combinatie Toen de sabbat was aangebroken, gaf hij onderricht in de synagoge, en vele toehoorders waren stomverbaasd en zeiden: ‘Waar haalt hij dat allemaal vandaan? Wat is dat voor wijsheid die hem gegeven is? En dan die wonderen die zijn handen tot stand brengen!” (Mar.6:2)

Kennis van het woord, nederigheid, wijsheid en kracht gaan hier hand in hand!

Toen Jezus de 12 discipelen uitstuurde zei Hij het volgende : Daarop riep hij zijn twaalf leerlingen bij zich en gaf hun de macht om onreine geesten uit te drijven en iedere ziekte en elke kwaal te genezen. (vers 1) “Neem in je beurs geen gouden, zilveren of koperen munten mee, schaf je voor onderweg geen reistas aan, geen extra kleren, geen sandalen en geen stok, want een arbeider is het waard dat er in zijn onderhoud wordt voorzien. ( Mat.10:1 en vers 9/10).

Jezus gaf zijn discipelen, de autoriteit om demonen uit te drijven, maar ook zieken te genezen. MAAR voor dat Hij ze uitzond, gaf Hij eerst de opdracht om niets mee te nemen! Ik geloof dat, dat een heel belangrijk punt is. Wanneer je dingen mee gaat nemen waar je vertrouwen op is, waar je normaal afhankelijk van bent, dan zal de kracht om zieken te genezen en wonderen te doen, veel minder zijn, dan wanneer je volledig vertrouwd op de kracht van God. Maar wat denk je van je zorgen, je verslavingen, je zondes? Laat eerst deze dingen achter bij Jezus, voordat je op pad gaat. Wanneer je denkt dat jij het wel even zal doen, laat dat bij Jezus achter. Laat trots achter bij Jezus, en bitterheid. Dan zal God jou voorzien van jou nood en zal de kracht sterker worden, want God is met je!

Jezus draagt ons op om precies te doen wat Hij deed en zijn voorbeeld na te volgen. Jezus volgde Gods weg, omdat Hij wist dat Hij zonder God niets kon doen. Hij zegt: “ ‘Waarachtig, ik verzeker u: de Zoon kan niets uit zichzelf doen, hij kan alleen doen wat hij de Vader ziet doen; en wat de Vader doet, dat doet de Zoon op dezelfde manier”. (Joh.5:19).  Jezus hield van God en deed daarom precies wat God deed. Als wij van Jezus houden, dan zegt Jezus, “Jullie zijn mijn vrienden wanneer je doet wat ik zeg.” (Joh.15:14).

Eén van de nederige dingen die Jezus voordeed was:  “Hij begon de voeten van zijn leerlingen te wassen en droogde ze af met de doek die hij omgeslagen had.” (Joh. 13:5). Hij wilde dat zijn discipelen hetzelfde gingen doen, zodat zij ook leerden om nederig te zijn. Want Jezus wist welke grote kracht achter dit “nederig zijn” zat. Ik heb een voorbeeld gegeven; wat ik voor jullie heb gedaan, moeten jullie ook doen…Je zult gelukkig zijn als je dit niet alleen begrijpt, maar er ook naar handelt.” (Joh.13:15,17).  

We worden dus gelukkig, we krijgen wijsheid, we ontwikkelen kracht, door nederig te zijn.

Een ander vorm van nederigheid is Jezus loven en prijzen. De bijbel zegt: “Met luide stem riepen ze: ‘Het lam dat geslacht is, komt alle macht, rijkdom en wijsheid toe, en alle kracht, eer, lof en dank.” (Op.5:12). Jezus komt jou eer, jou lof en jou dank toe! Hoe meer je Hem hier in aanbid, des te meer je in contact komt met Jezus. Des te intenser jou relatie is met Jezus, des te meer Jezus zichtbaarder wordt in jou. Wat dus ook betekent, dat zijn macht, zijn rijkdom, zijn wijsheid en zijn kracht steeds meer in jou leven zal plaatsvinden.   

Wij hoeven niet bang te zijn, als we tegen ziekte spreken of tegen demonen want Jezus heeft beloofd : Want ik zal jullie woorden van wijsheid schenken die door geen van je tegenstanders kunnen worden weerstaan of weersproken.”(Luc.21:15). Wij hebben het volledig pakket van Jezus ontvangen. Dit is al gelijk te zien bij Stefanus. “maar ze konden niet op tegen zijn wijsheid en tegen de heilige Geest die hem bezielde.”(Han.6:10).

Laatste inzicht om te doen wat Jezus ook deed is gehoorzaamheid! Jezus zegt:  

“..ik heb jullie opgedragen om op weg te gaan en vrucht te dragen, blijvende vrucht.” (Joh.15:16).  

Ga dus op weg en maak alle volken tot mijn leerlingen” (Mat.28:19)

” En hij zei tegen hen: ‘Trek heel de wereld rond en maak aan ieder schepsel het goede nieuws bekend.”(Mar.16:15).

Wil jij dus meer wonderen en tekenen in jou leven zien, begin dan bij nederigheid om Jezus te loven en te prijzen. Dank God iedere dag voor wat Hij voor jou heeft gedaan. Door gehoorzaam te zijn aan de opdracht van Jezus en te doen wat Hij zegt, namelijk de wereld intrekken, het evangelie te verkondigen, zieken te genezen en demonen uit te drijven,  zal de kracht van Jezus, zeer snel zichtbaar zijn in jou leven. In zijn naam mag ( “moet” ) jij dit doen, en zieken zullen genezen en demonen zullen uitgedreven worden in zijn naam. Dit zal een feit worden! Want zegt Jezus, “‘Mij is alle macht gegeven in de hemel en op de aarde… …En houd dit voor ogen: ik ben met jullie, alle dagen, tot aan de voltooiing van deze wereld.” (Mat.28:18,20)

Succes met trainen van je geestelijke kracht.

Wil je ook gave studies bekijken op video? Volg mijn studies dan ook via youtube: https://www.youtube.com/johnedensbijbelstudie?sub_confirmation=1

 

WIL JE IETS BIJDRAGEN AAN DEZE STUDIES?

 

Heeft deze studie jou helderheid gebracht en gun jij andere christenen om hier van op de hoogte te zijn, deel dan deze studie.

“God, die de boer zaad geeft om te zaaien en ons brood om te eten, zal u steeds meer zaad en steeds grotere oogsten geven. Dan kunt u van uw overvloed steeds meer uitdelen. Ja, Hij geeft zoveel dat u altijd veel kunt weggeven. ” (2 Corinthiers 9:10-11).

Deel zo veel mogelijk kennis over Gods woord, zodat je ook steeds meer kan oogsten! Elk persoon die zijn leven vernieuwd en bij God wordt gebracht door jou werk (ook als is het alleen delen van een Bijbelstudie) , zal jou als beloning toekomen wanneer je voor Gods aangezicht verschijnt! 

 

Advertenties

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s