– KAN SATAN ZICH BEKEREN?

Is er eigenlijk nog hoop voor satan? Wat als satan zich bekeert tot God, komen wij hem dan straks tegen in de hemel? Er zijn een heel aantal mensen die altijd roepen, God is zo genadig, ook satan krijgt wel een nieuwe kans. Maar is dit ook echt zo? Is dit niet een menselijke gedachte? Het is in ieder geval een eerlijke vraag. We lezen in Genesis het volgende nadat de mens gezondigd had:

“Wie heeft je verteld dat je naakt bent? Heb je soms gegeten van de boom waarvan ik je verboden had te eten?’
De mens antwoordde: ‘De vrouw die u hebt gemaakt om mij terzijde te staan, heeft mij vruchten van de boom gegeven en toen heb ik ervan gegeten.’
Waarom heb je dat gedaan?’ vroeg God, de HEER, aan de vrouw. En zij antwoordde: ‘De slang heeft me misleid en toen heb ik ervan gegeten.’ God, de HEER, zei tegen de slang; ‘Vervloekt ben jij dat je dit hebt gedaan, het vee zal je voortaan mijden, wilde dieren wenden zich af; op je buik zul je kruipen en stof zul je eten, je hele leven lang. En Ik zal vijandschap zetten tussen u en de vrouw, en tussen uw zaad en haar zaad; dit zal u de kop vermorzelen en gij zult het de hiel vermorzelen.” ( Gen. 3:12-15)

Wat valt jou op in bovengenoemde stuk? Enig idee? Ik zal je vertellen wat mij in ieder geval opviel. Je leest dat wanneer de mens in zonde vervalt, dat God die trouw en rechtvaardig is, de mens nog een kans geeft om uit te leggen waarom ze die zonde hebben gedaan. Hoe geweldig is het dat Adam en Eva een kans van God krijgen om te kunnen verklaren waarom ze deze zonde hadden gedaan, ondanks dat ze diep gezondigd hadden tegen God. Hoewel Eva als eerst gezondigd had, zien we dat God Adam eerst ter verantwoording roept. Mannen, jullie zijn verantwoordelijk voor jullie gezin en moeten je gezin goed beschermen tegen de aanvallen van satan.

Wat ik ook zo opvallend eraan vond, was dat God de slang, die in eerste instantie kon praten, nu opeens niet om een verklaring vraagt waarom hij de vrouw heeft verleid. Nee, Hij bestraft de slang direct! En daarna vervloekt God de slang. Waarom wordt de slang nou ook niet eerlijk ter verantwoording gevraagd? Waarom krijgt hij gelijk zijn straf zonder dat hij nog mag uitleggen hoe het komt?

2 redenen heb ik hier voor. De eerste ( deze is van mijzelf   maar toch ook een stukje bijbels te verklaren) volgens national geographic, zijn slangen doof! Dus wat voor zin had het voor God om verantwoording te vragen aan de slang? Satan had de slang gebruikt, maar na de daad, verliet hij weer de slang. Het lijkt me dan niet meer logisch dat God de slang geen verklaring vraagt, want tegen een dove praten heeft geen zin.  😉

Hoewel ik dit op national geographic had gezien, beschrijft de bijbel al dat slangen doof zijn. “Mensen zonder God dissen leugens op…Ze spuwen gif als een adder, ze zijn doof als een slang” (Ps. 58:4-5)

De slang had zich laten gebruiken, en daarom kreeg die zijn straf! Zou de slang voor de zondeval kunnen lopen en kunnen horen? Zou hij, door zich te verlenen aan satan , daarna doof zijn geworden? Allemaal vragen die de bijbel niet beantwoord, maar zouden we dit geestelijk natrekken, zou het kunnen betekenen, dat wanneer wij ons laten gebruiken door satan, dat hoewel wij God`s woord hadden kunnen verstaan, nu doof zijn geworden voor het evangelie. Doof zijn geworden voor het reddende werk van Jezus. Als wij God niet in ons leven toelaten en de Heilige Geest niet de regie in handen geven, zouden wij ook gif kunnen spuwen als een adder.

Als je niet met God leeft, en je niet beschermd met Jezus bloed, dan kan je snel een prooi gaan worden net zo als de slang. Die een prooi was van satan. Je zult wellicht met een dubbele tong, gaan spreken. “Hun tong is scherp als die van een slang, het gif ligt hun op de lippen.” (Ps.140:4)

Je zult uit je eigen vlees leven. Je eigen IK. De tong is zeer belangrijk geworden voor een slang. Ook voor ons is de tong zeer belangrijk. Daarom zegt de bijbel ook:
“Dood en leven zijn in de macht der tong,wie aan haar toegeeft, zal haar vrucht eten.” ( Spr. 18:21) 
Wie zich aan satan overgeeft en let op de bijbel zegt: “Wie niet met mij is, is tegen mij.(Luc.11:23), zal snel vervallen in de zondes die de bijbel beschrijft, want je eigen WIL is altijd tegen God.
“Het is bekend wat onze eigen wil allemaal teweegbrengt: ontucht, zedeloosheid en losbandigheid, afgoderij en toverij, vijandschap, tweespalt, jaloezie en woede, gekonkel, geruzie en rivaliteit, afgunst, bras- en slemppartijen, en nog meer van dat soort dingen. Ik herhaal de waarschuwing die ik u al eerder gaf: wie zich aan deze dingen overgeven, zullen geen deel hebben aan het koninkrijk van God. ( Gal. 5:19-21) 

Een 2de rede waarom God, de slang geen verantwoording vraagt is om de rede dat God wist dat satan hier achter zat. En satan is niet meer te bekeren zegt de bijbel! Satan is in rebellie tegen God ingegaan. ( Jes.14:14) Voor hem is het einde der tijd nabij. Daarom is de vervloeking “dit zal u de kop vermorzelen” ook voor hem bedoelt. God Beloofde al in het begin van de schepping, Dat de kop van de slang, vermorzeld zou gaan worden door de verlosser! “Hij heeft zich ontdaan van de machten en krachten ( van satan en zijn demonen en geesten) , hij heeft hen openlijk te schande gemaakt en in Christus over hen getriomfeerd.” ( 2kol. 2:15) 

Dat satan zich niet kan bekeren heeft dus te maken met het feit dat hij de oorsprong is van het kwaad. Als iemand een bacterie heeft opgelopen, waardoor hij ernstig ziek is geworden, dan kunnen we met een medicijn proberen te kijken om de bacterie te doden, zodat de persoon weer gezond kan worden. Doel van de medicijn is niet om beide te behouden. Er is geen enkele rede om de bacterie in leven te houden want dit is de oorzaak van de ziekte. Zo is het ook met satan, hij is de oorzaak van al onze ellende en daarom is er geen enkele rede tot bekering voor hem.  Jezus is gekomen voor ons, als medicijn (redder) van onze verbroken wereld. Een wereld wat door satan kapot is gemaakt, : satan is gekomen om te roven, te slachten en te vernietigen ( Joh.10:10). Maar wij zijn zeer speciaal in Gods ogen, waardoor God zijn enige zoon heeft gegeven voor ons, die dat aan willen nemen, zodat we gered kunnen worden van de eeuwige dood.

Jezus is echt alleen gekomen voor ons als mensen omdat God van een ieder persoon houdt en niet wilt dat we naar de hel gaan. Bekering en verlossing is daarom ook alleen voor de mens en niet voor de engelen! De bijbel zegt het zo:

Jezus is gestorven.. “ om door zijn dood definitief af te rekenen met de heerser over de dood, de duivel, en zo allen te bevrijden die slaaf waren van hun levenslange angst voor de dood. Het moge duidelijk zijn: hij is niet begaan met het lot van engelen, hij is begaan met het lot van de nakomelingen van Abraham.” ( Heb.2:14-16)

De hel is niet gemaakt voor ons! De hel is niet gemaakt voor JOU! Deze is alleen gemaakt voor satan en zijn demonen! Maar als jij geen keuze maakt voor God en Jezus niet in je leven aanneemt als jou redder en verlosser, dan zegt de bijbel, dat God geen andere keuze heeft dan jou naar die plek te zenden. “Daarop zal Hij (Jezus)ook de groep aan zijn linkerzijde toespreken: “Jullie zijn vervloekt, verdwijn uit mijn ogen naar het eeuwige vuur dat bestemd is voor de duivel en zijn engelen.” (Mat. 25:41)

Je maakt dus zelf deze keuze, om naar deze ellendige plek te gaan als je Jezus niet in je leven aanneemt. Laat dit niet gebeuren mensen!

Daarom wil ik je zo graag bemoedigen om vandaag een keuze te maken voor Jezus. Neem Hem vandaag nog aan, want de bijbel beloofd, wie Hem aanroept en erkent dat Jezus ook voor zijn zonde is gestorven en dat aanneemt als genade is GERED!

Kijk uit door wie je, je laat gebruiken! Indien je door de Heilige Geest laat gebruiken, zul je de vruchten van de Geest tonen. “Maar de vrucht van de Geest is liefde, vreugde en vrede, geduld, vriendelijkheid en goedheid, geloof, zachtmoedigheid en zelfbeheersing.” ( Gal. 5:22-23)

HOE STAAT HET MET JOU GEHOOR?? BEN JIJ DOOF VOOR GODS WOORD? “Laat wie oren heeft goed luisteren!” ( Mat.11;15)

 

Heeft deze studie jou helderheid gebracht en gun jij andere christenen om hier van op de hoogte te zijn, deel dan deze studie.

“God, die de boer zaad geeft om te zaaien en ons brood om te eten, zal u steeds meer zaad en steeds grotere oogsten geven. Dan kunt u van uw overvloed steeds meer uitdelen. Ja, Hij geeft zoveel dat u altijd veel kunt weggeven. ” (2 Corinthiers 9:10-11).

Deel zo veel mogelijk kennis over Gods woord, zodat je ook steeds meer kan oogsten! Elk persoon die zijn leven vernieuwd en bij God wordt gebracht door jou werk (ook als is het alleen delen van een Bijbelstudie) , zal jou als beloning toekomen wanneer je voor Gods aangezicht verschijnt! 

 

Advertenties

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s