– ALS IK MAAR GEZOND BEN, DAN BEN IK EEN GELUKKIG MENS, TOCH?

Dit zijn toch vaak de woorden die we graag uitspreken.
Maar is dit echt het einddoel? Gaat het er echt om, om gezond te zijn? Is dit het enige wat echt telt?
Tijdens ziekte dan telt rijkdom niet meer. Dan is uitkijken naar gezondheid het grootst.

Ja, ik moet eerlijk toegeven dat een leven met God zeer fijn zou zijn als ik ook gezond zou zijn.
Maar wat nou als je dan niet gezond bent. Wat nou als je al zo lang gebeden hebt, maar genezing blijft uitgesloten?
Wordt het leven hierdoor minder belangrijker? Wordt je daardoor minder gelukkig? Is het geloof daardoor minder geloofwaardig voor je?

De bijbel leert iets wat wellicht nog belangrijker is dan gezond zijn. En dit is wellicht voor sommige zeer belangrijk om te weten, wanneer er dingen in je leven spelen waar we soms ook even geen raad mee weten.
We lezen het volgende in Romeinen:  

“ 35 Wat kan ons ooit van de liefde van Christus scheiden? Onderdrukking? Nood? Vervolging? Honger? Ontbering? Gevaar? De dood?38 Ik ben ervan overtuigd dat niets ons kan scheiden van Gods liefde, die in Christus tot uiting komt. De dood niet, het leven niet, engelen niet, regeringen niet, de dingen van vandaag niet, de dingen van morgen niet. Nee, er is geen enkele kracht die dat kan. 39 Hoe hoog we zijn gestegen of in welke diepte wij ons ook bevinden, niets in de hele schepping kan ons scheiden van Gods liefde, die ons gegeven is in Christus Jezus, onze Heer.” (Rom.8: 35,38,39 )

Jezus die zonder zonde was en een lichaam had die GEEN ziekte kende, heeft er bewust voor gekozen om zijn lichaam te laten geselen om op die manier ons genezing te kunnen schenken! De dood aan het kruis bracht ons redding! Het was niet dat Hij geen pijn ervoer, maar Hij wist dat het hoogst haalbare doel in ons leven is om een relatie met onze hemelse Vader te hebben. Hiervoor moest er een offer gebracht worden! Jezus wilde het offer zijn, voor jou en mij zodat Hij door deze daad zich kon identificeren met ons en daardoor wij genezen konden worden!

“Hij werd veracht, door mensen gemeden, hij was een man die het lijden kende en met ziekte vertrouwd was, een man die zijn gelaat voor ons verborg, veracht, door ons verguisd en geminacht. Maar hij was het die onze ziekten droeg, die ons lijden op zich nam” ( Jes.53:3-4). 

Wellicht ga jij door een diepe dal. Of zie je het niet meer zitten. Bid dan eens tot Jezus en nodig hem uit in je hart. Want wie met Jezus wandelt, zal kracht gaan ontvangen. Juist in deze moeilijke tijden van pijn.

“Zelfs al ga ik door een dal van diepe duisternis, ik vrees geen kwaad, want Gij zijt bij mij; uw stok en uw staf, die vertroosten mij.” (Psalm 23:4)

David kende deze diepe dal van duisternis. Maar toch weet hij, dat God bij hem was. Wie op God vertrouwd, mag er ook op vertrouwen dat God hem troost.

Paulus roept ons op : “Laat daarom ieder die verdriet heeft zo leven dat hij er niet door wordt beheerst” (1 Kor. 7:30). Het mag duidelijk zijn dat pijn en verdriet een deel kan zijn van het leven, maar het is goed om je er niet door te laten beheersen. Wie Jezus in zijn leven heeft geaccepteerd mag er zeker van zijn, dat God hem/haar heeft geaccepteerd als zijn kind. Als je deze rust niet ervaart, in je moeilijke tijd van ziekte, bid dat tot Jezus, want Hij heeft beloofd dat bij Hem altijd rust is. “Kom naar mij, jullie die vermoeid zijn en onder lasten gebukt gaan, dan zal ik jullie rust geven. Neem mijn juk op je en leer van mij, want ik ben zachtmoedig en nederig van hart. Dan zullen jullie werkelijk rust vinden, want mijn juk is zacht en mijn last is licht.” (Mat.11:28-30).

Paulus geeft zelfs het advies, om in alle omstandigheden verheugd te zijn. Dit kan je naar mijn mening ook alleen als je de zekerheid hebt, dat je een kind van God bent. “Wees altijd blij in de Heer. Nog eens: wees blij! Maak u geen zorgen, maar laat aan God in al uw bidden en smeken dankbaar weten wat uw wensen zijn. En God zal met zijn vrede die alle begrip te boven gaat, waken over uw hart en uw gedachten, in Christus Jezus.” (Fil.4:4,6-7).

Dus beste lezer: “U mag uw zorgen op hem afwentelen, want u ligt hem na aan het hart.” (1Pet.5:7)

Als jij Jezus nog niet in je leven kent, of werkelijk met je mond ooit beleden hebt dat Hij ook voor jou zonde is gestorven, dan moedig ik je aan om het nu te doen. Bid dan nu zacht, “ Here Jezus, ik accepteer het offer wat u gegeven heeft, ik accepteer dat u voor mij gestorven bent en vanaf vandaag wil ik u leren kennen”. Als je dat doet, zal God gaan ingrijpen in jou situatie. En bedenkt, jij en ik weten nooit wanneer het ons laatste dag is.

 Als we Jezus in onze leven hebben, zou onze uitspraak dan hierdoor niet moeten veranderen naar:

ALS IK MAAR EEN LEVENDE RELATIE HEB MET JEZUS! Dan ben ik een gelukkig mens!

Advertenties

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s