– IS VERGEVEN OOK VERGETEN? GOD VERGEEFT ÜBERHAUPT NIET ALTIJD!

Het klinkt misschien heel gek, want je zou juist denken, dat het Gods doel is om mensen te vergeven. Om mensen weer te herstellen en op te bouwen. Het zou daarom des te vreemder zijn, wanneer er dan toch uitzonderingen zijn dat God niet zal vergeven. Toch is de bijbel duidelijk dat God in sommige gevallen totaal niet zal vergeven. We zullen hier enkele uitzonderingen bespreken en uitdiepen.

 “… maar wie de Geest lastert kan niet worden vergeven. …Maar wie kwaadspreekt van de heilige Geest zal niet worden vergeven, noch in deze wereld, noch in de komende.” (Mat.12:31-32). Dus we moeten voorzichtig zijn wat we over de heilige Geest zeggen.

In Marcus wordt het zo vertelt. “alle wandaden en godslasteringen, HOE ERG OOK, kunnen de mensen worden vergeven, maar wie lastertaal spreekt tegen de heilige Geest, krijgt in alle eeuwigheid geen vergeving, want zo iemand is schuldig aan een onuitwisbaar vergrijp!” (Mar. 3:28-29)

Wat wordt er dan bedoelt met “lastertaal of kwaadspreken.”  Laster is het zwartmaken van een ander door deze in het openbaar te beschuldigen van zaken waarvan degene die de beschuldiging uit weet of had moeten weten dat deze onwaar zijn. Het doel is het ruïneren van de reputatie van het slachtoffer. De farizeeërs zeiden namelijk over Jezus toe hij iemand genas van een boze geest:“Hij kan die demonen alleen maar uitdrijven dankzij Beëlzebul” ( Mat.12:24).

Beëlzebul betekent “heer van de vliegen”. Vliegen is in dit geval demonen. Dus de vorst/heer van de demonen is satan. Hoewel de farizeeërs beter hadden moeten weten, beschuldigen/lasteren zij hier de heilige Geest. En deze zonde is niet te vergeven door God! 

Toch zit er nog een verschil tussen lasteren van de heilige Geest en zondigen tegen de heilige Geest. Zonde tegen de heilige Geest kan komen omdat je zonde doet. De heilige Geest wil in je komen wonen en wil jou leven schoonmaken en aansturen. Als wij zondigen en daarin volharden met zondigen, dan zegt de bijbel, “Maak Gods heilige Geest niet bedroefd” ( Ef. 4:30). We bedroeven de heilige Geest, met onze zonde. Maar als je volhard in  je zonde, dan kan het zo zijn, dat je hem uitdooft in je leven. “ Doof de Geest niet uit” (1 Tess. 5:19). De heilige Geest kan als een smeulend kooltje in je leven zijn, maar ook als een laaiend vuur. Maar deze zonde is anders, dan lasteren van zijn goede naam. Klein voorbeeld, je komt elke dag een uur te laat op school, dan ben je verkeerd bezig en wellicht kan je dit later inhalen. (de  heilige geest bedroeven) Doe je dit vaker, dan zul je wellicht niet meer in de klas mogen komen voor een bepaalde tijd tot je wel weer op tijd kunt zijn. ( zonde tegen de heilige Geest),  Maar ga je de directeur volledig uitschelden en roddels over hem spreken, dan heb je de kans dat je gelijk van school wordt gestuurd. ( laster tegen de heilige Geest. ) 

Naast deze zonde, is er nog een rede waarom God niet vergeeft. We lezen namelijk over Gods grootste liefde voor ons. “Want God had de wereld zo lief dat hij zijn enige Zoon heeft gegeven, opdat iedereen die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft.” (Joh. 3:16). Een zeer mooi Bijbeltekst  maar ook ééntje met grote gevolgen. Want er staat: “die in hem gelooft. Ieder mens kan tot aan zijn einde toe nog gehoor geven aan deze opdracht, ieder mens kan van elke zonde die hij doet. ( op bovengenoemde na) vergeving ontvangen, maar een ieder die Jezus niet aanneemt voor hij gestorven is, zal niet worden vergeven! Zeer pijnlijk als het om een naaste van jou gaat. Daarom de oproep om des te meer te blijven getuigen over Jezus en je daar niet voor te schamen. 

Wat vergeeft God dan wel? Zoals we hadden gelezen in Marcus, “alle wandaden hoe erg dan ook” 

De bijbel zegt, “Ieder, die de zonde doet, doet ook de wetteloosheid, en de zonde is wetteloosheid.”( 1Joh. 3:4).
Dus eigenlijk staat hier in straattaal:  een ieder die zonde pleegt, heeft eigenlijk lak aan alle wetten van God. Eigenlijk kun je het zo stellen, alles wat je buiten God om doet is zonde. Een dan zegt Jezus over zonde 
“Jezus antwoordde: ‘Waarachtig, ik verzeker u: iedereen die zondigt is een slaaf van de zonde.” (Joh.8:34).

Zonde scheidt je van God! Hoewel God onze zonde kent en onze toekomst, hebben wij nog steeds een eigen wil! Met onze wil kunnen we voor God kiezen en Hem dienen. We mogen ook onze wil naar Hem uiten.

Koning Hizkia kreeg te horen van de Profeet Jesaja dat God had gezegd dat hij zijn testament moest opstellen, omdat hij zou gaan sterven. Hizkia bad tot God en wilde nog niet sterven. Dit is het antwoord van GOD zodat je ziet, dat gebed altijd iets kan veranderen. “Ik heb je gebed gehoord en je tranen gezien. Welnu, ik geef je nog vijftien jaar te leven” (jesaja 38:5 en 2 koningen 20: 6)

Wil jij door God vergeven worden, dan zul je wel telkens het volgende moeten doen: “Belijden we onze zonden, dan zal hij, die trouw en rechtvaardig is, ons onze zonden vergeven en ons reinigen van alle kwaad.” (1 joh 1:9). 

“Beken elkaar uw zonden en bid voor elkaar, dan zult u genezen. Want het gebed van een rechtvaardige is krachtig en mist zijn uitwerking niet.” (Jak.5:16). 


Dus wanneer jij je zonde belijdt, dan komt er genezing, herstel en vergeving. Wanneer je dat doet dan zal God niet alleen je zonde vergeven, maar Hij maakt een WILSBESLUIT om er ook nooit meer aan te denken. 
“Ik zal hun wandaden vergeven en aan hun zonden zal ik niet meer denken.” (Hebreeën 8:12).

“..en aan hun zonden en hun wetteloze daden zal Ik beslist niet meer denken.” ( Heb. 10:17).

Paulus zegt het zo: “Gelukkig is de mens wiens onrecht is vergeven, wiens zonden zijn bedekt” (Rom.4:7). Geweldig, jou zonden zijn vergeven en bedekt met het bloed van Jezus! En waar is al dat vuil van jou oude leven gebleven? Hier is het antwoord.

“Hij zal Zich weer over ons (jou) ontfermen, Hij zal onze (jou) ongerechtigheden vertrappen, ja, U zult al hun zonden werpen in de diepten van de zee!” (Micha 7:19).

En zoal Corrie ten Boom zei: er komt een bordje erbij,verboden te vissen. Dus geen oude koeien meer uit de sloot halen, want:

BIJ GOD IS VERGEVEN OOK VERGETEN!

 

 

Advertenties

One thought on “– IS VERGEVEN OOK VERGETEN? GOD VERGEEFT ÜBERHAUPT NIET ALTIJD!

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s