– EEN ENGEL OF EEN DEMON, HOE HERKEN IK HET??Er zijn mensen die zeggen dat ze wel eens een engel hebben gezien. Ooit sprak ik eens met iemand, die zei dat haar overleden vader in de kamer stond en dat hij zei dat het goed zat wanneer je overlijdt. We horen ook vaak van mensen die zeggen dat ze met een overleden persoon wel eens gesproken hebben.

Er zijn dus een heel aantal mensen die beweren dat er dus buiten onze zichtbare wereld, ook onzichtbare waarnemingen plaats hebben gevonden. MAAR hoe kan je dit dan testen?

Volgens de bijbel is het onzichtbare eigenlijke reëler dan het zichtbare. “Door geloof komen we tot het inzicht dat de wereld door het woord van God geordend is, dat dus het zichtbare is ontstaan uit het niet-zichtbare.” ( Heb. 11:3) 

Er is dus een onzichtbare wereld die wij niet meteen zouden kunnen zien, maar die reëler is dan het zichtbare en wanneer God ons de ogen voor opent wellicht in al zijn glorie gezien kan worden. “Toen bad hij: ‘Heer, open toch zijn ogen en laat het hem zien.’ En de Heer opende de ogen van Elisa’s dienaar en tot zijn verbazing zag hij dat de berg vol stond met paarden en wagens die om Elisa één vuurzee vormden.” (2koningen 6:17) 

De dienaar zag dat het rondom Elisa vol stond met paarden en wagens die bereden werden door Engelen.

Ook paulus spreekt over de onzichtbare wereld. Hij zegt, “Onze strijd is niet gericht tegen mensen maar tegen hemelse vorsten, de heersers en de machthebbers van de duisternis, tegen de kwade geesten in de hemelsferen.” (Efez. 6:12) 

Als de bijbel het dan heeft over “engelen” en over “heersers en machtenhebbers van de duisternis, en kwade geesten” dan is eigenlijk de vraag wie ben ik dan tegengekomen op het moment dat een engel zou verscheiden?

Ten eerste, waarschuwt God dat je geen schimmen van doden moet raadplegen! “ Raadpleeg geen geesten en schimmen van doden.” (Lev. 19:31) 

Een man of een vrouw die geesten of schimmen van doden laat spreken, moet ter dood gebracht worden. Zulke mensen moeten worden gestenigd en hebben hun dood aan zichzelf te wijten.” (Lev. 20:27) 

Het feit dat God deze daad als zeer ernstig ziet, beschrijft de regel erna: de persoon moet gestenigd worden! Achter dit stenigen zit een rede achter. Namelijk, door een geest te raadplegen, geef je toegang aan die geest om jou leven volledig te controleren. En dat wil God voorkomen. Want door dit te doen, geeft je automatisch ook recht aan die geest om het leven van jou en jou nageslacht in controle te nemen. ( dit heet gebonden raken. Wellicht schrijf ik een ander keer hier meer over en ook hoe je hier weer vrij van kan komen.) Let wel, dit geldt echter alleen voor het oude testament. In het nieuwe testament gaat dit anders, want daar is het Jezus die jou vrij maakt van boze geesten. Dus stenigen hoeft niet meer. 

Als mensen dus overledenen hebben gezien, weet dan, dat dit niet de persoon zelf is, maar ALTIJD een kwade geest waar Paulus over spreekt!
Hoe kan je dan wel onderscheiden of het een Engel is of een kwade geest? Want de bijbel zegt : “…want niemand minder dan Satan vermomt zich als een engel van het licht.” ( 2 kor. 11:14). 

Als eerste geloof ik dat je nooit engelen moet verzoeken om zich te openbaren. Als God dit wilt, zal die dat laten doen. Dus het zou altijd God`s besluit moeten zijn. Daarnaast, als het dan zo mocht zijn dat een engel zich aan jou verschijnt, en jou iets probeert te zeggen, controleer of dit dan een engel van God is, of dat het een kwade geest is van satan. Voordat je misleidt wordt dat het daarboven allemaal koek en ei is.
Een zeer belangrijke proef op de som is het volgende wat de bijbel zegt. : 
“Geliefde broeders en zusters, vertrouw niet elke geest. Onderzoek altijd of een geest van God komt, want er zijn veel valse profeten in de wereld verschenen. De Geest van God herkent u hieraan: iedere geest die belijdt dat Jezus Christus als mens gekomen is, komt van God. Iedere geest die dit niet belijdt komt niet van God; dat is de geest van de antichrist, waarvan u hebt gehoord dat hij zal komen – nu al is hij in de wereld.” ( 1Joh.4:1-3)

Dus mocht je ooit oog in oog komen te staan met een engel, stel hem deze vraag, en het zal je duidelijk zijn, wie je tegen over je hebt! Ontwijkt hij deze vraag of komt een JA niet volmondig uit zijn mond, ga er dan niet verder mee praten! Bid dan meteen of Jezus je wilt helpen. Kwade geesten zullen hiervoor MOETEN wijken. Engelen zullen altijd de eer aan God geven!

Maar hoe verklaren we de verschijning van Samuel in 1 Samuel 28 : 7 – 25?  Er zijn enkele redenen waaruit we kunnen opmaken, dat we hier niet met de persoon Samuel te maken hebben maar een demon.

In de statenvertaling staat ” zie, ik zie goden”. ( vers 13). Een mens, buiten Jezus om, zou niet als God aangeroepen mogen worden. Wel lezen we in de bijbel over goden maar dit heeft altijd de heenwijzing naar afgoden. Er staat ook “goden die uit de aarde komen”. Aarde heeft altijd de heenwijzing naar laag/onder/neerwaarts. Terwijl het boek prediker 3:21 spreek over de zielen die opwaarts gaan en niet neerwaarts.

Daarnaast heeft een medium nooit de macht om een ziel van een Heilige ( kinderen van God zijn heiligen) zo maar te pas en te onpas op te roepen. Deze macht zou God noch Samuel toekennen aan toverij. Jezus bevestigd dit ook in Lucas dat het onmogelijk is om een dode op te roepen om te waarschuwen. “Maar Abraham zei: “Als ze niet naar Mozes en de profeten luisteren, zullen ze zich ook niet laten overtuigen als er iemand uit de dood opstaat.” (Luc. 16:31)

In elke verhaal wanneer er een engel verschijnt en iemand valt voor hem neer is vaak het eerste wat gezegd wordt,  sta op want het zijn vaak engelen en die willen niet aanbeden worden. Als Saul voor dit gestalte neerbuigt lees je hier niets over. Satan wil dat we hem daarin aanbidden. Daarom roept die Jezus in de woestijn ook op om te buigen. Dit is de kern van afgoderij! 

Wanneer Samuel het dan uiteindelijk zou zijn geweest, zou die Saul altijd nog oproepen tot bekering en onderwerping aan God en het koningschap over te dragen aan David. Kijk hoe Paulus, als grote vervolger opgeroepen wordt tot bekering. Dit is Gods uiteindelijke doel van ieder mens, zeker van hen die ver van God afstaan. Nee deze demon spreek over zijn dood die hij de dag erna in werking zet om het uit te laten komen. Omdat er eerder ook al geschreven staat dat de Geest van God Saul verliet is hierin ook geen enkele bescherming voor Saul om zijn dood tegen te gaan.

De eigenwijsheid van Saul, om tegen God`s gebod in te gaan, leidde tot de dood van Saul en zijn kinderen. “Morgen zijn jij en je zonen hier bij mij, en het leger van Israël zal hij aan de Filistijnen uitleveren.” (vers 19). zijn dood was dus zijn eigen schuld.

Nog 1 laatste ding, elk persoon die beweert te kunnen genezen, maar daarbij Jezus niet de glorie en alle eer geeft, en die beweert alles uit eigen kracht te doen, ( of uit een andere bron, dan JEZUS) is geen genezer van God! Deze personen vallen onder dezelfde man of vrouw die geesten of schimmen raadplegen! JA, ook kwade geesten kunnen “genezen” maar je geeft dan recht om gebonden te raken! Zie jij overledenen, of ben jij ooit hiermee in aanraking mee gekomen, of ooit bij iemand geweest die dit voor je deed en je ondervind er last van, vraag dan hulp, want God kan dit verbreken! 

UIT WELKE BRON WIL JIJ LEVEN?

Wil je ook gave studies bekijken op video? Volg mijn studies dan ook via youtube: https://www.youtube.com/johnedensbijbelstudie?sub_confirmation=1

WIL JE IETS BIJDRAGEN AAN DEZE STUDIES?

Advertenties

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s