– HOE VERDUBBEL IK MIJN BEZITTINGEN?

Een tijdje geleden sprak ik met een naaste, die mij vertelde dat haar buurman, die al jaren christen was, ernstig ziek was. Hij ging wel 2 keer naar de kerk op zondag en kon alleen maar over het geloof praten. Maar toen die ziek werd, besloot die, door aandringen van zijn kinderen, zijn genezing te gaan zoeken bij alternatieve genezers. Helaas zonder resultaat, want inmiddels is hij overleden. Wat ik me alleen afvroeg, hoe sterk is je geloof dan, dat je soms voor deze wegen kiest? Waar ligt je fundament, als de bijbel duidelijk stelt dat Jezus is gekomen om AL ONZE ZIEKTE EN SMARTEN te dragen? “Nochtans, onze ziekten heeft hij op zich genomen, en onze smarten gedragen” (Jes. 53:4) (smarten = innerlijke pijnen zoals verdriet, afwijzing enz)


Zo`n soort verhaal kunnen we ook lezen in het Bijbelboek Job. Job, die door God, door het hele boek heen wordt gezien als “rechtschapen en onberispelijk”(Job1:1) wordt op een gegeven moment ziek en verloor zijn kinderen en zijn hele vermogen. We lezen de volgende bezittingen:

“Job had zeven zonen en drie dochters. Hij bezat zevenduizend schapen en geiten, drieduizend kamelen, vijfhonderd span runderen, vijfhonderd ezelinnen en een groot aantal slaven en slavinnen” (Job.1:2-3)

God was zeer blij met Job. Toch verloor Job deze bezittingen en werd ernstig ziek. Als je het boek leest, zul je ontdekken, dat God dit niet van hem afnam, maar dat Hij tijdelijk, Job, niet volledig beschermde om satan te laten zien, dat Job, ondanks zijn verlies, nog steeds op God vertrouwde. God liet tijdelijk satan zijn gang gaan. Job volhardt echter in zijn geloof! Eigenlijk kan je uit dit boek ook opmaken, wat de boze kan doen wanneer je niet onder Gods bescherming valt. Hij neemt alles van je, hij laat je ziek worden, om alleen God te overtuigen dat wanneer we niet onze luxe hebben wij niet op God vertrouwen. Het is niet voor niets dat Jezus ook zegt, : “Een dief (satan)komt alleen om te roven, te slachten en te vernietigen, maar ik ben gekomen om hun het leven te geven in al zijn volheid.” ( joh. 10:10) 

Zijn 3 vrienden beschuldigden Job ervan dat hij wellicht gezondigd had, waardoor God dit bij hem deed. Dit gaat een heel aantal hoofdstukken zo door, tot dat God het wel weer genoeg vind, ( ik denk zelfs, dat God stond te popelen om Job weer zo snel mogelijk in bescherming te nemen) en Job weer gaat zegenen.

In het laatste hoofdstuk laat God aan de 3 vrienden weten, dat Job, gelijk had en dat zij er totaal naast zaten. Oke, nu komen we bij het zegen gedeelte. Dit hele boek laat ons zien, dat wanneer we blijven vertrouwen op God, dat Hij niets anders kan doen dan ons zegenen. Wel is voor de zegen 1 ding wat zeer belangrijk is geweest in het leven van Job, wat hij eerst moest doen. Namelijk zijn vrienden die hem zo hebben gekwetst vergeven en voor hen bidden:

“Nadat Job voor zijn vrienden had gebeden, bracht de HEER een keer in het lot van Job en hij gaf hem HET DUBBELE VAN WAT HIJ EERDER BEZAT.” (Job 42:10)

O, wat is deze stap zeer belangrijk! Jezus haalt dit ook aan.

“Want als jullie anderen hun misstappen vergeven, zal jullie hemelse Vader ook jullie vergeven. Maar als je anderen niet vergeeft, zal jullie Vader jullie je misstappen evenmin vergeven.” (Mat.6:14-15)

Zo als je leest, werden al zijn bezittingen verdubbelt. Laten we dit eens nagaan.

“De HEER zegende Job in zijn latere leven nog meer dan in zijn vroegere, en zo kreeg Job veertienduizend schapen en geiten, zesduizend kamelen, duizend span runderen en duizend ezelinnen. Ook kreeg hij zeven zonen en drie dochters.”( Job.42:12-13)

Dit rijtje kan je vergelijken met bovenstaande rijtje uit Job 1. MEEST OPVALLEND IS dat hij nu hetzelfde aantal aan kinderen kreeg als in Job 1. Terwijl de bijbel duidelijk maakt dat ALLES verdubbeld is? Wat is nou de rede dat hij nu geen 14 zonen en 6 dochters kreeg? Ik bedacht me ineens het volgende wat Jezus zei.

“Pas op, hoed je voor iedere vorm van hebzucht, want iemands leven hangt niet af van zijn bezittingen, zelfs niet wanneer hij die in overvloed heeft.’ (Luc.12:15) daarom “Verzamel voor jezelf geen schatten op aarde: mot en roest vreten ze weg en dieven breken in om ze te stelen.” (Mat. 6:19).

Dit is zo mooi! Het feit dat zijn materiële bezittingen weg waren, betekent dat materiële dingen niet van waarde zijn en dat God dat dubbel heeft terug gegeven. Maar een DIERBARE DIE OVERLEDEN IS en die met God leeft, is dan ook bij God. Hiermee laat de bijbel zien, dat zijn eerste kinderen al bij God zijn en veilig zijn.

We lezen namelijk in Job 1: “Zijn zonen hadden de gewoonte om de beurt een feest te geven, ieder in zijn eigen huis, en nodigden dan hun drie zusters uit om bij hen te komen eten en drinken. Nadat elk van zijn zonen zo’n feest had gegeven, liet Job hen bij zich komen voor een reinigingsritueel. Hij stond dan ’s ochtends vroeg op om voor elk van hen een offer te brengen, want hij dacht bij zichzelf: Misschien hebben mijn kinderen wel gezondigd en God in hun hart vervloekt. Job deed dit telkens weer.” (Job.1:4-5)

Door het gebed van Job voor zijn kinderen telkens weer, wordt Job ervan verzekerd dat zijn eerste kinderen veilig zijn en dus met recht gezegd mag worden dat ook zijn kinderen, door zijn volharding in geloof, verdubbelt zijn wanneer hij weer 3 dochters en 7 zonen krijgt!

VOLHARDING IN GELOOF IN TIJDEN VAN ELLENDE, BRENGT ALTIJD ZEGEN, OOK ALS JE HET NIET ALTIJD ZIET!

Advertenties

One thought on “– HOE VERDUBBEL IK MIJN BEZITTINGEN?

  1. Pingback: - KINDERDOOP vs VOLWASSENDOOP. CONCLUSIE, ÉÉN POT NAT! | John Edens

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s