3 REDENEN WAAROM JE HALLOWEEN KUNT VIEREN!

halloweenKan je nou Halloween wel of niet vieren? Natuurlijk kan je dat! Als je aan de volgende 3 redenen kan voldoen, dan is Halloween echt een feest die jij zou moeten vieren. Veel mensen weten dat ik juist zou waarschuwen voor feesten waar boze geesten in voorkomen. Maar dit keer ga ik duidelijk zijn, Halloween kan je rustig vieren, want uiteindelijk is het jouw leven en is het aan jou hoe jij je leven indeelt. En zeker als je voldoet aan deze 3 redenen dan kan jij met een gerust hart Halloween vieren.
Lees verder

DIT WIL IK MET JE DELEN….

 

delen

Geweldig dat je de moeite hebt genomen om toch een kijkje te nemen op deze site!

De persoon die jou deze link heeft gegeven, wil de volgende boodschap met je delen. Want deze boodschap kan wellicht jouw leven volledig veranderen.

De Bijbel zegt namelijk: 

“Want God had de wereld zo lief dat Hij zijn enige Zoon heeft gegeven, opdat iedereen die in Hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft.” (Johannes 3:16)

 

Dit betekent dat God jou en jouw naaste familie zo lief had, dat Hij zijn eigen Zoon Jezus Christus heeft gegeven om jou te redden van de zonde die je in je leven hebt gedaan, van de ziekte die je misschien hebt opgelopen, en Hij wil je laten delen in zijn erfenis! 

 

God roept elk mens op en zegt in de Bijbel:

“Dit zegt God: zoek Mij en leef! (Amos 5:4)

 

Gods visie is niet dat mensen in ellende blijven en een uitzichtloze toekomst tegemoet gaan. Nee, Hij houdt van jou en heeft een plan met jouw leven. Alleen is er één probleem, Hij heeft jou gemaakt met een eigen wil en is dus de vraag, wat wil jij?

 

De Bijbel zegt: “Nader tot God, dan zal Hij tot u naderen.“
(Jakobus. 4:8)

God is trouw en betrouwbaar om zich te laten vinden voor hen die met een oprecht hart Hem willen zoeken. Maar je moet wel willen zoeken. Je moet wel dorstig zijn. 

Ik kan je wel dorstig maken, maar het is volledig aan jou of je een relatie aan wilt gaan met Jezus of dat je ervoor kiest om je eigen leven te leiden.

God heeft niet voor niets zijn zoon Jezus gegeven. Er was namelijk een groot probleem. De Bijbel leert dat ieder mens gezondigd heeft en die zonde moet afbetaald worden! En de Bijbel zegt dat het alleen maar kan door het bloed van Jezus en helaas niet door je goede daden.

Lees het zelf maar:

“Alle mensen hebben gezondigd en missen daardoor Gods nabijheid. Maar God is zo goed en vergevend hen weer aan te nemen, zonder dat het hun iets kost en zonder dat zij het hebben verdiend, omdat Jezus Christus hen uit de greep van de zonde heeft bevrijd. God heeft Christus Jezus gegeven als verzoeningsoffer. Door zijn bloed zal de mens, wanneer hij gelooft, Gods rechtvaardigheid ontdekken. God gaat namelijk voorbij aan de zonden die eerder gepleegd waren, om uiteindelijk, in deze tijd, te laten zien hoe rechtvaardig Hij is. Dat doet Hij door iedereen die in Jezus gelooft, vrij te spreken.

Waarop kunnen wij ons dan nog beroemen? Nergens op! Waarom niet? Omdat we niet met God in het reine kunnen komen door ons aan de wet te houden. Wij komen met God in het reine door op Jezus te vertrouwen en niet door stipt de wet na te leven. “

Romeinen 3:23-28 

God heeft jou dus ontzettend lief maar Hij kan helaas geen zonde accepteren. Het enige wat God zal accepteren, is het bloed van Jezus dat vergoten is voor iedereen die dat van harte accepteert.  Gods wil is dat wij een relatie aangaan met Jezus en gaan doen wat Jezus van ons vraagt.

Wat is dat dan? Jezus wil dat wij ons bekeren van onze manier van leven en ons laten dopen om onze zonde af te doen en dan zal Jezus ons de Heilige Geest schenken. 

Deze hebben we heel hard nodig, want de Heilige Geest zorgt er voor dat je de Bijbel gaat begrijpen en alleen de Heilige Geest kan jou naar Jezus leiden.

Zonder de Heilige Geest zul je verdwalen en niet bij God uitkomen!  

Dit alles is de kern van het Evangelie en er valt nog zo veel te vertellen maar dat zou te veel zijn voor nu. 

Er zal wellicht nog wel deze vraag bij je opkomen: “Als er een God is, waarom dan al die oorlogen?” 

Dat is een hele eerlijke vraag en die kan ik je vanuit de Bijbel goed verklaren. Maar helaas zou je dat niet goed kunnen begrijpen zonder de Heilige Geest.  Wat ik je wel wil vertellen gaat over twee dingen.

Ten eerste: God heeft juist ons een eigen wil gegeven en hoewel Hij ook die vreselijke ellende ziet, zal Hij niet ingrijpen in onze wil. Bedenk eens het volgende: God is zo Heilig, dat als Hij naar zijn maatstaf zou ingrijpen op deze aarde, Zou jij dan nog in leven kunnen blijven? God kent en verdraagt geen enkele zonde, dus een koekje jatten is voor God al een grote smet. Als Hij zou handelen naar zijn maatstaf, zou de aarde nu leeg zijn! Dus het feit dat jij nu nog leeft en deze boodschap kunt lezen is pure genade van God en pure liefde voor jou!

Ten tweede: onderzoek het eens op Google.  Een onafhankelijk niet christelijk bureau heeft aangetoond dat van alle gevoerde oorlogen maar 5 % gebaseerd was op “religie/geloof”. 

95% was dus gebaseerd op het ego van de mens, op macht en geld. Wellicht goed om daar eens over na te denken en te onderzoeken. 

Ik wil besluiten om je aan te moedigen om deze boodschap serieus te nemen en van je tijd eens een week te investeren in wat de Bijbel zegt. Ga op zoek naar Jezus. Want niemand wil straks voor de troon van God komen en moeten zeggen: “Ik wist ervan maar heb er niets mee gedaan.”

Wil jij meer weten dan kan je me altijd contacteren of de persoon benaderen die met jou deze studie heeft gedeeld. 

Veel zegen en weet dat God op zoek is naar jou omdat Hij van jou houdt en een plan met jouw leven heeft, waar kies jij voor?  

Dromen, visioenen en profetieën, welke zijn van God en welke niet?


dromen
“De meeste dromen zijn bedrog, maar als ik wakker wordt naast jou dan droom ik nog”, zong Marco Borsato, maar is dit echt zo? Als een droom zo reëel is dat je er wakker van wordt, is het dan maar gewoon een droom of kan dit een droom zijn van God. Hoe kom je er achter of het een droom is van God en wat betekenen dan die dromen? Wat moet je doen als je bepaalde dromen droomt en hoe letterlijk moet je die droom nemen? Komen alle dromen van God, of kunnen er ook andere factoren zijn waarom we dromen, of andere bronnen waar onze dromen vandaan komen. Hoe zit het met nachtmerries, komen die ook van God?

Klik hier voor Deel 2    Deel 3 


Met deze bijbelstudie hoop ik je een wat inzicht te geven over hoe je met dromen om moet gaan. Wat moet je doen met mooie dromen die je lang bijblijven. Of met dromen die je telkens angstig maken? Wat te doen met dromen die je tot zonde brengen, dingen die je in het echte leven eigenlijk niet zou doen, zoals iemand vermoorden of seks hebben met andere partners naast je man of vrouw? Moet je hier nou van genieten omdat het een droom was, of moet je hier wat mee doen?

Hopelijk zal deze studie jou daarbij kunnen helpen, zodat je de tijd neemt om serieus met jouw dromen aan de gang te gaan. Ik zal ook een stukje uitleggen over visioenen en profetieën, maar de nadruk van deze studie zal liggen op dromen, want dromen is een serieuze weg, waar God doorheen kan spreken. De Bijbel zegt:

“God spreekt wel degelijk, nu op de ene, dan op de andere wijze, hoewel de mens dat misschien niet opmerkt. Bijvoorbeeld in dromen en in nachtelijke visioenen als een diepe slaap komt over mensen die op bed liggen. Op zulke ogenblikken opent Hij hun oren en waarschuwt Hij hen. (Job 33:14-16).

Dromen kunnen spiritueel zijn, (dus dromen die van God afkomen), ze kunnen demonisch zijn ( deze kunnen we vaak nachtmerries noemen) en het kunnen natuurlijke dromen zijn. Vergeet niet dat we gemiddeld 8 uur slapen, wat dus betekent dat we een derde van onze tijd slapen en dus ook kunnen dromen. Als we 60 jaar zijn, betekent dit, dat we 20 jaar geslapen hebben. Denk je dat God in die 20 jaar geen moment zou nemen om jou iets te vertellen door dromen? De Bijbel zegt

“God geeft zijn kinderen wat zij nodig hebben in de slaap.”( Psalm 127:2).

Verschil tussen de wereldse en de bijbelse uitleg van dromen is dat de wereld zegt dat de innerlijke mens de mens uitlegt wat je moet veranderen of wat er met je aan de hand is. De bijbelse manier van dromen uitleggen is, dat God je waarschuwt voor datgene wat je kunt veranderen zodat je leven anders kan worden.

Het kan een waarschuwing zijn voor jezelf, of voor anderen van datgene wat er nog gaat komen.

“Toen ze de wijk genomen hadden, verscheen aan Jozef in een droom een engel van de Heer, die zei: ‘Sta op, neem het kind en zijn moeder mee en vlucht naar Egypte, en blijf daar tot ik u waarschuw. Want Herodes staat het kind naar het leven.” (Matth. 2:13).

Of het kan iets zijn wat je eerder hebt meegemaakt, waardoor je nog verdriet hebt.

Ook is het mogelijk dat God dromen geeft waarin dingen of in jou, of in jouw voorgeslacht, hebben plaatsgevonden die je tot een bepaald punt brengen van ongerechtigheid of zonde. Dit kan betekenen dat je op dat moment een bepaald inzicht krijgt van God in waar de wortel ligt van een probleem waar je mee loopt en dat je dat moet opruimen om zegen te ontvangen.

“Maar God kwam ’s nachts in een droom tot Abimelek en zei hem: ‘De dood staat u te wachten, omdat u deze vrouw ontvoerd hebt, want zij heeft al een man.’…. En God zei tegen hem in de droom: ‘Ik wist wel dat u dit in alle onschuld hebt gedaan; daarom heb Ik u ervoor beschermd om tegen Mij te zondigen, en heb Ik u verhinderd haar aan te raken. Geef dus die man zijn vrouw terug; hij is een profeet en zal voor u bidden dat u blijft leven. Maar als u haar niet teruggeeft, weet dan, dat u zeker zult sterven, u en iedereen die bij u hoort.’ (Gen. 20:3,6-7).

Zie ook de droom van koning Nebukadnessar in Daniel 4, waar hij moest betalen voor zijn hoogmoed en trots.

Ook kan het zijn dat een droom gebruikt wordt om iets wat jou in het verleden heeft beschadigd, gebruikt wordt om jou in je droom weer een stuk genezing te geven. Het kan gebruikt worden om je nu te zegenen. Toen Jakob door zijn oom Laban bedrogen werd, werd Jakob gezegend door God via een droom.

“In de tijd dat het vee paarde zag ik plotseling, in een droom, dat de bokken die de schapen en geiten besprongen, gestreept, gespikkeld of gevlekt waren. In die droom sprak Gods engel tot mij: “Jakob.” En ik antwoordde: “Hier ben ik.”  En Hij zei: “Kijk rond, en zie hoe alle bokken die de schapen en de geiten bespringen, gestreept, gespikkeld of gevlekt zijn. Want Ik heb gezien hoe Laban u steeds weer behandelt. (Gen. 31:10-12).

Het kan je een richting geven dat je op het punt staat om overwinning te behalen in je leven of juist een flinke nederlaag en dan moet je zorgen dat je daar snel verandering in brengt voor het te laat is.

“Toen Gideon bij het kamp kwam, hoorde hij een soldaat aan een ander vertellen wat hij gedroomd had: ‘Hoor eens wat ik gedroomd heb! Ik zag een gerstekoek het kamp van de Midjanieten binnenrollen; hij sloeg tegen een tent aan, stootte die omver, keerde die ondersteboven, en daar lag de tent.’  De ander zei daarop: ‘Dat kan niets anders betekenen dan het zwaard van Gideon, de zoon van de Israëliet Joas. God levert de Midjanieten met heel hun kamp aan hem uit.’ (Richt. 7:13-14).

God kan je dromen geven die de roeping van jouw leven zichtbaar maken. Wellicht niet de gehele weg, maar wel een deel van de roeping die voor jou klaar ligt. Of de roeping van jou nageslacht.

“ Bij zonsondergang viel Abram in een diepe slaap; hevige angst en duisternis overvielen hem. En de Heer zei tegen Abram: ‘U moet goed weten dat uw nakomelingen als vreemden zullen wonen in een land dat niet van hen is. Zij zullen hen als slaven dienen en men zal hen onderdrukken, vierhonderd jaar lang.” (Gen.15:12-13).

Zoals je ziet, God heeft veel te vertellen door dromen heen.

Niet elke droom is van God. Laat je daarom niet misleiden door seculiere dromen-uitleggers.

“Maar de Heilige Geest zegt ons heel duidelijk dat er een tijd zal komen waarin sommigen in de gemeente zich van Christus afwenden en leraren gaan volgen die zich door de duivel laten leiden.” (1Tim. 4:1).

Kijk daarom uit wie jouw droom uitlegt. Als jij dromen krijgt waarin dingen gebeuren die tegen het Woord van God ingaan, dan kan je er van uit gaan dat deze dromen voort kunnen komen door de dingen waar je zelf mee bezig bent of de dingen die in het verleden zijn gebeurd en die nog niet opgeruimd zijn.

De wereld biedt je dromenvangers aan om je dromen te vangen of juist enge dromen te weren. Raak hier niet in verzeild of in contact met mensen die jouw dromen wel even uitleggen zonder dat je van hen weet dat ze oprecht een discipel van Jezus zijn. Deze dromenvangers komen bij de indianen vandaan. Vanwege de spirituele of esoterische associaties is dit middel ook in gebruik geraakt onder aanhangers van New Age-gedachtegoed. Dus niet iets wat een christen in huis moet hebben.

“In het tweede jaar van zijn regering kreeg Nebukadnessar een droom die hem zozeer van streek bracht dat hij niet meer kon slapen. Daarom liet de koning de wichelaars, bezweerders, tovenaars en Chaldeeën roepen om de droom te verklaren. Toen ze voor de koning waren verschenen  zei hij tegen hen: ‘Ik heb een droom gehad die me van streek bracht en daarom wil ik de betekenis ervan kennen.’ ….. Wat de koning vraagt is te moeilijk, niemand zal het de koning kunnen vertellen, behalve de goden, maar die verkeren niet onder de stervelingen.’….  In een nachtelijk visioen werd toen het geheim aan Daniël geopenbaard. Daarom loofde Daniël de God van de hemel.  (Dan. 2:1-3, 11, 19).

De Bijbel laat zien dat zelfs de beste wichelaars, tovenaars of welke dromenuitleggers dan ook, geen geheim van de Heer kunnen openbaren dan alleen God zelf. Hij is de grote uitlegger van dromen en dit zal Hij alleen openbaren aan zijn kinderen, degenen die met Hem leven.

Ga daarom voor je dromen niet naar hen die nog geen keuze voor Jezus hebben gemaakt en koop ook geen boeken die over dit onderwerp niets met het geloof in Jezus te maken hebben. Het zal je meer schaden dan opbouwen.

Visioenen en profetieën.

Verschillen tussen dromen, visioenen en profetieën zullen we met de volgende teksten eens bekijken:

“ Luister goed. Als er bij jullie een profeet van de Heer  is, maak ik mij in visioenen aan hem bekend en spreek ik met hem in dromen.”(Num. 12:6).

Hierin laat God enkele dingen zien. Door visioenen zal Hij zich bekend maken. Met andere woorden, wat je ziet is wat je krijgt. Visioenen, zien en bekend maken horen bij elkaar.

“Wie Mij gezien heeft, heeft de Vader gezien.” (Joh.14:9).

Wie Jezus goed leert kennen, zal God leren kennen, want God heeft zich bekend gemaakt in het beeld van Jezus.

Maar wanneer het om dromen gaat, spreekt Hij in gelijkenissen. En deze zijn lastiger te doorgronden. Daar heb je leiding van de Heilige Geest bij nodig. Spreken en dromen en gelijkenissen horen ook bij elkaar. Hou deze gedachte even vast als we gaan kijken wat de discipelen tegen Jezus zeiden.

“De leerlingen kwamen naar hem toe en vroegen: ‘Waarom spreekt u in gelijkenissen tot hen? Hij antwoordde: ‘Jullie mogen de geheimen van het koninkrijk van de hemel kennen, hun is dat niet gegeven. …. Dit is de reden waarom ik in gelijkenissen tot hen spreek: omdat zij ziende blind en horende doof zijn en niets begrijpen. (Matth.13:10-11,13).

Dromen zijn dus van hetzelfde kaliber als gelijkenissen en hebben daarom meer geestelijk inzicht nodig dan een visioen. Je hebt Gods leiding nodig om een gelijkenis te kunnen begrijpen, wat dus ook geldt voor dromen.

De Bijbel zegt in een andere profetie het volgende:

“En daarna zal het geschieden, dat Ik Mijn Geest zal uitgieten over alle vlees, en uw zonen en uw dochteren zullen profeteren; uw ouden zullen dromen dromen, uw jongelingen zullen gezichten (visioenen)  zien.” (Joel 2:28)

Bedenk wel het volgende: deze profetie is gedaan omdat God wilde laten weten dat het na  de uitstorting van de Heilige Geest nu mogelijk was geworden dat velen, en niet alleen enkelingen, profetieën zouden krijgen en dromen en visioenen zouden ontvangen die ter opbouwing zouden zijn voor het gehele lichaam van Christus.

Zullen nou alleen ouderen dromen hebben en jonge mensen alleen profeteren? Kan een ouder iemand dan niet profeteren? Deze tekst zul je dus anders moeten lezen. “Uw zonen en uw dochteren zullen profeteren”, slaat op het feit dat, vanaf het moment dat je in het koninkrijk van Jezus komt, dus nog jong van geloof (baby in geloof),  dat je al in staat bent om te kunnen profeteren. Wellicht heb je hier wat training voor nodig van de ouderen hoe je dit moet doen, maar het is al mogelijk. Vergelijk dit eens met Samuël die al zeer jong in de bediening stond om te profeteren, maar hij moest wel door Eli erop gewezen worden dat het de stem van de Here was die tot hem sprak.

Profeteren betekent niets meer dan over Jezus of God praten.  Want de kern van alle profetie is uitkomen voor het geloof in Jezus.(het boek)  Hoe weten we dat? De Bijbel zegt “ Want getuigen van Jezus is profeteren.”(Openb. 19:10)

“Uw ouden zullen dromen dromen,” slaat op de mensen die wat verder in geloof zijn, zoals de Bijbel zegt: “sommigen hadden al leraren moeten zijn”. Dromen uitleggen en de diepgang daarvan ontdekken vraagt wat meer van je, vraagt wat meer intimiteit met Jezus. Hoe dichter je met Jezus leeft, des te meer zul je zien van zijn geheimen. De bijbel zegt “De vriendschap met God is voor hen die Hem eerbied bewijzen. Zij zullen de geheimen, verborgen in zijn beloften, leren kennen.” (Psalm 25:14)

Zie het leven van Jozef, zie het leven van Daniël. Dit waren mannen die een intieme relatie hadden met God.

“Uw jongelingen zullen gezichten (visioenen)  zien”, slaat op de mensen die geen baby in geloof meer zijn maar ook nog geen leraren. Zij zullen gezichten, visioenen zien. Voor deze visioenen hoef je geen bijzondere raadsels te ontrafelen, maar heb je wel enige relatie met Jezus nodig om het helemaal te begrijpen. In visioenen zie je vaak al het beeld, hoe je moet handelen.

“In een visioen heeft hij u zien binnenkomen. En in dat visioen legde u uw handen op hem, waardoor hij weer kon zien.” (Hand. 9:12).

Ik geloof dat God door al deze dingen kan spreken bij iedereen, maar dat Hij rekening houdt met waar je op dat moment in je geloof staat, hoe Hij tot je spreekt. Het is zeer goed mogelijk dan jong gelovigen meer profetieën zullen ontvangen dan dromen. Terwijl voor een “leraar” alle 3 de wegen gebruikt kunnen worden, dus zorg dat je op dat niveau komt waardoor God op meerdere manieren tot je kan spreken.

De Bijbel zegt dat je jezelf moet trainen om van babyvoedsel over te gaan naar vaste spijze.

“Nu u al een hele tijd christen bent, zou u eigenlijk anderen moeten onderwijzen. Maar u bent helaas zover teruggevallen dat de eerste beginselen van het christen-zijn u weer moeten worden bijgebracht. U bent net baby’s die geen vast voedsel kunnen verdragen en daarom nog melk moeten drinken. Als iemand nog op melk moet leven, blijkt daaruit dat hij als christen niet erg ver gevorderd is, hij kent nauwelijks het verschil tussen goed en kwaad. Hij is nog een baby! Zo zult u de zwaardere kost nooit kunnen verdragen. Die zwaardere kost is voor hen die goed en kwaad uit elkaar kunnen houden. Zij kunnen opgroeien tot volwassen christenen. (Hebr. 5:12-14).

Krijg jij dromen die je zelf niet helemaal kunt plaatsen, zoek dan in je gemeente “leraren”op die jou wellicht hierbij kunnen helpen. Mensen die de zwaardere kost al kunnen verdragen.  ( Gebruik geen wereldse boeken om hier achter te komen, want dan zul je op een doodlopende weg eindigen! ).

De Bijbel zegt “De voorspellingen van waarzeggers zijn leugens. Zij doen aan misleidende droomuitleg en bieden geen enkele troost.” (Zach.10:2).

Al deze dingen staan los van de dromen die we praktisch elke dag zullen hebben. Hoewel deze studie wat meer gericht is op dromen, omdat we die praktisch veel meer hebben, doe ik alleen even een beperkte uitleg wat betreft visioenen.

Visioenen komen niet zo vaak voor als dromen. Deze zouden wellicht eens in de zoveel jaar kunnen komen als het gaat om visioenen voor je eigen leven. In een visioen zul je wellicht God of een engel van God tegenkomen, maar vaak is de nadruk ook gelegd op je eigen leven en hoe je daar in staat. Het laat je je eigen zwakheid zien en de grootheid van God.

“Toen zei ik: ‘Ik ben ten dode opgeschreven, ik moet zwijgen want ik heb onreine lippen. En nu heb ik de Koning gezien, de Here van de hemelse legers.’”(Jes.6:5).

Bij visioenen zul je ontdekken dat dit momenten in je leven zullen zijn waarop je bestemming veranderd wordt. Bij Jesaja werd zijn leven drastisch veranderd.

Toen Petrus een visioen kreeg veranderde zijn gedachte over heidenen.

“ (12) Op het kleed lagen allerlei dieren: zoogdieren, reptielen en vogels. …
(15)De stem kwam opnieuw: ‘Als God iets rein noemt zodat u het mag eten, dan mag u het niet onrein noemen!’…..
(17)Petrus wist er niet goed raad mee. Hij vroeg zich af wat dat visioen kon betekenen…..
(28)Petrus nam het woord en zei: ‘U weet vast wel dat het mij als Jood verboden is met mensen van een ander volk om te gaan. Maar God heeft mij duidelijk gemaakt dat ik niemand minderwaardig of onrein mag vinden. (Hand.10: 12,15,17,28) 

Als God je een visioen, droom of een profetie geeft, ga gelijk in gebed. Gebeden vervullen deze dingen. Bid dat God gaat vervullen wat je hebt ontvangen. Wacht daarna tot God jou

instructies geeft hoe je moet handelen. Als God je een visioen openbaart, handel er naar zoals we hierboven lazen in Handelingen 9:12. Zorg dat je aan de gang gaat met wat Hij je laat zien. Laat God datgene vervullen op Zijn tijd! Handelen betekent niet dat jij het ook gaat vervullen maar het betekent dat jij je voorbereidt tot God het gaat vervullen. Dat zou kunnen betekenen dat jij tot de vervulling je gaat verdiepen in het onderwerp, je gaat kijken wat de Bijbel er nog meer over zegt, bijbelteksten tot je gaat nemen die over jouw missie gaan. Dat je in gebed je hier op gaat voorbereiden en God daarin betrekken. Zodat wanneer het moment daar is dat God het vervult, je dan ook klaar bent voor dat moment. God zal het dan ook vervullen als jij er klaar voor bent. Ga op zoek naar de volle betekenis van dromen, visioenen en profetieën die je van God krijgt en ontdek Zijn geheimen en Zijn plannen voor jouw leven. De Bijbel zegt, “God ontleent eer aan zaken die Hij verborgen houdt, maar koningen ontlenen eer aan het doorgronden van een zaak.” (Spr.25:2).
Met andere woorden, als jij op zoek gaat naar de betekenis, dan ben je als een koning!  

Maar pas op! Waar zonde is, daar zullen weinig profetieën en visioenen zijn. Wil je dat God meer tegen je gaat spreken, dan zul je moeten zorgen dat je een heilig leven gaat leiden, waarin je zonde de rug toekeert.

In de tijd van Samuël en Eli lees je dat er veel zonde was, waardoor God weinig kon spreken.

” De Here sprak in die tijd maar zelden door een profetie.” (1 Sam.3:1).

Waarom sprak de Heer weinig profetie? Door zonde, wat je leest in hoofdstuk 1 en 2.

Als er zonde in je leven is, zal de visie sterven! Zeer duidelijk zichtbaar in het latere leven van Salomo die een geweldige roeping had, maar door zonde dit verloor.
De Bijbel zegt “Als u van de Here houdt, haat dan elke vorm van kwaad. God beschermt zijn kinderen en behoedt hen voor elke goddeloze invloed. Gods volgelingen mogen in het licht leven en Hij geeft vreugde in het hart van allen die Hem oprecht volgen. (Ps.97:10-11).

Het is goed om in je leven een visie te hebben van wat je graag voor de Heer wilt doen en bid er om dat God meer openbaar maakt in je leven. Want je hebt de leiding van God hierin nodig. Als je in zonde leeft zal je visie sterven omdat God niet meer tot je spreekt door profetieën en visioenen.

De Bijbel zegt:
“Als er geen profetie is, wordt het volk ontbloot; maar welgelukzalig is hij, die de wet bewaart.” (Spr. 29:18).

De wet bewaren betekent hierin, dat wie Gods weg bewandelt en leert zuiver te leven, dat er op zijn beurt, geluk zal zijn in zijn leven, omdat God daarin zijn wegen bekend maakt door profetieën en visioenen.

Saul had behoorlijk wat zonde en de Bijbel zegt dan ook als Saul advies aan God vraagt:

“Hij raadpleegde de Heer, maar de Heer gaf geen antwoord: noch in dromen, noch door middel van orakelstenen, noch bij monde van profeten.” (1 Sam. 28:6).

Dromen, visioenen en profetieën sterven door zonde, maar komen tot leven door het Woord van God en door op zijn Woord te staan en daar uit te leven! Bid voor visioenen en verdiep je in Zijn Woord voor een vruchtbaar leven!

DEEL 2 DEEL 2 DEEL 2 DEEL 2 DEEL 2 DEEL 2 DEEL 2 DEEL 2 DEEL 2 DEEL 2 DEEL 2 DEEL 2 DEEL 2 DEEL 2

Jozef’s droomuitleg aan de wijnschenker en de bakker.

“Ik had de wijnbeker van de farao in mijn hand, dus ik plukte de druiven, perste ze uit in de beker en gaf hem aan de farao.’ ‘Ik weet wat de droom betekent,’ zei Jozef. ‘De drie ranken betekenen drie dagen! Binnen drie dagen zal de farao u uit de gevangenis halen en u weer aanstellen als zijn wijnproever”. (Gen.40:11-13)

”Toen de bakker de gunstige uitleg van de eerste droom had gehoord, vertelde ook hij zijn droom aan Jozef. ‘In mijn droom,’ zei hij, ‘liep ik met drie manden gebak op mijn hoofd. In de bovenste mand zat gebak voor de farao, maar de vogels kwamen er op af en aten hem helemaal leeg!’ ‘De drie manden betekenen drie dagen,’ vertelde Jozef hem. ‘Drie dagen na nu zal de farao u laten onthoofden en uw lichaam op een paal spietsen. De vogels zullen het vlees van uw botten komen pikken!’ (Gen. 40:16-19).

In beide dromen zie je dat beide mannen een lot stond te wachten. Beide hadden gezondigd tegen hun heer. Als je kijkt naar beide gevallen dan zul je ontdekken dat het een hoofdpersoon had, een bepaalde taak en een bepaald doel. De dagen waren zoals Jozef zei, drie dagen. De bediening die ze hadden, was dienstbaar zijn voor de farao. Maar alleen de wijnschenker kwam tot zijn doel in zijn droom. De bakker werd beroofd van zijn taak, van zijn bediening. Dit zou mogelijk kunnen zijn doordat hij zijn bediening niet met liefde deed. Als je kijkt waar de wijn voor staat, is het dat bloed van Jezus. Het offer dat gedaan moest worden. De bakker bracht spijzen die van graan gemaakt waren.

Doen we heel even een klein uitstapje naar Gen.4 , waar Kain en Abel ook een offer brengen aan God, dan zie je hier beide gevallen. 

”Na verloop van tijd brachten Kaïn en Abel beiden een offer aan de Here. Kaïn een deel van zijn oogst, maar Abel bracht van het beste van zijn kudde, ook het vet. De Heer accepteerde het offer van Abel, maar dat van Kaïn niet.” (Gen. 4:3-5).

Kain bracht een deel van de oogst, wat dus graan is, wat staat voor eigen werk, en Abel, bracht een offer dat bestond uit een dier, waar wel bloed voor moest vloeien.

Hierin zie je wat de Heer accepteert, namelijk, als je komt uit genade met het bloed van Jezus en niet met graan, je eigen werken.

We kunnen God alleen behagen, als we naar de Vader komen en zeggen, Vader, wilt U het bloed van Jezus aannemen tot vergeving van mijn zonde. Dan zal de Vader zeggen, dat is het perfecte offer waarin Ik een welbehagen heb!

Wel wil ik je er op wijzen dat het verhaal van deze twee mannen veel dieper gaat dan dat ik je nu geschetst hebt. Bovenstaande uitleg is alleen gebaseerd op het leven van de bakker en de wijnschenker voor dat moment en voor ieders eigen droom. Dit is ons onderwerp voor nu.

Want hoewel ik je nu even een combinatie geef van eigen werk van de bakker en genade van de wijnschenker, betekent het verhaal van de bakker en de wijnschenker in zijn totaal ook het offer van Jezus dat Hij na drie dagen zou sterven om Zijn lichaam, (brood) te geven, Hij werd, net als de bakker, opgehangen aan een paal en de wijnschenker was ook Jezus die Zijn bloed gaf voor ons aan zijn heer. Zijn heer accepteerde het bloed, God accepteerde het bloed van de Here Jezus. De vogels staan dan voor de demonische machten die zich op het moment, voor het sterven van Jezus, vrij heftig  manifesteerden door de schriftgeleerden en de priesters heen. 

Haal er dus uit wat je kunt gebruiken, maar hiermee laat ik je zien hoeveel diepgang de Bijbel heeft en wat dromen kunnen zeggen. 

De droom van Salomo.

Voor we naar Salomo gaan, bekijken we eerst het begin van Samuël, de profeet.

“Samuël lag te slapen in de buurt van de ark in het heiligdom. Terwijl de godslamp al bijna uit was, riep de Here: ‘Samuël! Samuël!’ ‘Ja, wat is er?’ reageerde Samuël. Hij sprong uit bed en liep snel naar Eli. ‘Hier ben ik. Waarom riep u mij?’ vroeg hij Eli.(1 Sam. 3:3-5).

We zien hier dat Samuël lag te slapen. Hij werd in de nacht geroepen door God, God sprak dus tegen hem en de actie die daarop volgde was dat Samuël er wakker van werd, omdat hij een hoorbare stem hoorde en uit zijn bed sprong. Hou deze actie even vast. Na vier keer gaat Samuël eindelijk in gesprek met God, wederom in een wakkere toestand en krijgt hij een profetie van God, rechtstreeks uit de mond van God.

Even een duidelijk statement maken, een ware profeet van God is altijd te herkennen aan het feit, dat hij of zij de woorden van God rechtstreeks in zijn mond krijgt, zonder tussenkomst van een engel. Dit wil niet zeggen dat mensen die een profetie krijgen via een engel of gedachte, dat het niet van God af kan komen, maar dat maakt hem of haar nog geen ware profeet van God. Hier is de toets vanuit de Bijbel om te ontdekken of je te maken hebt met een ware profeet van God of  een valse profeet.

“Uit het midden van uw broeders zal een profeet opstaan zoals u. Ik zal mijn woorden in zijn mond leggen en hij zal zeggen wat Ik hem opdraag”(Deut. 18:18).  

Snap je nu waarom Mohammed, Mormonen enz, valse profeten zijn? Allemaal hebben zij hun boodschap van een “engel” ontvangen, je mag rustig zeggen een gevallen engel of demon. Hun boodschap staat vaak in contrast met de eerdere profetieën en is vaak zeer afwijkend van wat de Bijbel ons leert. God zal zich zelf nooit tegenspreken door profeten heen.

Dan krijgen we later de droom van Salomo. 

“Die nacht verscheen de Here in een droom aan Salomo en zei dat hij mocht vragen wat hij maar wilde en dat hem dat ook zou worden gegeven! Salomo antwoordde: ……(Vers 9)
Geef mij een verstandig hart, zodat ik uw volk goed kan regeren en ik onderscheid kan maken tussen goed en kwaad. Want wie zou zonder die wijsheid zo’n groot volk kunnen regeren?’ De Here was erg tevreden met deze vraag om wijsheid.…… (vers 15)
Toen werd Salomo wakker en besefte dat de Heer tot hem had gesproken in een droom.” (1 Kon. 3:5-6,9-10,15)

Waarom plaats ik het verhaal van Samuël eerst? Omdat ik je wilde laten zien, dat Samuël ook sliep, maar toen hij de Heer hoorde spreken, was het een rechtstreekse profetie van God die Hij aan Samuël gaf.

Salomo vroeg God niet in zijn droom om wijsheid, zoals veel mensen denken, maar God liet hem in een droom zien dat Salomo gezegend zou zijn met wijsheid en rijkdom, maar hij kreeg in diezelfde droom ook een waarschuwing om niet de wetten en geboden te verbreken zodat hij een lang leven kon ontvangen. Toen Salomo wakker werd besefte hij wat voor plan God met hem had. Dit was dus een voorspellende droom die zijn roeping zichtbaar maakte. Later ging hij naar de tempel, bracht er offers, en ging er natuurlijk voor bidden.

Wanneer spreekt God?

God zal wellicht in je droom spreken vlak voor je volledig in een diepe slaap valt, of juist heel vroeg in de morgen wanneer je net zo`n beetje ontwaakt. Op dat moment zul je het net gaan onthouden. Ook kan je, wanneer je juist in een diepe slaap bent, diep in de nacht, soms een zeer duidelijke droom krijgen waar je wakker van wordt. Deze dromen zijn vaak zeer duidelijke, en je kunt je vaak elk detail ervan herinneren. Geef veel attentie aan deze dromen! Deze dromen geven je altijd veel informatie. Als je dit soort dromen hebt, bid na elke droom. Bid dat God het zal gaan vervullen wat je gezien hebt.

Is de droom heftig en heeft het je juist bang gemaakt, bid dat God deze wegen blokkeert. Ook kan het zijn dat de dromen je vertellen waar je op bepaalde plekken nog poorten open hebt, waar zonde door binnen komt. Deze dromen kan je dan eventueel zien als waarschuwing waar je moet waken in je leven.

“Een jonge dame kwam naar me toe en vertelde dat ze nachtmerries had waarin ze overleden mensen zag die tot haar spraken. De nachtmerries bleven aanhouden. Deze dromen lieten zien, dat dit geen dromen waren van God, maar dat er dingen plaats hadden gevonden die in het voorgeslacht gebeurd waren. We hebben deze dromen verbroken maar ook de band tussen de overleden personen en de jonge vrouw. De nachtmerries zijn gelijk gestopt.”

Wel wil ik je waarschuwen, wanneer je dromen krijgt, waarin overleden personen zich aan jou openbaren en zeggen dat het hiernamaals allemaal in orde is, zoals je nu leeft, dan mag je weten dat deze dromen niet van God zijn. God wil niet dat we deze informatie krijgen van mensen maar dat we dit in de Bijbel zullen ontdekken. Ook wanneer je meent dat je engelen ziet, en de engelen of de gedaantes van engelen zijn jouw overleden dierbaren, en die jou leren dat het allemaal koek en ei is in het hiernamaals, geloof dit niet. God zal nooit mensen of gedaantes van mensen weer terug sturen naar de aarde om deze informatie aan je door te geven. “Ja maar, in de bijbel lees je dat Saul wel Samuël weer zag na zijn dood.” Ook dit is Samuël niet, maar een demon.  Wil je meer weten over deze verschijnselen en over engelen of demonen en hoe het dan wel zit met Samuël, dan verwijs ik je naar de studie: “EEN ENGEL OF EEN DEMON, HOE HERKEN IK HET?” 

Te veel drukte in je leven kan ook zorgen voor nachtmerries. Wees daar dus ook alert op.

De Bijbel zegt:
“Net zoals te veel drukte u nachtmerries bezorgt” (Pred. 5:2).

Het zou mogelijk zijn dat je bijvoorbeeld verliefd bent op een persoon en je bent met je gedachten daar de hele tijd mee bezig. Dan kan het mogelijk zijn dat je in je droom met deze persoon gaat trouwen. Dit wil niet zeggen dat deze droom ook van God is, maar deze dromen vallen dus onder deze bijbeltekst.

Veel van deze dromen zul je wellicht niet meer weten, sommige wel, maar je moet dus leren te onderscheiden: welke dromen zijn van mij, welke komen van God en welke dromen komen van de boze.

Hier enkele tips. Dromen die niet van God komen, zijn vaak incompleet. Je ziet een klein beetje, maar niet de rest. Je ziet een deel, maar niet het hele plaatje. Van dromen die niet van God zijn, herinner je je een beetje maar niet alles. Of je herinnert je wellicht 1 of 2 dagen of 1 jaar maar niet je hele leven. Dromen die echt van God komen, zullen jou je hele leven bijblijven. “de herinnering aan de openbaring bewaarde ik in mijn hart.” (Dan.7:28). 

Dromen die een impact hebben op je slaap, je wordt wakker en je gaat je afvragen wat het betekende, zijn vaak dromen van God. Het wil niet zeggen dat deze dromen altijd positief zijn, maar je kunt er wel enig onderscheid in zien.

Dromen die van de boze afkomstig zijn, kunnen je evengoed zeer wakker maken. We spreken vaak dan ook over een nachtmerrie. In deze dromen zul je vaak ontdekken dat er geen redding meer is, de dood zeer nabij is of dat je zo angstig wordt gemaakt dat je bijna bezwijkt. Wanneer je dan wakker wordt, is de kans aanwezig, dat je lichamelijk ook wat ervaart aan je lichaam. Bijvoorbeeld, dat je vreselijk bezweet bent of ergens pijn hebt of naar adem hapt. Wellicht heb je een bonzend hart en ben je nadat je wakker bent geworden nog steeds angstig of dat je denkt dat er iets is in je kamer. Deze dromen komen niet bij God vandaan. Dit zijn dromen waar de boze je een angst aanjaagt en je zult dit onderscheid moeten zien. Deze dromen moet je verbreken, maar ook wat je gezien hebt kan soms wel datgene zijn, waar je in je dagelijks leven een ingang hebt gegeven aan de boze. Dus doe het niet af alsof het maar een droom was, of “gelukkig het was maar een droom”, maar vraag aan God wat Hij daarmee bedoelde. Vraag aan God hoe deze dromen binnen zijn gekomen en eventueel moet je hiervoor een bepaalde zonde belijden. Doe dat dan en vraag aan God om vanaf nu je vrij te zetten van deze dromen.

Ik had eens zeer veel last van mijn rug. Ik had er veel voor gebeden en verbroken, maar de rugpijn was zo ineens opgekomen en het was praktisch in de avond. Wekenlang bleef dit aanhouden. Ik heb God gebeden om mij in een droom te laten zien wat er nog was in mijn leven. Toen droomde ik dat een man mij wilde zoenen. Ik werd wakker, want dit wilde ik niet. Toen ik weer ging slapen ging de droom weer verder. Nadat ik weer wakker werd, kwam de tekst in mij op “wie met begeerte naar een vrouw kijkt, pleegt overspel”. Ik besefte dat ik als kind ooit misbruikt was door een man, en dat daardoor machten van homofilie in mijn leven binnen waren gekomen, die mij, in mijn zondige periode ook er toe zetten om dit misschien ook eens uit te proberen. Ik ben nooit tot de praktijk gekomen om homofilie toe te passen, maar alleen de gedachte hieraan liet mij zeer duidelijk zien dat ik dit ook aan God moest belijden. Ik vroeg de Heer om vergeving dat ik hier ooit over na had gedacht en stuurde een geest van homofilie weg. Ik bemerkte dat er op dat moment iets wegging. Vanaf dat moment was mijn rugpijn ook gelijk verdwenen.

Dit praktische voorbeeld laat heel duidelijk zien, dat we niet altijd zomaar kunnen bidden “Heer vergeef mij al mijn zonde”, Maar dat we heel specifiek moeten bidden voor een bepaald terrein. Geloof me, voordat ik dit verbrak had ik al zeer veel gebeden voor alle seksuele zondes, maar bij dit incident, bemerkte ik, dat het heel specifiek gedaan moest worden. En het resultaat was dan ook gelijk zichtbaar.

Soms zijn dromen erg onduidelijk of vragen wij ons af waarom God in symbolen spreekt, maar ook hierin moet je God om een verklaring vragen. Ga na je droom met Hem in gebed. God wil dat je juist naar Hem toe komt om die intimiteit te hebben. De Bijbel zegt:

“Nu kijken wij nog in een spiegel, we zien raadselachtige dingen, maar straks zien we van aangezicht tot aangezicht.” (1 Kor.13:12)


“Maar straks”, duidt op het feit dat we dan dicht bij God zijn, waardoor die raadselachtige dingen zeer duidelijk worden gemaakt. Dat is ook met dromen, als je droomt, ga naar God, bid er veel voor en Hij zal je die raadselachtige droom verklaren. Hij wil dat je dicht bij hem blijft, zodat Hij zijn wegen aan je bekend kan maken.

DEEL 3 DEEL 3 DEEL 3 DEEL 3 DEEL 3 DEEL 3 DEEL 3 DEEL 3 DEEL 3 DEEL 3 DEEL 3 DEEL 3

Verschillende dromen.

Dromen kunnen verschillend van aard zijn. Iedere persoon droomt op zijn eigen manier. Maar er zijn ook veel dromen die mensen in het algemeen ook dromen. Als ik zeg, droom je wel eens dat je kon vliegen, of dat er een eng dier achter je aan kwam, of over een huis, of dat je in een auto zit, of over een persoon van het andere geslacht, dan zijn dat dromen die door veel mensen gedroomd worden en zul je zeggen, “Ja, dat klopt!” 

Je kunt ook dromen en dan in je droom dromen. Of je kunt dromen en in je droom een visioen krijgen. Daniël bijvoorbeeld had zo`n situatie.

“In het eerste jaar van koning Belsassar van Babylonië had Daniël een droom, beelden kwamen in hem op tijdens zijn slaap. Hij schreef die droom op en zijn verslag begon aldus: ‘Ik had een nachtelijk visioen waarin ik zag….” (Dan. 7:1-2)

Ik ben geen dromenuitlegger, maar toch kan ik je wel enkele richtlijnen geven over de dromen die in het algemeen gedroomd worden.

Dromen over huizen, kunnen vaak te maken hebben met je eigen leven. Een huis staat voor je eigen leven, je eigen persoon. Afhankelijk van de droom, kan je zien in welk stadium je zit. Is het bijvoorbeeld een mooi huis met mooie dingen, kan het een bevestigende droom van God zijn, dat je op dat moment op de goede weg wandelt of juist een goede tijd tegemoet gaat. Wellicht staat het huis op instorten, dan kan het wellicht betekenen dat je in je leven bepaalde dingen op moet ruimen. Of je vindt ineens een verborgen kamer, dan kan het iets nieuws zijn wat God gaat geven. Bevind je je in de badkamer, dan kan het zijn dat je bepaalde reiniging nodig hebt. In de kelder kan het zijn dat je iets te verbergen hebt wat je aan het licht moet brengen.

Een zuster vertelde dat ze droomde dat haar huis in brand stond. Dit had voor haar een duidelijk uitleg dat ze in vuur en vlam werd gezet door de Heilige Geest.   

Dromen over dieren is per persoon verschillend. Dit hangt bijv. af van de band die je hebt met dieren. Voor de ene is een hond zeer beangstigend, terwijl voor een ander dit een stuk geluk laat zien. Maar dieren als slangen of draken staan in het algemeen toch voor het kwaad. Voor duistere dingen die in je leven plaats vinden of hebben gevonden. Dieren als een krokodil staan voor dingen die wellicht wat ouder zijn, die in oudere generaties plaats hebben gevonden. Dus ongerechtigheden die uit het voorgeslacht opgeruimd moeten worden.

Hier twee dromen die ik van iemand kreeg en waarin je kunt zien, dat we te maken hebben met de boze en de geestelijke strijd.

“ Ik droomde dat ik  omstrengeld was door een hele dikke slang, het deed mij denken aan een giftige cobra.

Ik was van top tot teen omstrengeld door deze slang. Ook om mij heen stonden mensen die ook omstrengeld waren door zo’n vette dikke slang. Ik voelde mij machteloos, kon alleen nog maar naar boven kijken en zag die kop met die giftige tong die een plek zocht om mij te bijten. Toen riep ik naar de Heer en  bond de geestelijke strijd aan die zo duidelijk staat beschreven in Efez. 6. Ik zei, ik ben een kind van God, gekocht en betaald door het bloed van Jezus Christus. Je blijft van mij af, en nu weg wezen! Daarna liet de slang mij los en viel neer en alleen zijn schubben lagen nog aan mijn voeten.”

 

“ Ik bevond mij bij een soort zwembad, of een open water. Er stond een blonde jongeman met kleine drijvers aan zijn voeten en hij hield zich in evenwicht met een soort ski-stokken.

Plotseling verscheen er een donkerrode schubachtige vis of donkerrood monster aan de oppervlakte, deze zwom  naar die jonge man toe en haalde hem onderuit. Hij schreeuwde het uit en hij riep mijn naam. Het idiote deed zich voor dat ik keek en niets deed. Opnieuw liet de Heer mij bij stukjes en beetjes zien om mijn wapenuitrusting aan te doen en de boze te verslaan. Het was Zijn bedoeling dat ik jonge mensen moet helpen zodat ze niet door de boze worden verslonden”. 

Zomaar twee dromen waarin je kunt zien dat de boze zich voordoet als een slang of monster. De Bijbel zegt dat in het water alleen dingen zijn van de boze, zoals draken, slangen en beesten.

“Ik zag een beest uit de zee opkomen…” (Openb.13:1).

“Op die dag zal de Here zijn vreselijke, flitsende zwaard nemen en Leviatan, het snel bewegende reptiel, de kronkelende slang, de draak van de zee, doden.” (Jes. 27:1) .

“Al proberen ze zich voor mij te verbergen op de bodem van de zee, ik zal de slang daar bevelen om hen te bijten.” (Amos.9:3)

Kan je je nog herinneren dat Jezus op het water liep?
“Toen de leerlingen Hem op het meer zagen lopen..” (Mat.14:26)
Dit was niet zomaar. Als je dus weet, dat in het water de slangen en draken zich bevinden, dan begrijp je nu exact wat Jezus daar deed. Het was niet zomaar weer een nieuw trucje, maar Hij liet duidelijk zien, dat Jezus meer dan overwinnaar is over de boze. Hij heeft ze allemaal onder zijn voeten vertrapt!  In Zijn autoriteit kunnen wij ook over deze draken heersen zoals Petrus dat deed. Maar twijfel niet aan je autoriteit, want dan zink je in het water!

Auto`s kunnen een stuk welvaart laten zien. De snelheid van een auto kan wellicht laten zien, dat je een voorspoedige tijd ingaat of als die langzaam gaat, dat je in je leven afgeremd wordt of zelfs stil staat. Het kan staan voor een bepaalde bediening die je krijgt.

Kleuren in dromen hebben enkele verschillen. Rood in de Chinese boeddhistische cultuur staat juist voor het goede en zal het kwade weren. Terwijl de Bijbel zegt dat rood voor het bloed van Jezus kan staan of voor zonde. De bijbel zegt bijvoorbeeld, “Al zijn je zonden rood als scharlaken” (Jes. 1:18.)
Terwijl wit juist voor gerechtigheid staat, “ze worden wit als sneeuw.”

Het is dus afhankelijk van hoe de droom is, waar je uit kunt opmaken wat de kleur betekent.

Dromen over personen van het andere geslacht kunnen dromen zijn van de boze of van jezelf. Als je seksuele handelingen doet met die persoon, dan kan het zijn dat je op dat moment in onreinheid leeft door bijvoorbeeld porno te kijken of doordat je dat hebt gekeken of onreine dingen hebt gedaan. Wellicht ben je opnieuw een nieuwe weg ingeslagen met God maar wordt je toch nog in je droom lastig gevallen met deze dromen. Dan zul je wellicht bepaalde gedachtes en fantasieën moeten opruimen. Je zult bepaalde beelden die je hebt gezien misschien nog moeten schoonmaken in je gedachten.

De Bijbel zegt

“hoeveel te meer zal dan niet het bloed van Christus, die dankzij de eeuwige Geest zichzelf heeft kunnen opdragen als offer zonder smet, ons geweten reinigen van daden die tot de dood leiden” (Hebr.9:14).   

Je kunt dus God vragen om je geweten te reinigen van alle beelden die je gezien hebt. Wel is mijn advies om dit effectief te kunnen doen, je zonde te belijden en wellicht dit ook te belijden aan iemand anders. “Als wij onze zonden belijden, is Hij zo getrouw en rechtvaardig, dat Hij onze zonden vergeeft en ons reinigt van alle ongerechtigheid.” (1 Joh.1:9)


In welke categorie valt jou droom?

Christelijk dromenuitleggers hebben veel dromen ingedeeld in categorieën zodat je onderscheid kunt maken in welke categorie jouw droom zou kunnen vallen. Hieronder heb ik 20 categorieën voor je opgezet met een uitleg ervan, zodat je eens kan kijken of jouw droom hieronder kan vallen.

Genezingsdromen, deze kunnen een stuk genezing brengen in je leven, zowel lichamelijk als emotioneel.

Vleselijke dromen, kunnen dromen zijn, die een stuk reiniging brengen in je leven. Bijvoorbeeld, je kust je broer op de mond, iets wat je normaal niet zou doen. Het kan dus betekenen dat je een stuk reiniging ontvangt van dingen die onbedoeld in je leven zijn gekomen.

Roepings dromen. In deze dromen wordt een deel van je roeping geopenbaard wat God voor je heeft voor dat moment of voor de toekomst.

Waarschuwende dromen. Doe dit of dat niet, of ga daar niet heen want dat geeft gevaar.

Valse dromen. Deze komen van de boze. Dit zijn dromen die satan je geeft om te zondigen. Keer de droom om en doe het tegenovergestelde.

Lichamelijke dromen.  Deze dromen komen door lichamelijke ziekte of zwangerschap. Een baby droomt vanaf de 5de maand, en die droom wordt vermengd met jouw droom en het kan zijn dat je daardoor een vreemde droom krijgt. Een grote basketbal met een arm er aan vast.  😉

Chemische dromen. Dit zijn dromen die veroorzaakt worden door drugsgebruik of door te veel alcohol. Dit hoeven niet perse dromen te zijn van de boze, maar meer door het effect van de ingenomen stof. Wel is het zo, door gebruik van deze middelen zul je gelijk de boze een ingang geven om in je leven binnen te komen. De Bijbel zegt bij het gebruik van drugs, dat je onder toverij valt. Als je dus ooit drugs hebt gebruikt, zul je niet alleen dit moeten belijden maar ook de macht van toverij moeten verbreken. Je zult nergens in de Bijbel het woord drugs vinden, maar het Griekse woord is op een andere manier vertaald, wat het effect ervan geeft, namelijk “toverij”.  Het Griekse woord voor drugs is namelijk “pharmakeia”, maar dit woord wordt ook vertaald met toverij. En de Bijbel benoemd specifiek dit woord  “pharmakeia”, in Galaten 5:20

“Het is duidelijk, wat de werken van het vlees zijn: hoererij, onreinheid, losbandigheid,afgoderij, toverij (Gal.5:19-20).

Ook zie je in de Bijbel waar toverij (drugs ) mee samenhangt, zoals we lezen in Openbaringen. Evenmin braken ze met hun leven van moord en toverij, van ontucht en diefstal.”(Openb. 9:21).

Dus mijn advies, blijf van deze troep af.

Conditie dromen. Dit zijn dromen die je aangeven hoe je op dat moment in het leven staat. Bijvoorbeeld dat je een beeld krijgt, dat je best gericht bent op je zelf of dat je altijd dingen aan een ander geeft.

Bemoedigingsdromen. Dit zijn dromen die je aanmoedigen of jou erbij helpen zoals Jakob had over de gespikkelde en gestreepte dieren.

Correctie dromen. Dromen waarin je sturing krijgt om over bepaalde dingen anders te denken. Dit kan beide kanten op gaan. Misschien ben je streng opgevoed en wordt je daardoor iets losser of wellicht juist het tegenovergestelde. 

Richtingsdromen. Welke richting je beter kan nemen, zoals God aan Jozef liet zien dat die uit moest wijken voor de farao toen deze alle kinderen wilde doden.

Kruispunt dromen. Dromen waar je bepaalde antwoorden krijgt, waar je juist voor gebeden hebt. Het kan zijn voor je eigen leven of die van een ander.

Profetie en openbarende dromen. Deze dromen zullen je inzicht geven over dingen die nog gaan komen.

Donkere dromen. Dromen waar de setting donker en duister is, waar het onaangenaam is. Waar bepaalde kleuren missen. Dit kunnen dromen zijn, waar de boze bepaalde slechte wegen voor je heeft. Bid tegen deze dromen dat ze niet gebeuren.

Spirituele oorlogvoerende dromen. In deze dromen zul je ontdekken dat er totaal geen kleur is, het is puur zwart en wit. Je kunt dingen zien, dat mensen tegen je zijn, je wordt achterna gezeten door een groep mensen die het op jou gemunt hebben. Vaak zijn deze dromen gebaseerd op je geestelijke strijd en zul je ook in je droom moeten zien te overwinnen in Jezus naam.

Angstdromen. Deze dromen komen als je angstig bent voor bepaalde dingen. Waar je angstig voor bent, zal je overkomen. Je zult dus de angst moeten zien te overwinnen. De Bijbel zegt “ Want God heeft ons niet een geest geschonken van vreesachtigheid, maar van kracht, liefde en bezonnenheid.” ( 2 Tim. 1:7).

Het is de kracht van de Heilige Geest die ons vrij zet, het is de liefde van Jezus die angst omzet naar vrijheid. Dus roep Jezus aan in je angst en je zult overwinnen! God laat je deze dromen dromen, niet om je angstig te maken, maar juist om deze angsten te breken in je leven.
Je zult gaan merken, dat wanneer je geestelijk een diepe relatie met de Heer hebt, dat je, zelfs in je droom, zo`n sterke geest hebt, dat wanneer je in een nachtmerrie belandt, je geest de overhand zal nemen over de boze in je droom. Want hoewel je lichaam slaapt, je geest zal niet slapen en is altijd waakzaam, maar de vraag is, is die ook sterk genoeg? Dus werk aan je relatie met de Heilige Geest. 

Uitvindbare dromen. Dromen waarin je nieuwe dingen ziet, nieuwe liedjes krijgt, nieuwe ideeën waar je nog niets van wist. Eén van die mensen was Elias Howe, de uitvinder van de naaimachine. Ooit ontving ik bijvoorbeeld een heel nieuw liedje met akkoorden en al in een droom. Ik stond op, pakte mijn gitaar, begon hem zo te spelen en te zingen. Ik dacht: morgen helemaal mooi maken, maar helaas de dag erna was ik hem helemaal vergeten! Dus: deze dromen gelijk uitwerken ook al is het midden in de nacht!

Bevrijdingsdromen. In deze dromen kan het voorkomen dat God je gewoon in je slaap vrij maakt van demonen die je meedraagt en waar je wellicht wel of niets van wist.

Ziels dromen. Dit zijn dromen die voortkomen uit je ziel. Uit je eigen verlangens, je eigen begeertes. Deze komen niet voort uit je geest.

Dan nog een tip. Wanneer je chemische middelen gebruikt, zul je ontdekken dat je daardoor niet goed kunt functioneren. Je hersenen gaan naar een lager niveau. Daarom mag je niet rijden met alcohol op. Tijdens het slapen gebeurt hetzelfde. Je hersenen functioneren niet meer voor 100%, maar gaan terug naar misschien wel 60% , dat voldoende is om je nog te kunnen laten ademen. Omdat dit gebeurt, ben je eigenlijk ook niet capabel genoeg om je goed te beschermen tegen je dromen. Als jij elke ochtend bidt voor een gezegende dag en een bescherming van God, dan is het niet meer dan logisch dat je ook voor je gaat slapen voor dezelfde bescherming gaat bidden. Bid dat God je dromen controleert en filtert. Bid dat God de boze geen toegang geeft om jou zijn dromen te geven.

Pas dit toe, en ontdek dat je vaak rustige nachten ontvangt.

God heeft veel voor je klaar liggen en wil jou ook met dromen zeer veel duidelijk maken, maar je zult de Heilige Geest nodig hebben om de diepste geheimen van God te ontdekken. Ga ervoor en nodig de Heilige Geest uit in je leven!

“Wat niemand heeft gezien, niemand heeft gehoord en wat niemand ooit heeft bedacht, dat heeft God allemaal klaar voor hen die Hem liefhebben.’ God heeft het ons door de Geest duidelijk gemaakt. Want voor de Geest is niets verborgen, zelfs het diepste wezen van God niet.” (1 Kor.2:9-10).

Sweet dreams!

WIL JE IETS BIJDRAGEN AAN DEZE STUDIES?

Heeft deze studie jou helderheid gebracht en gun jij andere christenen om hier van op de hoogte te zijn, deel dan deze studie.

“God, die de boer zaad geeft om te zaaien en ons brood om te eten, zal u steeds meer zaad en steeds grotere oogsten geven. Dan kunt u van uw overvloed steeds meer uitdelen. Ja, Hij geeft zoveel dat u altijd veel kunt weggeven. ” (2 Corinthiers 9:10-11).

Deel zo veel mogelijk kennis over Gods woord, zodat je ook steeds meer kan oogsten! Elk persoon die zijn leven vernieuwd en bij God wordt gebracht door jou werk (ook als is het alleen delen van een Bijbelstudie) , zal jou als beloning toekomen wanneer je voor Gods aangezicht verschijnt! 

40 DAGEN VASTEN, WAT VOOR NUT HEEFT DAT?

Klik hier voor Deel 2    Deel 3
doneren
vasten-1

Is het gezond om te vasten? En als we zouden gaan vasten, hoeveel dagen moet je dit doen? Mag je in de avond dan wel eten? Allemaal vragen die je jezelf zou kunnen stellen als je een liefhebber bent van eten. Jezus zegt in de bijbel “Ik verzeker jullie: wie in mij gelooft, zal doen wat ik doe; ja, hij zal nog grotere dingen doen, want ik ga naar de Vader.” (Joh.14:12).

Maar wist je dat de werken die Jezus deed, pas plaats vonden nadat Hij 40 dagen gevast had?

In deze studie zal ik ingaan op het nut van vasten. Voor je verder leest, wil ik eerst heel duidelijk maken dat vasten niets te maken heeft met heilig zijn. Je wordt niet heiliger. Je zult ook niet meer vergeven worden dan wanneer je niet vast. Want vergeving van je zonde, vind enkel en alleen plaats, door aanname van het volmaakte offer van Jezus. Hier voegt vasten niets aan toe! 

Deze studie bestaat uit 3 delen, dus mijn advies is, om de studie ook te lezen in 3 dagen. 

Wellicht ben je op deze studie uitgekomen, omdat je alles van vasten wil weten, maar ook daarin moet ik je teleurstellen. Ja, ik zal zeker wat vertellen wat het met je doet en ik weet zeker dat je na het lezen van deze studie je een hele andere kijk hebt op vasten en de verandering die het kan hebben op je leven. Maar helaas is deze studie niet gemaakt om jou inzicht te geven hoeveel calorieën je nodig hebt om toch op gewicht te blijven. Daarvoor zijn andere websites beter, maar ik zal je wel vertellen hoe ik door mijn vastperiode heen ben gekomen.   

Je ziet door de hele bijbel heen dat vasten een patroon is, wat gepaard gaat met jezelf vernederen of hoe de bijbel het ook noemt verootmoedigen. Wanneer je tegen mensen zegt, ik ben aan het vasten, krijg je al gauw een antwoord, ben je aan de ramadan? Ergens wel vreemd, dat ongelovigen wel weten dat moslims vasten maar dat christenen vasten is bij hun niet echt bekend. Terwijl dit al zo lang in de bijbel benoemd is. En ergens ook wel logisch, want als christenen zouden gaan vasten op de manier zoals de bijbel dat zegt, zal er geestelijk enorm veel verandering zijn. De christenen nemen dit niet over van de moslims, maar de moslims hebben het vasten overgenomen van de christenen. Helaas hebben ze niet de diepere betekenis van het vasten ontdekt. Bij de moslims mag je op bepaalde momenten op de dag wel eten. Vasten bij moslims is daarom een verplichting terwijl het vasten van de bijbel een diepere geestelijke betekenis heeft die ik in deze studie zal beschrijven. Dit is het enige wat ik over moslims ga schrijven in deze studie, maar wil je meer weten over de boodschap van de koran, dan verwijs ik je graag naar een andere studie van mij, waarin onthullingen staan, over de koran en de boodschap van Mohammed. Klik op de link voor de studie “ De koran, een boek vol geheimen”.  

Hoe lang kan je vasten?
De bijbel kent verschillende soorten vasten die je eens zou kunnen overwegen.

– De joden.

1 of 2 dagen per week. “Ik vast tweemaal per week…”(Luc.18:12).

– Ester.

 3 dagen zonder eten of drinken bij Ester. “Roep alle Joden die in Susa wonen bij elkaar en vast voor mij: eet niet en drink niet, overdag niet en ’s nachts niet, drie dagen lang.” (Est.4:16).

– David.

David vaste 7 dagen voor zijn kind   David bad tot God voor de jongen. Hij vastte streng en legde zich ’s nachts op de grond te slapen…. Na zeven dagen stierf het kind” (2.Sam.12:16,18)

– Daniël.

Daniël vaste 21 dagen, waarbij hij geen wijn en lekkernijen at. “In die dagen was ik, Daniël, drie volle weken in de rouw. Smakelijk voedsel at ik niet, vlees en wijn kwamen niet in mijn mond.” (Dan.10: 2-3).

– Mozes.

Mozes vaste meerdere malen 40 dagen zonder eten en drinken. “Veertig dagen en veertig nachten bleef Mozes daar bij de HEER, zonder te eten of te drinken.” (Ex.34:28 en Ex.24:18). 

– Elia.

Elia liep 40 dagen zonder eten en drinken door de woestijn. Elia stond op, en toen hij had gegeten en gedronken liep hij, gesterkt door dit voedsel, veertig dagen en veertig nachten door de woestijn, tot hij bij de Horeb kwam, de berg van God.” (1 Kon.19:8).

– Jezus.

De Here Jezus vaste 40 dagen zonder eten. “Nadat hij veertig dagen en veertig nachten had gevast, had hij grote honger.” (Mat.4:2).

Wat je door de bijbel heen ziet, is dat er vaak staat, “ze riepen een tijd van vasten uit”, waaruit ik hier uit haal, dat het niet per definitie een vaste tijd is die God verplicht, (behalve de vaste tijden die in de wet opgenomen waren) maar dat je zelf een tijd uitroept om in die periode te gaan vasten. Dit vasten gaat vaak met jezelf verootmoedigen en bidden. Dus met andere woorden, wanneer je in de bijbel tegenkomt “ ze verootmoedigden zich, of ze vernederden zich voor God” dan kan je ervan uit gaan dat dit altijd gepaard ging met vasten, ondanks dat het er niet in staat. Met dit inzicht zul je dus ook gaan ontdekken hoe vaak ze vasten.
Als vasten voor jou betekent, 1 uur, 1 dag, 1 week of 1 maand, dan is dat een keuze die jij zelf maakt.

Daarbij geloof ik dat we er vanuit mogen uitgaan dat 40 dagen vasten, zoals de Here Jezus voor heeft gedaan, ook een tijd is waarin veel geestelijk kracht zit. De Here Jezus deed nooit zomaar dingen. Mensen zeggen wel eens, JA, maar dat was Jezus, dat is niet goed voor ons. Maar ik geloof niet, dat de Here Jezus dingen deed, die wij niet zouden kunnen doen, of dat Hij dingen zou doen die voor ons slecht zouden zijn. Daarmee zou Hij een voorbeeld geven die ons tot schade zou zijn, terwijl Hij zegt, dat Hij is gekomen om leven te geven. ( Joh.10:10).

Begrijp me niet verkeerd, als jij medisch iets mankeert, dan moedig ik je aan om dit eerst met een arts te bespreken voor je hier aan begint. En mocht je er aan beginnen en je bemerkt dat het jou lichamelijk schade brengt, stop dan meteen! Want God verplicht je niet om te vasten en je hoeft dat niet later in te halen! Wel zal ik halverwege deze studie laten zien, dat door middel van vasten mensen ook kunnen genezen van lichamelijke klachten! 


De kracht van het vasten.
In het vasten zit enorm veel kracht. Niet alleen dat je lichaam tot herstel kan komen, wat ik later zal bespreken maar ik bedoel hiermee vooral geestelijk kracht. Vasten en bidden is eigenlijk intiem zijn met God.

Mensen die vasten krijgen over het algemeen ook overwinning in hun leven. Hun gebeden worden vaak verhoord. Hoewel de zoon van koning David niet in leven bleef door het vasten, dit had andere redenen waarom God dit kindje niet in leven liet, zul je ontdekken dat wanneer mensen zich  verootmoedigen/ vernederen voor God, wat vaak gepaard ging met vasten, er altijd een overwinning op na volgde.

Laten we enkele voorbeelden bekijken.

Het eerste voorbeeld dat ik je wil laten zien staat in 2 Kronieken. 33.

“Koning Manasse deed wat slecht is in de ogen van de Heer.” (2 Kron. 33:2).

De HEER sprak Manasse en het volk vermanend toe, maar zij schonken geen aandacht aan zijn woorden.” (Vers 10. ).
Manasse gaf geen enkel gehoor aan de oproep van God om zijn leven te beteren. Wellicht ken je dat, dat je soms in bepaalde dingen beland bent, ( porno kijken, zwart werken, alcohol drinken, dingen doen die het licht niet kunnen verdragen), maar je vind het wel goed zo of wellicht kan je er niet meer mee stoppen en zijn bepaalde dingen een verslaving geworden. Het gevolg van zijn opstandigheid is dat hij werd overmeesterd door het leger van de koning van Assyrië, die hem gevangen nam. De bijbel zegt “Zij bedwongen Manasse met haken, boeiden hem met bronzen ketenen en voerden hem mee naar Babel. (vers.11) 

Babel staat geestelijk voor de stad van de vijand. Daar waar jij niet veel te zeggen hebt, maar waar de tegenstander (de duivel) alle macht heeft over jou en zijn koninkrijk. Je doet gedwongen de dingen die jou meerdere je opdraagt. Zijn leger houdt jou in gevangenschap door jou te binden met bronzen of ijzeren boeien. Dat zien we dan ook, de koning werd gebonden. Gebonden mag je geestelijk zien als iemand die gebonden raakt aan dingen die niet van God zijn. Ze willen er wel mee stoppen maar komen tot een conclusie dat ze er niet mee kunnen stoppen. Mensen kunnen gebonden raken aan drugs, alcohol, trots, seks, materiaal enz.

Het feit dat ze er niet meer mee kunnen stoppen is omdat ze door iemand anders gedwongen worden, dit kan vaak zijn, demonen/ boze geesten. Maar het kan ook zo zijn, dat door je gebondenheid lichamelijke klachten gaat krijgen. Bij iemand die geen christen is, heet dit bezeten. Ik ga je in deze studie laten zien dat je ALTIJD vrij kan komen, hoe zwaar je ook geboeid bent!

Hier zien we in de psalmen een dergelijk voorbeeld van wat de koning overkwam: 

“Er waren ook mensen die in de duisternis moesten leven, gebonden in ellende en ijzer. Zij zaten lichamelijk of geestelijk vastgebonden. Dat kwam doordat zij niet wilden luisteren naar wat God zei. Zij wisten het zelf beter! Zij sloegen de raadgevingen van de Allerhoogste God in de wind. Door tegenspoed was hun de moed ontzonken, zij lagen versuft, en niemand kon helpen. Toen riepen zij in hun ellende tot de Here en Hij redde hen uit al hun angst. Hij leidde hen uit die diepe duisternis, waarin zij leefden, en verbrak alles waarmee zij zaten vastgebonden.” (Psa.107: 10-14)

Alles werd verbroken omdat ze God aanriepen. 

Dit zien we ook bij deze koning terug. “Pas toen Manasse in uiterste nood verkeerde, vernederde hij zich en vroeg de HERE, de God van zijn voorouders, om hulp. En de Here luisterde en beantwoordde zijn smeekbede door hem terug te brengen naar Jeruzalem en zijn koninkrijk. Toen dat was gebeurd, besefte Manasse pas goed dat de Here alleen God was.” (2 Kron.33:12-13).

Zo heeft de bijbel veel voorbeelden waarin mensen die in een nare situatie beland zijn, ( hetzij door zonde, hetzij door aanval van de boze of ziekte); door vasten, verootmoedigen en vernederen en God aanroepen de situatie weer onder controle krijgen. Ik ga niet elk verhaal zo uitdiepen maar hier zie je toch 4 voorbeelden waarin je het probleem ziet, het vernederen en de overwinning.   

1.Hier zie je dat het vasten zelfs doorgetrokken werd naar dieren.

“Jona trok de stad in, één dagreis ver, en riep: ‘Nog veertig dagen, dan wordt Nineve weggevaagd!’…De inwoners van Nineve geloofden God: ze riepen een vasten uit en iedereen, van hoog tot laag, hulde zich in een boetekleed….En hij liet in Nineve omroepen: ‘Volgens bevel van de koning en zijn edelen is het niemand toegestaan te eten of te drinken, mens noch dier, rund noch schaap of geit. De dieren mogen niet grazen of water drinken…. Toen God zag dat zij inderdaad anders begonnen te leven, kwam hij terug op wat hij gedreigd had hun aan te doen, en Hij deed het niet.” (Jona.3:4,5,7,10).

2.Hier zie je dat het vasten gebruikt werd voor bescherming van God tegen de vijand.

“Toen kondigde ik daar, bij het Ahawakanaal, een vasten af. Daarbij zouden wij ons voor onze God vernederen en Hem vragen om een voorspoedige reis voor onszelf, onze kinderen en al onze bezittingen… Daarom vastten wij en baden om Gods bescherming. En Hij verhoorde ons gebed.”(Ezra 8:21,23).

3.Hier zie je een overwinning en voorkoming van uitroeiing van een heel volk.

“Zo werd overal dit bevel bekend: “Alle Joden (jong en oud, ook vrouwen en kinderen) moeten worden gedood op de dertiende dag van de twaalfde maand van het volgende jaar. Hun bezittingen mogen in beslag worden genomen. (Est.3:13)
Ze vastten, huilden en weeklaagden, en velen hulden zich in een rouwkleed en legden zich neer in het stof…. Toen liet Ester het volgende antwoord aan Mordechai geven: ‘Roep alle Joden die in Susa wonen bij elkaar en vast voor mij: eet niet en drink niet, overdag niet en ’s nachts niet, drie dagen lang. ” (Est.4:15-16).

Gevolg van dit vasten, is een overwinning en voorkoming van uitroeiing van een gehele volk!

4.De hulp van God bij een te grote overmacht.

“Enige tijd later verklaarden de legers van Moab, Ammon en van de Meünieten koning Josafat en het volk van Juda de oorlog…. Dit slechte nieuws verraste Josafat en hij besloot de HERE om hulp te smeken. Daarom liet hij afkondigen dat alle inwoners van Juda voor onbepaalde tijd moesten vasten. Uit alle hoeken van het land kwamen de mensen naar Jeruzalem om samen met hem de HERE aan te roepen…. De HERE zegt: ‘Wees niet bang! Laat de angst voor dit grote leger u niet verlammen. Want dit is niet uw strijd, maar de strijd van God.” (2 Kron.20:1,3,4,15).

Een zeer belangrijke les die de bijbel ons leert. Wanneer je gaat vasten wordt jou strijd niet meer jou strijd maar de strijd van de Heer!

Als jij een strijd wil winnen dan heb je hierbij verootmoediging nodig, vasten en intiem worden met God.

Loop jij met een verslaving waar je moeilijk van af komt, dan heb je vasten nodig. Blijf je hangen in een bepaalde situatie op je werk of waar dan ook en het lijkt of je er niet doorheen komt, dan heb je vasten nodig. Kortom heb je continu een “fysieke of geestelijke vijand” dan is het nodig om te vasten. Niet dat vasten de sleutel is, maar de sleutel is het intiem zijn met God en daarvoor je eigen verlangens, begeertes en eigen ik even opzij te zetten. Op deze manier, zorg je ervoor dat het niet meer jou strijd wordt maar de strijd van God.

DEEL 2 DEEL 2 DEEL 2 DEEL 2 DEEL 2 DEEL 2 DEEL 2 DEEL 2 DEEL 2 DEEL 2 DEEL 2 DEEL 2 DEEL 2 DEEL 2


Waar strijden wij tegen als we vasten?
Jezus begon zijn bediening nadat Hij 40 dagen gevast had. Hij onthield zich van voedsel en concentreerde zich op de geestelijke dingen. In deze periode raakte Hij in conflict met satan die hem beproefde op 3 facetten waarin wij ook beproeft worden. Als Jezus het nodig had om te vasten, dan is het praktisch onmogelijk dat wij de beproevingen door kunnen komen zonder te vasten.

Want door dezelfde beproevingen zullen wij ook heen moeten gaan.

Johannes beschrijft in zijn brief deze 3 beproevingen.

“Verlies uw hart niet aan de wereld of aan iets dat bij de wereld hoort. Als iemand zijn hart verliest aan de wereld, is er in hem geen plaats voor de liefde van de Vader. Want al wat in de wereld is: de begeerte van het vlees, de begeerte van de ogen en de hoogmoed van het leven, is niet uit de Vader, maar is uit de wereld.” (1. Joh.2:15-16).

Deze beproevingen zijn de drie beproevingen die Jezus versloeg in zijn periode van vasten, maar waar Adam en Eva op faalde!

Begeerte van het vlees.

De mens:  “Zijn vruchten zagen er heerlijk uit…” (Gen.3:6).

Jezus: “Nu kwam de beproever naar hem toe en zei: ‘Als u de Zoon van God bent, beveel dan die stenen in broden te veranderen.’ Maar Jezus gaf hem ten antwoord: ‘Er staat geschreven: “De mens leeft niet van brood alleen, maar van ieder woord dat klinkt uit de mond van God.” (Mat.4:3-4).

Begeerte van de ogen.

De mens: “…ze waren een lust voor het oog” (Gen.3:6).

Jezus: “De duivel nam hem opnieuw mee, nu naar een zeer hoge berg. Hij toonde hem alle koninkrijken van de wereld in al hun pracht en zei: ‘Dit alles zal ik u geven als u voor mij neervalt en mij aanbidt.’ Daarop zei Jezus tegen hem: ‘Ga weg, Satan! Want er staat geschreven: “Aanbid de Heer, uw God, vereer alleen hem.” ( Mat.4:8-10).

Hoogmoed

De mens: “…en ze vond het aanlokkelijk dat de boom haar wijsheid zou schenken.” (Gen.3:6).

Jezus: “Vervolgens nam de duivel hem mee naar de heilige stad en zette hem op het hoogste punt van de tempel. Hij zei tegen hem: ‘Als u de Zoon van God bent, spring dan naar beneden. Want er staat geschreven: “Zijn engelen zal hij opdracht geven om u op hun handen te dragen, zodat u uw voet niet zult stoten aan een steen.”’ Jezus antwoordde: ‘Er staat ook geschreven: “Stel de Heer, uw God, niet op de proef.” (Mat.4:5-7).

Hierboven zie je dus de drie terreinen waarop de boze ons op weg zal beproeven. Dit gelde voor, de mens Adam en Eva, dit gelde voor Jezus en dit geldt ook voor JOU!

Het is totaal niet erg dat je op deze 3 terreinen beproefd wordt door de boze. Sterker nog, de bijbel moedigt aan dat je beproeft zou moeten worden zodat je geloof sterker wordt. En wees er zeker van dat je als christen beproeft zal gaan worden of door de boze of door je eigen vlees.

“Het moet u tot grote blijdschap stemmen, broeders en zusters, als u allerlei beproevingen ondergaat. Want u weet: wanneer uw geloof op de proef wordt gesteld, leidt dat tot standvastigheid.” (Jak.1:2-3).

Ga daarom de beproevingen aan samen met God. Verneder jezelf en ga vasten, om de proef te doorstaan. Dan zit er een mooie belofte aan.

“Gelukkig is de mens die in de beproeving staande blijft. Want wie de proef doorstaat, ontvangt als lauwerkrans het leven, zoals God heeft beloofd aan iedereen die hem liefheeft.” (Jak.1:12).

De begeerte van het vlees wil zeggen, alle verlangens die je menselijk hebt. Verlangens naar seks, verlangens naar eten , verlangens naar roken. Nu is elke verlangen niet gelijk verkeerd, maar je moet kijken wat wel van God is en wat niet. Verlangen naar seks is goed binnen het huwelijk en daar dan ook van te genieten. Maar dit buiten het huwelijk gebruiken is iets waar je tegen moet strijden. Evenzo is het verlangen naar eten, goed, maar het moet geen vraatzucht worden. In het vasten worden al je verlangens gericht op God.

De begeerte van de ogen wil zeg, alles wat je wilt hebben. Ik wil die vrucht eten want hij ziet er zo goed uit, ik wil een mooiere auto want de buurman heeft ook een nieuwe. Je wilt een snellere computer, je wilt die mooie baan. Allemaal dingen die je zou willen en waar je vaak je zinnen op zet. Ik wil meer roem, meer geld meer, meer. Met het gevolg, dat stress en zorgen je overmannen, want hoe ga je dat allemaal voor elkaar krijgen. Met het uiteindelijke gevolg dat je verstikt zult raken door deze begeertes. Jezus zegt het zo “Weer anderen zijn als het zaad dat tussen de distels is gezaaid: ze hebben het woord wel gehoord, maar de zorgen om het dagelijks bestaan en de verleiding van de rijkdom en hun verlangens naar allerlei andere dingen komen ertussen en verstikken het woord, zodat het zonder vrucht blijft.” (Mar.4:18-19). 

Distels staan voor eigen werken. Dus ze proberen alles uit eigen werken te volbrengen.

Hoogmoed staat voor eigen trots. De dingen doen uit eigen kracht. Denken dat jij belangrijker bent dan wellicht een ander. De mens wilde meer wijsheid krijgen door de vrucht, maar Jezus sloeg die eigen roem af dat Hij zo belangrijk was, dat zelfs de engelen hem zouden opvangen. Hij gaf liever God de eer.

Hoe vaak zouden we graag die eer willen ontvangen, hoe vaak zouden we niet graag gezien willen worden. Onszelf verhogen i.p.v. onszelf vernederen voor God. Satan is gevallen door deze trotse houding! Dus dit zal ook één van zijn vallen zijn om jou daarin mee te trekken. Maar de bijbel waarschuwt daarvoor “Vóór de val is het hart van de mens hoogmoedig, maar ootmoed gaat vooraf aan de eer.” (Spr.18:12).

Lees je het woord, ootmoed. Andere vertalingen zeggen, vernederen. Dus wie zich vernedert zal die eer ontvangen die God hem toekent.

Waar moeten we van vasten?
Definitie van vasten is: Je onthouden van voedsel voor geestelijke doeleinden. In de regel deed men dit op basis van vast voedsel, maar het is ook mogelijk van drinken zoals we hierboven lazen. Echter, zonder drinken is vaak in uitzonderlijke gevallen.

Sommige mensen zeggen, ik ga vasten van de computer. Ik ga een tijd lang geen tv kijken of niet roken of wat dan ook. Begrijp me niet verkeerd, dit zal best voor sommige wat bewerkstellen, maar vasten heeft het meest effect op eten.

Wanneer je namelijk gaat vasten op tv kijken, heeft dit veel meer te maken met een patroon die jou afhoudt van bijbel lezen. Dus heb je niet nodig dat je hier op vast maar heb je nodig dat je ( in sommige gevallen) hier van afkickt. En iets wat je niet meer voedt zal uiteindelijk sterven. Als je tv kijken niet meer voedt, zal je er uiteindelijk ook geen behoefte meer in hebben.

Vasten van eten gaat dieper. Je lichaam heeft eten nodig! Hoe langer je vast, des te langer je lichaam hier naar gaat verlangen. Nu komt het aan op doorzetten. Door de kracht van de Heilige Geest zul je vol kunnen houden. Het is niet vanzelfsprekend dat als je niet meer eet, dat je totaal geen enkele verlangens meer krijgt naar eten. Integendeel, je lichaam wil juist eten en zal hier echt naar gaan vragen. Als je hier niet aan toegeeft, zul je ontdekken dat je wilskracht sterker wordt. En door het bidden en bijbel lezen en jezelf vernederen voor God, zul je ontdekken dat de kracht van de Heilige Geest sterker in je wordt.  

Hoe krachtiger je in de Geest wordt, des te meer zal het je geloof opbouwen.
De bijbel zegt over Jezus als Hij veertig dagen gevast heeft  In de kracht van de Geest keerde Jezus terug naar Galilea” (Luc.4:14).

Wij hebben ook de kracht van de Heilige Geest nodig. De Heilige Geest helpt ons om te gehoorzamen, hij overtuigd van zonde, hij helpt met bidden, geeft ons de kracht om te getuigen. Allemaal dingen die een christen passen.

Door de kracht van de Heilige Geest kon Jezus wonderen, genezingen en bevrijdingen doen.

Hoewel ik geloof dat wij als christenen in Jezus naam alle macht over demonen hebben, wil ik je toch adviseren om in bepaalde omstandigheden toch te gaan vasten. Want zelfs Jezus zegt tegen zijn leerlingen “Dit soort boze geesten wordt alleen verdreven wanneer jullie ervoor bidden en vasten.” (Mat.17:21).

Hierin laat Jezus zien, dat er boze geesten in ons leven zouden kunnen zijn, waarin we het vasten nodig hebben om deze boze geesten eruit te krijgen. Dit kunnen bijvoorbeeld boze geesten zijn die er al jaren in zitten, of die doorgegeven zijn uit vorige generaties. Want ook bij boze geesten zijn er verschillende gradaties van machten en krachten zoals we lezen in de bijbel, “Want onze strijd gaat niet tegen mensen van vlees en bloed, maar tegen de overheden, de machten en de heersers van deze duistere wereld, tegen de geestelijke en bovenaardse machten van het kwaad.” (Ef.6:12).

Uit deze tekst laat Paulus ons zien dat er gradaties zijn.
Waar gebeden en gevast wordt, daar houden demonen het niet uit! Let wel, ik zeg niet dat er boze geesten zijn die alleen met vasten eruit gaan, want dat zou de naam en de macht van Jezus teniet doen, maar van vasten kom je in zo’n intieme relatie met de Vader,  dat boze geesten het daar niet uithouden.

Want de rede dat de boze geesten er niet uitgedreven konden worden, was ” door hun ongeloof “. Ik denk daarom meer dat Jezus doelde dat door bidden en vasten het ” ongeloof ” uitgedreven zou worden waardoor ze krachtiger in de geest zouden zijn om boze geesten uit te drijven.

Bekijk hiervoor dit filmpje waarin ik hier wat dieper op inga: 

 

Moeten wij als christenen nou perse vasten?
Laat ik duidelijk zijn, je moet niets! Alles wat je doet is op basis van je eigen geloof. Maar wie verandering in zijn geloof wilt hebben en een intiemere relatie met God zou willen hebben, zou ik het vasten zeer adviseren. Ook wanneer je van bepaalde dingen vrij wilt komen, is het vasten een sterk wapen. Om de 3 hierboven genoemde beproevingen te kunnen weerstaan, begeerte van het vlees, begeerte van het oog en hoogmoed, zou je vasten in je leven eens moeten toepassen.

Ik zeg altijd, kijk niet wat een broeder of zuster doet of zegt, maar kijk wat Jezus deed. Sommige mensen zeggen dat vasten niet meer nodig is of geen nut heeft, maar kijk wat Jezus als volmaakt voorbeeld heeft voorgedaan. Dit zegt de bijbel over Jezus. “Jezus reageerde hierop met de volgende woorden: ‘Waarachtig, ik verzeker u: de Zoon kan niets uit zichzelf doen, hij kan alleen doen wat hij de Vader ziet doen; en wat de Vader doet, dat doet de Zoon op dezelfde manier. De Vader heeft de Zoon immers lief en laat hem alles zien wat hij doet.”(Joh.5:19-20).

Jezus gehoorzaamd de Vader in alles en doet wat de Vader Hem voordoet omdat Hij uit zichzelf niets kan doen! En daarna zegt Jezus tegen een ieder die Hem wil volgen “…maar zonder mij kun je niets doen.” (Joh.15:5). 

Jezus kon niets zonder de Vader en deed daarom het voorbeeld van de Vader na. Als wij Jezus volgen, kunnen wij dus ook niets zonder Hem doen, met het gevolg dat wij dus ook moeten doen wat wij Jezus zien doen. En als dat betekent vasten, wat houd je dan tegen?

“Volg de weg van Christus Jezus, nu u hem als uw Heer aanvaard hebt.” (Kol.2:6). 

Jezus bevestigd nogmaals dat vasten een patroon moet zijn voor zijn volgelingen.

” Jezus antwoordde: ‘Bruiloftsgasten kunnen toch niet treuren zolang de bruidegom bij hen is? Maar er komt een dag dat de bruidegom bij hen wordt weggehaald, dan zullen ze vasten.” (Mat.9:15).

Ook leerde Jezus in de Bergrede aan zijn leerlingen  Wanneer jullie vasten…” (Mat.6:16).

Wanneer het woordje “ALS” gebruikt zou worden, was het mogelijk voor een christen om het vasten wel of niet te doen, maar door gebruik te maken van het woordje “wanneer” sluit Jezus uit dat dit niet een optie is, maar een pré! Hij veronderstelde daarmee dat vasten een levenspatroon zou moeten zijn voor een christen. Het is dus aan jou, in hoeverre jij Jezus na wilt volgen.

DEEL 3 DEEL 3 DEEL 3 DEEL 3 DEEL 3 DEEL 3 DEEL 3 DEEL 3 DEEL 3 DEEL 3 DEEL 3 DEEL 3

Hoe lang moet ik dan vasten?
Zoals ik hierboven heb uitgelegd, geeft de bijbel meerdere opties aan van vasten. Mijn advies is, om niet meteen heel lang te gaan vasten. Begin gewoon eens met 1 dag, waarin je niet in de avond eet, maar pas de volgende dag. Bouw dit gewoon langzaam op en telkens misschien een dag langer te doen. Belangrijk is om een doel voor ogen te houden, want dan kan je ook uitkijken naar dat doel om te behalen.

Stel dat je een doel hebt van 7 dagen, maar je bemerkt dat je na 3 dagen het niet meer vol kan houden, schroom dan niet en stop dan gewoon. Het is geen schande, maar probeer het later nog eens. Ieder moment dat je wel gevast en intiem bent geweest met God, zal al zegen voortbrengen!

Laat het langzaam groeien maar begin niet gelijk met 7 dagen, 21 of 40 dagen.

Wat doe ik tijdens het vasten?
Zoals we hebben gelezen, kan je vasten gebruiken om jezelf voor God te vernederen. Je kunt dus tijdens het vasten wellicht meer bijbel lezen, wellicht Bijbelstudies maken. Je kunt stil zijn en proberen Gods stem te verstaan. Veel bidden is zeer belangrijk. Stel jezelf een doel om voor iemand anders te bidden. Voor een bepaalde nood die jezelf hebt of iemand anders. Voor iemand die ziek is, of een nieuwe baan nodig heeft. Christelijke muziek luisteren, zelf muziek maken. God loven en prijzen. Kortom alles waarvan jij denkt dat je daarmee God de eer geeft of samen de tijd doorbrengt met God.

Hoe zit het met gemeenschap binnen het huwelijk, kan ik dat blijven doen of moet ik daar ook tijdelijk mee stoppen? Gemeenschap hebben met je partner (binnen het huwelijk)  is iets wat je samen moet afspreken. Je lichaam behoort niet meer jou toe maar aan je partner! Het is mogelijk dat de één gaat vasten en de ander niet. Je kunt niet van je partner verwachten dat die geen gemeenschap meer krijgt. De bijbel zegt Weiger elkaar de gemeenschap niet, of het moest zijn dat u er wederzijds mee instemt u enige tijd aan het gebed te wijden. Kom daarna echter weer samen; anders zal Satan uw gebrek aan zelfbeheersing gebruiken om u te verleiden.(1Cor.7:5).

ALLEEN met wederzijds goedvinden van beide partner is het geoorloofd om geen gemeenschap te hebben tijdens het vasten. Dus ga die ander niet uittesten hoe lang die het vol kan houden, want satan ligt op de loer.

Welke beloftes zitten er aan het vasten?

“En wanneer dan mijn volk, het volk dat mij toebehoort, het hoofd buigt, al biddend mijn aanwezigheid zoekt en terugkeert van zijn dwaalwegen, dan zal ik het aanhoren vanuit de hemel, zijn zonden vergeven en het land genezen.” (2 kro.7:14).

Deze tekst heeft mij altijd aangesproken. Je kunt deze tekst natuurlijk op het volk van God interpreteren, maar ik betrek hem graag op mijzelf omdat ik ook God toebehoor. Wanneer ik, die God toebehoor, mij hoofd buig en biddend en vastend God zoek en mij terugkeer van mijn dwaalwegen, dan zal God mij aanhoren vanuit de hemel, mij genadig zijn en mijn zonden vergeven. Hij zal zelfs mijn land ( mijn lichaam) genezen!

Er zit zo`n belofte in het vasten!

Wie Jesaja 58 ooit heeft gelezen, zal hebben ontdekt wat voor beloftes God ons geeft wanneer we op de juiste manier vasten. Hier even alle beloftes die in Jesaja 58 vermeld staan op een rijtje. (klik “Jesaja 58 bijbel” om het hoofdstuk te lezen) 

God zal zijn glorierijke licht op ons laten schijnen, genezing, openbaring van de glorie van God als bescherming (God zal je dus beschermen) , gebedsverhoring, bevrijdingen, leiding van God, in uw behoeften voorzien met goede dingen, hij zal je verkwikken, je botten kracht geven, je verfrissen als een besproeide tuin, jij zult worden als een bron waarvan het water nooit opdroogt (Je wordt dus vol van de Heilige Geest) , vernieuwing van wat verwoest is in je leven, oude fundamenten herstellen, je zult vreugde in God vinden en een intense vriendschap met Hem! 

Ik zal uw leven op een hoger plan brengen, zodat u volop geniet van de zegeningen. Ik, de Here, heb het beloofd.(Jes.58:14).

Alleen al deze beloftes zou een rede moeten zijn om van vasten een patroon te maken in je leven! Want welke christen verlangt er niet naar deze zegeningen?

Tijdens het vasten kun je last hebben van bepaalde lichamelijke klachten.
Hoofdpijn, duizeligheid, misselijkheid zijn enkele symptomen die kunnen ontstaan wanneer je gaat vasten. 

Drinken geeft het lichaam een gevoel van verzadiging. Hongergevoel zal dan weg gaan. En natuurlijk kan je de pijn die je op dat moment voelt bestraffen en gebieden om weg te gaan in de naam van Jezus!

Tijdens het vasten kan je uit je mond gaan ruiken, dit is heel normaal. De zwavelzuurgassen zullen uit je lichaam verdwijnen door je mond. Daarom goed om een pepermunt zo nu en dan te nemen.

Veel water drinken is goed voor de beginnende pijnen en voor het reinigen van het lichaam.

Onlangs las ik in een onderzoek, ( geen christelijke onderzoek) dat je, je gehele immuunsysteem kan verjongen door drie dagen te vasten. Door te vasten wordt het lichaam gestimuleerd om nieuwe witte bloedcellen aan te maken.

Als je rammelt van de honger beginnen stamcellen nieuwe witte bloedcellen aan te maken die infecties bestrijden. Door te vasten gaat er een knop om in het lichaam waarna stamcellen beginnen met de productie van nieuwe witte bloedcellen, met als gevolg dat het hele immuunsysteem zich herstelt. Wetenschappers ontdekten dat mensen die vasten minder PKA in hun bloed hebben, een enzym dat is gelinkt aan veroudering. Vasten leidt ook tot een afname van een hormoon dat het risico op kanker en tumorgroei vergroot. Dit had alleen effect bij vasten van 3 of meer dagen

Had Mozes niet minimaal 2 x 40 dagen gevast? En wat zegt de bijbel over zijn gezondheid toen hij stierf? Toen Mozes stierf, was zijn gezichtsvermogen niet verzwakt en zijn levenskracht niet verminderd. Hij werd honderdtwintig jaar.” (Deut.34:7).

En vergeet daarbij niet, het volk van God had de grens van het beloofde land bereikt en stond op het punt om het in te nemen. Mozes mocht er niet in vanwege zijn ongehoorzaamheid, maar ik geloof dat als hij er wel in had gemogen, dat hij nog ouder was geworden in zijn gezonde staat!

Mijn eigen ervaringen.
Ik besluit deze studie met mijn eigen ervaringen. Laat ik voorop stellen, deze ervaringen schrijf ik niet op om mijzelf op de borst te kloppen. Ik deel alleen deze ervaringen met jou zodat je niet een hele studie hierover leest en bij jezelf denkt, Tja en wat doe jij John?

Van elkaar`s ervaringen mogen we leren en elkaar in stimuleren.

Ik moet wel zeggen dat wat voor mij geldt dit totaal niet bij een ander kan passen. Ieder persoon is uniek en moet dus ook goed luisteren naar zijn lichaam. Door mijn vroegere interesse voor sport, (survivals)  heb ik in het verleden vaker 3 dagen zonder eten gedaan.

Later heb ik ook wel eens 1 dag of 2 dagen gedaan. Ook heb ik 10 dagen gedaan. Dat was in het begin behoorlijk lastig, maar halverwege de 3de dag, went je lichaam er aan. De intimiteit die ik met God had in die dagen was zeer goed omdat ik de hele dag bezig was met de dingen van God. Dit was bij het programma van Herman Boon, 10 dagen bidden en vasten. Dit lijkt me een aanrader voor een ieder die meer uit zijn geloof wil halen.

Voor een ieder die mij niet kent, ik ben 36 jaar, 1,72 m en weeg 65,5 kg. Je kunt wel zeggen dat ik tenger ben. In mijn dagelijks leven ben ik schilder van beroep en met al dat geklim is het toch een vak wat toch zijn energie kost. Ik vermeld deze informatie, omdat ik zeker weet dat er altijd mensen zijn die zeggen, ik ben te zwak daarvoor, ik heb al geen vet, ik heb zwaar werk, ik val na de eerste dag al om.

Onlangs heb ik zelf 40 dagen gevast. Tijdens deze periode dronk ik wel, maar at geen vast voedsel. Daarbij dronk ik geen koffie (veroorzaakt hoofdpijn) maar wel thee (met citroen en honing). Ik adviseer je om geen warme chocomel te drinken, is aardig vet. Water, en aanmaak limonade voor de suikers. ( die heb je wel nodig). In de avonden dronk ik een bouillon voor het zout. (halve bouillon blokje op 1 beker)

Ongeveer 1 keer in de week dronk ik een vruchten shake om de nodige vitamines nog binnen te krijgen.

In deze periode ben ik 11,5 kg afgevallen en kwam uit op 54,5 kg. Dat is het gewicht waar ik mee begon toen ik ging trouwen. Ik moet je zeggen dat wanner je zo lang gaat vasten, geestelijker zwaarder is dan dat je last hebt van een honger gevoel. Natuurlijk blijft je lichaam naar eten verlangen, maar mentaal is het zwaar om nee te zeggen tegen die verlangens van eten. Het is natuurlijk ook zo, dat je lichaam gewend is om op bepaalde tijden te eten, maar wanneer je er voor zorgt dat je dan drinkt, is dat gevoel ook zo weg. Mentaal moet je daar meer mee dealen. Ik heb zelf wellicht even in het begin wat lichte hoofdpijn gehad, maar na een gebedje, was het ook gelijk weg. Dus eigenlijk weinig tot geen last gehad van lichamelijk klachten. Het is mogelijk dat je inderdaad in het begin last hebt van je lichaam, maar daar mag je ook wel weer blij om zijn, dat is een teken dat je lichaam alles aan het reinigen is.

Als je weer begint met eten zou ik je zeer willen aanraden om dit heel rustig op te bouwen. Je lichaam heeft het echt nodig om weer aan eten te wennen. Ik hoorde van iemand die na 10 dagen vasten, helemaal beroerd was geworden van het eten.

Zoals ik al eerder melde, ik ben een ander persoon hierin. Ik ben begonnen om eerst avondmaal te vieren (brood en wijn) met mijn vrouw. Daarna, hebben we een avondmaal genuttigd van rijst met een gebakken roerbak ei door de rijst heen,  wat rouwkorst en nog wat brood. En toen ik dat op had, ben ik gelijk diezelfde avond overgestapt op normaal etenspatroon en at ook weer alles. Ik heb verder nergens last van gehad, maar nogmaals niet voor iedereen aan te raden!

In deze periode heb ik God ervaren in mijn leven en ervaren dat de Heilige Geest mij op bepaalde vlakken krachtiger heeft gemaakt. Er werden demonen uitgedreven bij mensen op wie ik de handen legde en zieken werden genezen.
Enkele andere gebedspunten die ik had, werden zeer kort daarna verhoord.
Voor mij gelde deze periode ook als “doen wat ik Jezus ook heb zien doen”, 40 dagen vasten dus!

“God is een beloner voor wie Hem ernstig zoeken”. (Heb.11:6)

WIL JE IETS BIJDRAGEN AAN DEZE STUDIES?

Heeft deze studie jou helderheid gebracht en gun jij andere christenen om hier van op de hoogte te zijn, deel dan deze studie.

“God, die de boer zaad geeft om te zaaien en ons brood om te eten, zal u steeds meer zaad en steeds grotere oogsten geven. Dan kunt u van uw overvloed steeds meer uitdelen. Ja, Hij geeft zoveel dat u altijd veel kunt weggeven. ” (2 Corinthiers 9:10-11).

Deel zo veel mogelijk kennis over Gods woord, zodat je ook steeds meer kan oogsten! Elk persoon die zijn leven vernieuwd en bij God wordt gebracht door jou werk (ook als is het alleen delen van een Bijbelstudie) , zal jou als beloning toekomen wanneer je voor Gods aangezicht verschijnt! 

MISSCHIEN ZIJN DE VOLGENDE STUDIES OOK INTERESSANT.

MAG EEN CHRISTEN TATOEAGES EN PIERCINGS?

PORNO, MIJN LUST EN MIJN LEVEN. HOE KOM IK ER VANAF?

DROMEN EN VISIOENEN, WELKE ZIJN VAN GOD?

SEKS BINNEN HET HUWELIJK, WAT MAG WEL EN WAT NIET?

SEKS BINNEN HET HUWELIJK, WAT MAG WEL EN WAT NIET?


huwelijk

Veel stellen vragen zich af wat je nou wel en wat je niet kan doen binnen het huwelijk. Is orale seks goed en zou er, met wederzijds goedkeuring van beide partners, anale seks plaats mogen vinden? Of wat dacht je van SM- spelletjes?

Veel mensen hebben hier als echtpaar al duidelijke keuzes in gemaakt, maar anderen zijn nog zoekende naar de waarheden uit de bijbel. Ik kan me ook heel goed voorstellen dat je dit soort onderwerpen niet met iedereen zou willen bespreken. Dan is het fijn dat er dit soort studies zijn, zodat jou vragen wellicht beantwoord worden.

Laat ik voorop stellen, wat jij binnen het huwelijk doet, dat is helemaal jou verantwoording. Wat ik hier beschrijf is mijn visie op het huwelijk en hoop met deze studie jou een richtlijn te kunnen geven voor jou huwelijk.

In deze studie wordt niet beschreven wat je wel en niet mag buiten het huwelijk. Deze studie is daarom niet bedoelt voor mensen die verkering hebben. Daar komt nog een uitgebreide studie voor uit, hoe je de juiste huwelijkspartner vind.

Maar natuurlijk kan je al wel deze studie lezen, zodat je later in je huwelijk hier duidelijk over bent.

 

Het huwelijk is heilig.

Het huwelijk is een weerspiegeling van Jezus en zijn gemeente. Daarom zegt de bijbel  “Het huwelijk moet door iedereen in ere worden gehouden, en het echtelijke bed moet onbezoedeld blijven.” (Hebr.13:4).

We moeten goed begrijpen dat God het huwelijk als zeer heilig heeft gemaakt. Jezus zegt over een echtpaar dat bij elkaar komt, En hij vervolgde: ‘Daarom zal een man zijn vader en moeder verlaten en zich hechten aan zijn vrouw, en die twee zullen één worden; ze zijn dan niet langer twee, maar één. Wat God heeft verbonden, mag een mens niet scheiden. (Mat.19:5-6).

En we lezen ook wat God zegt over het huwelijk “Want Ik haat de echtscheiding, zegt de HERE, de God van Israël, Het is even erg als moord. Beheers je en blijf je vrouw trouw.’ (Mal.2:16).

Nou wil ik geen studie maken over scheiden, maar je kunt hieruit wel opmaken, hoe heilig God het huwelijk vind, dat Hij niet wil dat wij gaan scheiden omdat het huwelijk heilig is. Dit betekent ook dat de dingen die binnen het huwelijk plaats vinden, goed bekeken moeten worden of deze ook heilig zijn.

Salomo zegt het volgende: “Vang de vossen voor ons, de geniepige (kleine)vossen, die de wijngaard vernielen, onze wijngaard die in bloei staat!” (Hoog.2:15).

Een wijngaard staat voor een veilige plek. De vossen, zijn de kleine zondes die in ons leven zijn. Met andere woorden, als je huwelijk een bloeiende wijngaard is, die tot eer en glorie staat van God, moeten we alle geniepige (kleine) vossen uit ons huwelijk halen, die de wijngaard kunnen verwoesten. 

 

Wederzijds goedkeuren. 

De bijbel leert ons dat we met wederzijds goedkeuren, het huwelijk en de intimiteit kunnen consumeren. Weiger elkaar de gemeenschap niet, of het moest zijn dat u er wederzijds mee instemt u enige tijd aan het gebed te wijden. Kom daarna echter weer samen; anders zal Satan uw gebrek aan zelfbeheersing gebruiken om u te verleiden.“. (1 Cor. 7:5).

Deze vers geeft aan dat beide partners het met elkaar eens moeten zijn over elke seksuele activiteit die zij ondernemen. Het enige gevaar in deze regel is, “weiger”. Er zijn mensen die op basis van deze regel, denken dat ze daarom ook alles binnen het huwelijk mogen doen. Op deze manier proberen ze dingen af te dwingen bij een partner om te doen. Laten we daarom enkele zaken bekijken.

Een van de dingen die niet binnen een huwelijk kan is overspel. Hier is de bijbel zeer duidelijk over, dat is zonde, ook als beide mensen in een huwelijksrelatie er toestemming voor hebben gegeven. “Want dit is de wil van God: dat u zich heiligt door u te onthouden van ontucht. Ieder van u moet met zijn vrouw weten te leven in heiligheid en eerbaarheid, zonder zich door hartstocht te laten meeslepen zoals de heidenen, die God niet kennen”. (1 Tess 4:3-5).  

Alle vormen van overspel, of het nou om swingen gaat, partnerruil, prostitutie of een extra vriendje toevoegen aan jullie huwelijk, blijft zonde en komt voort uit onze vlees.  Het is bekend wat de werken van het vlees zijn, namelijk overspel, hoererij, onreinheid, losbandigheid” (Gal.5:19).

Het is iets waar je ver van af moet blijven. God is heilig, jij bent heilig en het huwelijk is heilig. Ontucht en onzedelijkheid, in welke vorm dan ook, of hebzucht mag onder u zelfs niet ter sprake komen. Zo past het heiligen.” (Efe.5:3).

God wil niet dat we een ander in ons huwelijksbed uitnodigen en de bijbel is zeer stellig over dat ieder persoon maar 1 partner mag hebben van het ander geslacht. Maar om ontucht te vermijden moet iedere man zijn eigen vrouw hebben en iedere vrouw haar eigen man.”(1Cor.7:2).

 

Het kijken van porno.

Een groot excuus die gebruikt wordt om naar porno te kijken is om nieuwe inspiratie op te doen. Hoewel vaak dit bij een man vandaan komt, zijn er genoeg vrouwen die daar geen probleem bij hebben om samen te kijken. Het bekijken van pornografie is een zonde, of dat nu alleen gebeurt of met je partner. Help elkaar in liefde om hier vanaf te blijven wanneer 1 van de partners hier niet vanaf kan blijven, maar stem nooit toe om je partner hier naar te laten kijken of samen dit te bekijken.

De bijbel zegt zeer duidelijk “Maar Ik zeg jullie: ieder die begerig naar een vrouw kijkt, heeft in zijn hart al echtbreuk met haar gepleegd”. (Mat. 5:28).  Deze woorden zijn zeer duidelijk en maken duidelijk dat porno kijken niet binnen een huwelijk past.

Want al wat in de wereld is: de begeerte van het vlees, de begeerte van de ogen en de hoogmoed van het leven, is niet uit de Vader, maar is uit de wereld.“. (1 Joh. 2:16).

Laat je niet misleiden door het kijken van porno of vrouw vriendelijke porno, want al dit soort dingen zijn valstrikken van de duivel om jou en je huwelijk in zijn macht te krijgen. Als je hier eenmaal aan begint, dan kan het zijn dat je onder een vloek komt te staan. Dit zegt de bijbel. 

Hun ogen zijn vol overspel en onverzadigbaar van zonde. Zij verlokken onstandvastige zielen en zijn volleerd in de hebzucht. Vervloekt zijn ze.” (2 Pet.2:14)

Wil je meer weten wat het kijken van porno met je doet en wat het gevaar daar achter is, lees dan deze studie. porno, mijn lust en mijn leven!”.

 

Menstruatie periode.

Mijn oude collega`s zeiden wel eens, “ook Mozes ging door de rode zee”. Maar dit is echt een wereldse uitspraak. Wanneer een vrouw door haar menstruatie periode heen gaat zegt de bijbel dat we geen gemeenschap met elkaar moeten hebben.

“Heb geen gemeenschap met een vrouw wanneer zij vanwege haar menstruatie onrein is.” (Lev.18:19).

In een andere vers haalt de bijbel dit nog eens aan en geeft daarbij ook aan wat er moet gebeuren wanneer dit wel plaats vind.

“Wanneer iemand gemeenschap heeft met een vrouw tijdens haar menstruatie en de vrouw ook zelf daarmee heeft ingestemd, dan moeten beiden uit de gemeenschap worden gestoten.”(Lev.20:18).

Nou moeten we elkaar natuurlijk niet gaan stenigen, maar dit laat heel duidelijk zien dat je dit buiten het huwelijk moet houden.

 

Orale Seks.

Dit onderwerp is lastig te beantwoorden. Want de bijbel geeft daar geen duidelijk antwoord op.
Op een “christelijke” website kwam ik een Bijbelse verklaring tegen waarom orale seks en het doorslikken van het zaad goed zou zijn.  
Dit was hun verklaring. Maar omdat Onan wist dat zo’n kind niet als zijn nageslacht zou gelden, liet hij telkens als hij met de vrouw van zijn broer gemeenschap had zijn zaad op de grond terechtkomen, zodat hij geen nakomelingen voor zijn broer zou verwekken. Wat hij deed was slecht in de ogen van de HEER, en daarom liet de HEER ook hem sterven.” (Gen.38:9-10)

 

Aangenomen wordt dat het zaad leven is. Dit leven mag niet verspilt worden. Dit met de volgende tekst maar wie het water drinkt dat ik hem geef, zal nooit meer dorst krijgen. Het water dat ik geef, zal in hem een bron worden waaruit water opwelt dat eeuwig leven geeft.” (Joh.4:14).
Dus met andere woorden, het zou goed zijn als we het zaad doorslikken omdat we het levende zaad niet mogen verspillen.  

Laat je niet verleiden door deze dwaling!
De wetenschap beweerd dat sperma goed voor je lichaam kan zijn. De in sperma aanwezige stoffen, hebben een hele positieve werking op ons huid. In zaad zitten veel waardevolle voedingsstoffen, zoals enzymen, eiwitten en zink. Spermidine helpt ‘t gezicht jeugdiger te houden. Het stimuleert de celvernieuwing in de huid en houdt bestaande cellen langer goed. Echter kan je, je dosis spermidine ook binnenkrijgen door grapefruits, tarwekiemen of sojabonen te eten. Hier heb je geen mannelijk zaad voor nodig!

Van elkaar genieten en elkaar betasten door te zoenen op intieme plekken is niets vreemds aan. In het heetst van het moment kun je ver gaan. De bijbel spoort ons daar ook in aan. Drink je dronken aan haar borsten, dwaal rond in haar liefde”. (Spr.5:19).

“Geniet van het leven met de vrouw die je bemint. Geniet op alle dagen van je leven, die God je heeft gegeven. Het bestaan is leeg en vluchtig en je zwoegt en zwoegt onder de zon, dus geniet op elke dag. Het is het loon dat God je heeft gegeven.” (Pre.9:9).

Elkaar oraal bevredigen kan ik me voorstellen dat dit in het heetst van de strijd plaats vind en ook mogelijk is, MITS beide partners dit willen. Hier vind wederzijdse goedkeuring van beide partners wel plaats. Oraal bevrediging is geen plicht of iets waar je recht op hebt, maar iets wat beide partner af kunnen spreken. Seks is geschapen om een mooie uitdrukking te zijn van de liefde die gehuwde mensen voor elkaar hebben.

Wees echter hier wel erg voorzichtig in. Niets in de bijbel vertelt ons dat orale seks een zonde is, maar het is wellicht niet voor alle stellen gepast.

Het doorslikken van zaad, of het zaad in de mond van de vrouw laten komen is echter wel iets wat een christen niet moet doen! De mond is niet geschapen om het zaad in de mond te krijgen. Er zijn in de bevrijdingsprocedure verschillende mensen bevrijd van demonen doordat ze deze daad hebben beleden. Ze kregen kokhalzend bevrijding van onreine geesten omdat ze zaad in de mond hadden gehad of het hebben doorgeslikt.

 

Sadomasochisme (SM).

SM (sadomasochisme), is het seksueel opgewonden raken door een ander te pijnigen of te vernederen. Het is een gewelddadige manier van seksbeleving die totaal niet overeenstemt met hoe de bijbel denkt over de plaats van seks binnen het huwelijk. Gemeenschap hebben met elkaar binnen het huwelijk, is een beeld van gemeenschap hebben onderling als broeders en zusters. Zoals we met elkaar omgaan, in een gemeente, zo moeten we ook binnen het huwelijk met elkaar omgaan. Heb elkaar vóór alles innig lief” (1 Pet.4:8).

Dit betekent dat we het beste voor die ander hebben en met grote voorzichtigheid met elkaar moeten omgaan. Daar hoort geen geweld, elkaar pijn doen of vernedering bij! 

“U, mannen, moet verstandig omgaan met uw vrouw, die brozer is dan u. Behandel haar met respect, want zij deelt samen met u in de genade van het nieuwe leven. Dan staat niets uw gebeden in de weg”. (1 Pet.3:7).

Ik geloof, dat wanneer je op dit terrein je begeeft, en dit binnen je huwelijk toelaat, dat dit nogal je geloofsleven zal beïnvloeden. Binnen de gemeente elkaar bewust pijn doen, met wederzijdse goedvinden is nogal krom met wat Jezus ons leerde. Zou elkaar pijn doen met wederzijdse goedvinden binnen het huwelijk nu totaal iets anders zijn?

Als iemand zich daartoe aangetrokken voelt, vraag je dan eens af waar dit vandaan komt. Waar liggen de wortels dat je dit graag doet?  Sta niet toe dat er dingen binnen het huwelijk plaats vinden die door de duivel de wereld ingebracht zijn.

 

Anale seks.

Er zijn sommige “christelijke”websites die de volgende Bijbeltekst gebruiken. Voor wie rein zijn, is alles rein”. (Titus 1:15). Deze Bijbeltekst wordt gebruikt om anale seks goed te praten. Maar vergis je niet, dit is een grote misleiding! 

De bijbel zegt:  Je mag niet het bed delen met een man zoals met een vrouw, dat is gruwelijk.” (Lev.18:22).

Hierin kunnen we al lezen dat anale seks een verbod is.

Als je de titel van Lev. 18 leest, dan is dit wat er staat: “Bepalingen en regels voor het heilige volk”. Dit soort regels zijn dus door God opgesteld om een heilig leven te leiden. Anale seks, ook indien er wederzijdse goedkeuring is, is niet heilig.

Als je Lev.18 nog eventjes doorleest krijg je ook een uitleg waarom anale seks niet goed is.  Verontreinig jezelf niet door dergelijke dingen te doen. De volken die ik voor jullie verdrijf hebben zich met al deze dingen verontreinigd, waardoor het land onrein werd. Vanwege de wandaden die er gepleegd zijn, heb ik het land geteisterd, zodat het zijn inwoners is gaan uitbraken. Jullie echter moeten mijn bepalingen en regels in ere houden, jullie mogen geen van deze gruwelen begaan.”(Lev.18:24-26).

Hoe verleidelijk het ook lijkt, blijf hier vanaf. Ook bij bevrijdingsprocedure van sommige mensen, is bekend gemaakt door de Heilige Geest, dat anale seks plaats heeft gevonden in het voorgeslacht. Homofilie in het nageslacht is hiervan 1 van de mogelijke gevolgen!

De praktijken van anale seks kunnen hele steden verwoesten! En dus ook je gezin. Laten we eens kijken in het verhaal van Lot.

In genesis 14 lezen we eerst het volgende. “…brak er oorlog uit tussen hen en koning Bera van Sodom, koning Birsa van Gomorra…” (Gen.14:2).

Als je de namen van deze koningen en deze plaatsen gaat bekijken dan leer je al in wat voor plaats Lot woonde.

Bera = “in boosheid”, “zoon van kwaad”.  Sodom = “branden”.
Birsa = “onrechtvaardig” / “in goddeloosheid”.  Gomorra = “onderdompelen”.

Geen fijne plek om daar in te wonen. Een land dat vol was van goddeloosheid en kwaad. De mensen die daar in woonde kende geen wetten en regels meer. En juist daar zie je dat anale seks heel gewoon was. Homofilie had ieder man in zijn greep gekregen. Wellicht overgegeven van ouders op kinderen.  

We lezen namelijk een paar hoofdstukken verder “Maar nog voordat Lot en zijn gasten konden gaan slapen, liepen alle mannen van Sodom bij Lots huis te hoop, jong en oud, niemand uitgezonderd. Zij riepen naar Lot en zeiden tegen hem: Waar zijn die mannen die vannacht bij u gekomen zijn? Breng hen naar buiten, naar ons toe, zodat wij gemeenschap met hen kunnen hebben.” (Gen.19:4-5).

Deze steden werden daarom ook verwoest door God. Je mag hier duidelijk uit opmaken dat anale seks niet thuis hoort binnen een huwelijk. Dit is wetteloos en onheilig! Door deze praktijken werd ook het land Sodom en Gomorra onrein. Petrus haalt later nog eens aan, dat deze mensen wetteloos waren. “Maar Lot, die rechtvaardig was en zwaar leed onder de losbandige levenswandel van die wettelozen, redde hij.” (2Pet.2:7).

Wie zich bezig houdt met anale seks, ook binnen het huwelijk, zet daarbij poorten open voor demonen! Blijf hier vanaf en gebruik daarbij niet de excuus, “ja maar, wij doen dat met een condoom”. Met of zonder condoom, maakt voor de boze niets uit. Dit geldt voor anale seks en de menstruatie periode.  Niet alles wat de naam seks heeft is rein!

 

Speeltjes. 

Wat te denken van speeltjes die gebruikt worden tijdens de gemeenschap. Ook dit is een onderwerp waar menig christen vragen over heeft. In 2012 is er een erotische website gelanceerd die gericht was op christenen.De visie van Marc Angenent, die zich heeft laten omscholen tot seksuologische coach, is dat ‘seksueel genot is bedacht door God’. ‘Platvloerse en primitieve seks (waar de porno industrie zo vol van is) veranderen in kwalitatief en creatief intiem genot’ is zijn motto”.

Hun visie is dat ze op hun eigen site geen pornografische beelden plaatsen. Maar alle attributen die ook te koop zijn in een willekeurige seksshop, zijn daar ook te koop. Als alleen de plaatjes het enige verschil is, dan zie ik niet wat er anders mag zijn, dan wat de wereld te bieden heeft. Zoals ik hierboven al aangaf, wat betreft anale seks, zijn zelfs dit soort attributen die speciaal voor de anus gemaakt zijn, te koop voor vrouwen en mannen! 

Laat je niet verleiden omdat er christelijk voor staat of omdat deze man een predikant is. In een interview met de “TROUW” zegt Marc Angenent, op de vraag:

 “Welke seksproducten zijn christelijk verantwoord en welke niet?

Antwoord: “Ik moet eerlijk zeggen, dat moet ik zelf nog leren. Het is natuurlijk allemaal nieuw en ik doe dit erbij, het is niet mijn hoofdtaak”.  
”Waarin verschilt uw seksshop dan precies? Dildo’s en vibrators worden ook in al die andere online sekswinkels verkocht.
antwoord: ”Het taalgebruik is niet aanstootgevend.”

Hierbij geeft hij zelf aan dat hij dit ook niet exact weet wat wel en niet kan. Hij heeft dit nooit bijbels onderzocht. En wat betreft niet aanstootgevend, kan je ook je vraagtekens bij zetten. Alleen de namen zegt mij al genoeg van de spullen die zij te bieden hebben. “butt-ins, dildo`s, Naughty Boy prostaat, Penisring, Strap-On dildo (om als vrouw om te doen om daarna bij de man gemeenschap te hebben, via de anus).

Zijn dit dingen die een christen moet hebben?
Ik denk dat wanneer je een beetje uitgekeken bent op elkaar, en de liefde gekoeld is, dat je beter kunt gaan kijken hoe dit komt. Hoe is jullie relatie met Jezus?

Vraag God om weer vuur in jullie relatie te brengen. Speeltjes erbij kopen en gebruiken, zal dit vuur niet aanwakkeren, maar juist dat vuur doven. Want ook dit gaat vervelen. Wanneer je God hier om vraagt, om de liefde tussen 2 partners weer aan te wakkeren, dan zegt de bijbel dat God dat vuur weer kan aanwakkeren. Het liefdesvuur van God, is niet te koop!  Want de liefde is sterk als de dood, ook aan haar is niet te ontkomen! De liefde is een vuur, een vuur van de Heer. Geen water kan dat vuur doven, geen rivier, geen zee! En wie denkt de liefde te kunnen kopen, wordt met verachting afgewezen, al bood hij zijn hele bezit.” (Hoog.8:6-7).

Waar we ook erg waakzaam over moeten zijn is wat de bijbel zegt:
 Of weet u niet dat uw lichaam een tempel is van de heilige Geest, die in u woont en die u ontvangen hebt van God, en weet u niet dat u niet van uzelf bent? U bent gekocht en betaald, dus bewijs God eer met uw lichaam. (1 Cor.6:19).

Dit mag duidelijk zijn dat we hier zeer voorzichtig in moeten zijn. Binnen het huwelijk mag je van elkaar genieten. Maar om attributen erbij te gebruiken, lijkt me niet iets wat het huwelijk in ere houdt.
Als je gebruik maakt van seks attributen, dan gaat je lichaam daar ook aan wennen. Hoe is het mogelijk voor je partner om daar aan te tippen? Of wat denk je van jaloezie? Je denkt alleen dat we hier te maken hebben met dildo`s , maar wat denk je van sekspoppen voor mannen? Wat zou een vrouw vinden als een man seks zou hebben met een pop?

Het is overduidelijk dat seks speeltjes altijd een onderdeel zijn geweest van de porno industrie. Om dan iets wat van de wereld , “heilig” te gaan maken, lijkt me een beetje ver gaan, als je werkelijk een goede relatie wilt hebben met Jezus.

Laat je niet meeslepen door de dingen van de wereld en valse leraren die verkondigen dat hierin alles goedgekeurd is.

“Wee de wereld met haar valstrikken. Het is onvermijdelijk dat er mensen ten val worden gebracht, maar wee de mens die de valstrik zet!” (Mat.18:7).

 

Vriendschap

Mijn laatste advies, gaat over vriendschappen. Natuurlijk is het goed om vriendschappen te hebben. David zegt over zijn beste vriend Jonathan, “Jonathan, je was mijn broeder, en mijn beste vriend. Jouw liefde was mij dierbaar, meer dan die van vrouwen.” (2.Sam.1:26).

“Een echte vriend blijft altijd een vriend en in de tegenspoed blijkt de ware vriendschap.” (Spr.17:17).

Het mag duidelijk zijn dat de bijbel hier achter staat. Het is zeer raadzaam om een vriend te hebben van hetzelfde geslacht zodat je problemen of andere dingen met elkaar kunt bespreken. Je kunt elkaar daar in helpen en voor elkaar bidden.

Maar hoe zit het met vriendschappen van het andere geslacht?

Mijn advies is om hier heel voorzichtig in te zijn. Je hoeft niet jaloers te gaan worden op elkaar wanneer die ander even met iemand praat van het andere geslacht, maar het zou zeer raadzaam zijn om niet met iemand van het andere geslacht samen af te spreken wanneer er een huwelijk in het spel is. Tenzij de afspraak uit 3 personen bestaat.  

Ooit had ik contact met een persoon, die in het huwelijk een vriendschapsrelatie had met iemand van het andere geslacht. Die persoon vertelde mij dat hij/zij, dat normaal vond en dat het moest kunnen. Het bleek later, dat beide personen, die beide getrouwd waren, met elkaar seksuele handelingen deden. Het huwelijk is gestrand.

Een ander persoon vertelde mij, dat de partner intieme dingen met een vriend van het andere geslacht deelde, die eigenlijk met eigen partner had besproken moeten worden. Door deze intieme dingen te bespreken met die 3de persoon, ontstond er een relatie tussen die twee personen. Het huwelijk is gestrand.

Weer een ander persoon vertelde dat er niet veel besproken werd binnen het huwelijk. Op intieme vlak deelde ze geen dingen met elkaar en bespraken ze ook niet wat die ander fijn vond. Door het gemis van de partner hierin, werd er buiten de deur gekeken naar iemand om mee te praten. Dit monde zich uit in overspel. Wederom, het huwelijk strandde.
De bijbel zegt, “Wees nuchter en waakzaam! Uw tegenstander, de duivel, loopt rond als een brullende leeuw, op zoek naar iemand die hij kan verslinden.” (1. Petr 5;8).

Daarom is mijn advies, ga geen chat gesprekken, of afspraakjes met het andere geslacht aan zonder dat je partner erbij is of het mee kan lezen. Wanneer jij diegene bent, die het woord van God mag verkondigen en iemand van het andere geslacht wil perse met jou praten, zorg er dan voor dat jou partner erbij is, of dat de deur van iets open staat zodat mensen op afstand dit in de gaten kunnen houden. Wordt het een intieme gesprek, vraag er dan even iemand bij. Man en vrouw zijn één in het huwelijk, dus het is of met zijn 3je of niet. Personen van hetzelfde geslacht kan natuurlijk wel 1 op 1. Jou intentie kan goed zijn, maar wellicht die van een ander niet. Of wat te denken van andere mensen die jou zien met iemand anders? 

Wat gebeurt er als die personen gaan roddelen over iets wat jij helemaal niet zo bedoelt. Menig huwelijk is daar op gestand.

Wees zeer waakzaam hierin en geef de zonde geen kans. Je denkt misschien mij overkomt dat niet, maar de duivel is zeer slim. Dit is God`s waarschuwing aan Kain Als u het goede doet, is er opgewektheid; maar doet u het goede niet, dan loert de zonde als belager aan uw deur, klaar om u te grijpen. Zult u hem de baas kunnen blijven?” (Gen.4:7).

 

Wat als?

Als jij na het lezen van deze studie tot de conclusie bent gekomen dat bepaalde dingen niet hadden moeten gebeuren en je wilt dit opruimen in je leven, belijd dan gewoon de dingen die plaats hebben gevonden voor je huwelijk of tijdens je huwelijk. Benoem het bij naam, en doe er afstand van. Vraag God of die jou daar van wilt vergeven er jou daar ook van vrij wilt maken.

God is genadig om jou/jullie dit te vergeven!
“Wie zijn fouten verbergt, zal geen voorspoed kennen, wie ze toegeeft en vermijdt, krijgt vergeving.” (Spr.28:13).

 

 

Wees trouw aan elkaar in alles en zoek naar elkaar`s liefde en genegenheid. Ga ontucht uit de weg en loop weg voor de wereldse dingen.

 

“Hou het huwelijk in ere en vang de vossen die de wijngaard vernielen!”

WIL JE IETS BIJDRAGEN AAN DEZE STUDIES?

 Heeft deze studie jou helderheid gebracht en gun jij andere christenen om hier van op de hoogte te zijn, deel dan deze studie.

“God, die de boer zaad geeft om te zaaien en ons brood om te eten, zal u steeds meer zaad en steeds grotere oogsten geven. Dan kunt u van uw overvloed steeds meer uitdelen. Ja, Hij geeft zoveel dat u altijd veel kunt weggeven. ” (2 Corinthiers 9:10-11).

Deel zo veel mogelijk kennis over Gods woord, zodat je ook steeds meer kan oogsten! Elk persoon die zijn leven vernieuwd en bij God wordt gebracht door jou werk (ook als is het alleen delen van een Bijbelstudie) , zal jou als beloning toekomen wanneer je voor Gods aangezicht verschijnt! 

HOE KRIJG JE SPIERBALLEN OM ZIEKEN TE GENEZEN EN DEMONEN UIT TE DRIJVEN?

trainen
Hoe komt het nou dat Jezus iedere ziekte en iedere demon kon uitdrijven? Daar moet een geheim achter zitten. En dit geheim is voor ons ook te ontdekken, want Jezus gaf ons de opdracht om dit ook te doen. Degenen die tot geloof zijn gekomen, zullen herkenbaar zijn aan de volgende tekenen: in mijn naam zullen ze demonen uitdrijven, ze zullen spreken in onbekende talen, met hun handen zullen ze slangen oppakken en als ze een dodelijk gif drinken zal dat hun niet deren, en ze zullen zieken weer gezond maken door hun de handen op te leggen.’ (Mar.16:17-18).

Deze bijbelstudie, zal niet ingaan op het feit hoe je ziekte kunt genezen en demonen kunt uitdrijven, maar het is meer bedoelt om een basis fundament te gaan leggen, zodat je krachtig wordt in de geestelijke wereld. Zodat je gaat ontdekken hoe Jezus dat deed en jou daar in bemoedigd om hetzelfde te gaan doen.

De bijbel zegt deze mooie spreuk die iedereen wel kent.
“Hoogmoed komt voor de val”.  Maar wat gebeurt er als je hoogmoed weg doet? Wat volgt er dan? Dit is wat de bijbel zegt.

“Waar hoogmoed komt, komt schande mee, maar wijsheid woont bij de nederige.” (Spr.11:2).

Jezus zei “…want ik ben zachtmoedig en nederig van hart.” (Mat.11:29)
Er was niemand zo nederig als Jezus. En door zijn nederigheid, bezat Hij veel wijsheid. De bijbel zegt De jongen groeide op en werd steeds sterker, omdat Hij vervuld werd van wijsheid. Gods genade rustte op hem.” (Luc. 2:40)

We lezen dat door Zijn nederigheid, Zijn liefde voor God, Hij steeds wijzer werd, omdat Gods genade op Hem rustte, maar door zijn wijsheid werd Hij steeds sterker! Waarin werd Hij steeds sterker? De statenvertaling zegt dat Hij steeds sterker werd in de Geest! We zullen dus onze geest steeds sterker moeten gaan maken. Dit kunnen we doen door ontzag te hebben voor de Heer en het woord van God goed tot ons te nemen. De bijbel zegt:  Het begin van wijsheid is ontzag voor de Heer.” (Ps.111:10). Eerder had God al opgedragen “Als je mijn woorden ter harte neemt en je aan het verbond met mij houdt, zul je een kostbaar bezit voor mij zijn” (Ex.19:5).

Zijn woorden ter harte nemen, is de bijbel die God aan ons gaf. Zijn verbond, is zijn nieuwe verbond die wij gesloten hebben met Jezus. Als we dus Jezus aannemen als onze redder en verlosser en wij zijn woorden naleven, zullen wij een kostbaar bezit zijn voor God, een machtig instrument in zijn hand. Zo machtig dat wij in staat zijn, om zieken te genezen en demonen uit te kunnen drijven.

Laten we gaan kijken wat Jezus ons voordoet en hoe wij Hem daarin kunnen navolgen.  

Nadat Jezus gedoopt werd kwam PAS de Heilige Geest op Hem. Wij kunnen na onze doop (door onderdompeling) onze geestelijke dood”) volledig vervult raken van de Heilige Geest. Dit is wat Jezus daarna deed vol in de kracht van de Heilige Geest. Zie vooral de combinatie Toen de sabbat was aangebroken, gaf hij onderricht in de synagoge, en vele toehoorders waren stomverbaasd en zeiden: ‘Waar haalt hij dat allemaal vandaan? Wat is dat voor wijsheid die hem gegeven is? En dan die wonderen die zijn handen tot stand brengen!” (Mar.6:2)

Kennis van het woord, nederigheid, wijsheid en kracht gaan hier hand in hand!

Toen Jezus de 12 discipelen uitstuurde zei Hij het volgende : Daarop riep hij zijn twaalf leerlingen bij zich en gaf hun de macht om onreine geesten uit te drijven en iedere ziekte en elke kwaal te genezen. (vers 1) “Neem in je beurs geen gouden, zilveren of koperen munten mee, schaf je voor onderweg geen reistas aan, geen extra kleren, geen sandalen en geen stok, want een arbeider is het waard dat er in zijn onderhoud wordt voorzien. ( Mat.10:1 en vers 9/10).

Jezus gaf zijn discipelen, de autoriteit om demonen uit te drijven, maar ook zieken te genezen. MAAR voor dat Hij ze uitzond, gaf Hij eerst de opdracht om niets mee te nemen! Ik geloof dat, dat een heel belangrijk punt is. Wanneer je dingen mee gaat nemen waar je vertrouwen op is, waar je normaal afhankelijk van bent, dan zal de kracht om zieken te genezen en wonderen te doen, veel minder zijn, dan wanneer je volledig vertrouwd op de kracht van God. Maar wat denk je van je zorgen, je verslavingen, je zondes? Laat eerst deze dingen achter bij Jezus, voordat je op pad gaat. Wanneer je denkt dat jij het wel even zal doen, laat dat bij Jezus achter. Laat trots achter bij Jezus, en bitterheid. Dan zal God jou voorzien van jou nood en zal de kracht sterker worden, want God is met je!

Jezus draagt ons op om precies te doen wat Hij deed en zijn voorbeeld na te volgen. Jezus volgde Gods weg, omdat Hij wist dat Hij zonder God niets kon doen. Hij zegt: “ ‘Waarachtig, ik verzeker u: de Zoon kan niets uit zichzelf doen, hij kan alleen doen wat hij de Vader ziet doen; en wat de Vader doet, dat doet de Zoon op dezelfde manier”. (Joh.5:19).  Jezus hield van God en deed daarom precies wat God deed. Als wij van Jezus houden, dan zegt Jezus, “Jullie zijn mijn vrienden wanneer je doet wat ik zeg.” (Joh.15:14).

Eén van de nederige dingen die Jezus voordeed was:  “Hij begon de voeten van zijn leerlingen te wassen en droogde ze af met de doek die hij omgeslagen had.” (Joh. 13:5). Hij wilde dat zijn discipelen hetzelfde gingen doen, zodat zij ook leerden om nederig te zijn. Want Jezus wist welke grote kracht achter dit “nederig zijn” zat. Ik heb een voorbeeld gegeven; wat ik voor jullie heb gedaan, moeten jullie ook doen…Je zult gelukkig zijn als je dit niet alleen begrijpt, maar er ook naar handelt.” (Joh.13:15,17).  

We worden dus gelukkig, we krijgen wijsheid, we ontwikkelen kracht, door nederig te zijn.

Een ander vorm van nederigheid is Jezus loven en prijzen. De bijbel zegt: “Met luide stem riepen ze: ‘Het lam dat geslacht is, komt alle macht, rijkdom en wijsheid toe, en alle kracht, eer, lof en dank.” (Op.5:12). Jezus komt jou eer, jou lof en jou dank toe! Hoe meer je Hem hier in aanbid, des te meer je in contact komt met Jezus. Des te intenser jou relatie is met Jezus, des te meer Jezus zichtbaarder wordt in jou. Wat dus ook betekent, dat zijn macht, zijn rijkdom, zijn wijsheid en zijn kracht steeds meer in jou leven zal plaatsvinden.   

Wij hoeven niet bang te zijn, als we tegen ziekte spreken of tegen demonen want Jezus heeft beloofd : Want ik zal jullie woorden van wijsheid schenken die door geen van je tegenstanders kunnen worden weerstaan of weersproken.”(Luc.21:15). Wij hebben het volledig pakket van Jezus ontvangen. Dit is al gelijk te zien bij Stefanus. “maar ze konden niet op tegen zijn wijsheid en tegen de heilige Geest die hem bezielde.”(Han.6:10).

Laatste inzicht om te doen wat Jezus ook deed is gehoorzaamheid! Jezus zegt:  

“..ik heb jullie opgedragen om op weg te gaan en vrucht te dragen, blijvende vrucht.” (Joh.15:16).  

Ga dus op weg en maak alle volken tot mijn leerlingen” (Mat.28:19)

” En hij zei tegen hen: ‘Trek heel de wereld rond en maak aan ieder schepsel het goede nieuws bekend.”(Mar.16:15).

Wil jij dus meer wonderen en tekenen in jou leven zien, begin dan bij nederigheid om Jezus te loven en te prijzen. Dank God iedere dag voor wat Hij voor jou heeft gedaan. Door gehoorzaam te zijn aan de opdracht van Jezus en te doen wat Hij zegt, namelijk de wereld intrekken, het evangelie te verkondigen, zieken te genezen en demonen uit te drijven,  zal de kracht van Jezus, zeer snel zichtbaar zijn in jou leven. In zijn naam mag ( “moet” ) jij dit doen, en zieken zullen genezen en demonen zullen uitgedreven worden in zijn naam. Dit zal een feit worden! Want zegt Jezus, “‘Mij is alle macht gegeven in de hemel en op de aarde… …En houd dit voor ogen: ik ben met jullie, alle dagen, tot aan de voltooiing van deze wereld.” (Mat.28:18,20)

Succes met trainen van je geestelijke kracht.

WIL JE IETS BIJDRAGEN AAN DEZE STUDIES?

 

Heeft deze studie jou helderheid gebracht en gun jij andere christenen om hier van op de hoogte te zijn, deel dan deze studie.

“God, die de boer zaad geeft om te zaaien en ons brood om te eten, zal u steeds meer zaad en steeds grotere oogsten geven. Dan kunt u van uw overvloed steeds meer uitdelen. Ja, Hij geeft zoveel dat u altijd veel kunt weggeven. ” (2 Corinthiers 9:10-11).

Deel zo veel mogelijk kennis over Gods woord, zodat je ook steeds meer kan oogsten! Elk persoon die zijn leven vernieuwd en bij God wordt gebracht door jou werk (ook als is het alleen delen van een Bijbelstudie) , zal jou als beloning toekomen wanneer je voor Gods aangezicht verschijnt! 

 

MAG EEN CHRISTEN TATOEAGES EN PIERCINGS?

doneren


Hoewel ik zelf van mening ben dat sommige tattoos wel erg mooi zijn en ik ooit overwogen heb om er ook één te nemen, heb ik me er toch van kunnen weerhouden. Vanaf mijn 14de was ik al bezig om met pen deze op mijn eigen lichaam te tekenen. Ach ja, wat je al niet doet als je geen huiswerk hebt. Wellicht was het die innerlijke stem die mij ervan weerhield, misschien was het gewoon angst voor de pijn, hoe dan ook, wellicht was God al bezig om mij voor te bereiden op deze studie. Deze studie is in twee delen op de website gezet, dus mijn advies is om niet de studie in één keer te lezen maar neem daar twee dagen voor, om op die manier de studie goed in je op te nemen, zodat het geen grote lap tekst voor je wordt. 

Veel dingen die de wereld aanbiedt zijn mooi, maar we moeten goed kijken wat zegt de Bijbel er over. Mijn doel is daarom niet om met de vinger te wijzen of mensen met een tattoo of piercing af te wijzen, maar wellicht door deze studie heen een duidelijk statement te maken waarom je het niet moet doen en welke geestelijke gevaren er achter zitten. LET OP, deze studie is niet gemaakt voor mensen die geen christen zijn!

Natuurlijk mogen zij deze lezen, omdat wat hier wordt uitgelegd ook voor hen geldt, maar deze studie is gemaakt voor een ieder die christen is, maar er over twijfelt om een tattoo te nemen. Ook voor mensen die christen zijn geworden en in het verleden tattoos hebben laten zetten, zullen in deze studie ook aanwijzingen staan hoe je hier mee moet omgaan. Heb je al een tattoo voor het lezen van deze studie, laat ik je toch uitdagen om deze studie helemaal door te lezen, zodat je wellicht ook bepaalde dingen kunt opruimen in je leven. Uiteindelijk is ons doel als christen om een heilig en welgevallig leven te leiden om daarmee God te eren, toch? Dat wil toch iedereen die God liefheeft? Dan moeten we ook onderzoeken hoe we God wel en niet kunnen eren. Laat de God van de vrede u volledig voor Zichzelf afzonderen. Laat Hij uw hele wezen (geest, ziel en lichaam) zuiver houden totdat onze Here Jezus Christus terugkomt”. (1 Tess.5:23).

Helaas kunnen we tegenwoordig het niet meer afdoen met de woorden ” doe het maar niet, want dat hoort niet bij een christen”. Als het zo simpel was, had ik deze Bijbelstudie ook niet hoeven te maken. Omdat er onder christenen veel mensen zijn die hier anders over denken, leek het me goed om bepaalde punten van het tatoeëren op te lichten en jou een kijkje achter de schermen van het tatoeëren te geven. Deze studie is juist voor hen die twijfelen of ze een tattoo nemen of dat ze nu nog één laatste tattoo op hun lichaam erbij nemen met een christelijke tekst.

Ik geloof dat je moet afblijven van tatoeages en piercings omdat hier een groot gevaar achter zit. Helaas heb jij er niets aan als ik jou zou zeggen ” ik geloof dat”. Want wie ben ik, dat jij mijn wijze raad aanneemt? Daarom moet ik in deze studie je niet alleen zeggen waarom je het niet moet doen, aan de hand van wat de Bijbel zegt, maar ik zal ook proberen je te wijzen op andere teksten die het gevaar van tatoeages beschrijven. Omdat ik zeker weet dat velen de bekende passages al in de Bijbel doorlopen hebben en van andere christenen te horen hebben gekregen dat deze wetten afgeschaft zijn, zal ik ook andere argumenten gebruiken om mijn visie hierop nog beter te kunnen verdedigen. Hiervoor moet je wat dieper in de Bijbel graven en ik hoop dat je de andere gebruikte argumenten ook meeneemt in jouw beslissing om een tatoeage te zetten. 

Omdat ik niet wil dat je een besluit maakt dat slecht zou kunnen zijn voor jouw (geestelijk) welzijn, zal ik in deze studie mijn uiterste best doen om jou ervan te overtuigen om het niet te doen hoe verleidelijk het ook is. Als jij na het lezen van de gehele studie nog steeds bijbels kunt verklaren ( en dus niet alleen de woorden “ik vind dat het wel kan” )dat tatoeëren geen enkel gevolg heeft voor jouw welzijn dan hoor ik dit graag wat jouw gegronde argumenten zijn zodat ik mijn mening kan nuanceren. Nogmaals dit is en blijft een eigen keuze die je zelf aan God moet verantwoorden en niet aan mij. Ik wens je veel zegen met jou beslissing.     

Geschiedenis.

Tatoeëren en insnijdingen in het lichaam (piercings) is niet iets wat alleen van nu is. In de oudheid werd dit veelvuldig gedaan om de goden te vereren. Bij de Egyptische priesters was dit al zeer bekend. Onder andere bij de priesteres Amunet werden er tattoos gevonden en ook in hiërogliefen. Deze werden aangebracht ter verzekering van een plaats in het hiernamaals of ter bescherming tegen boze geesten of andere bijgeloof redenen. Sommigen geloven dat je slechts aan je tatoeage herkenbaar bent in het hiernamaals.

Het gebruik van tatoeages hield dikwijls verband met de verering van een afgod wiens afbeelding men op de hand droeg, of het was een teken van slavernij. Romeinse schrijvers rapporteerden dat veel slaven en criminelen werden getatoeëerd.

In Jesaja lezen we hier een voorbeeld van: “…en weer een ander schrijft op zijn hand: “Van de Heer ” ( Jes.44:5).  

De mensen wilden zich graag toe-eigenen aan de Heer en begonnen op de hand een tatoeage te plaatsen. Iets waar God geen opdracht voor had gegeven. Aan de andere kant spreekt de Bijbel wel over een tatoeage aanbrengen als verplichting, echter zul je ontdekken dat dit te maken heeft met slavernij. “Het tweede beest had iedereen in zijn macht; klein en groot, rijk en arm, vrij en slaaf. Iedereen moest een merkteken op zijn rechterhand of voorhoofd hebben.”(Op.13:16).
Hoe dit merkteken dan moet zijn, weten we nog niet, maar hier is wel duidelijk te lezen, dat aan het merkteken consequenties vast zitten, namelijk slavernij.

We lezen dat in de eindtijd, dit de enige manier is om aan te tonen waar je bij hoort. Laat je een merkteken plaatsen dan behoor je bij het beest (satan), doe je het niet ( wederom wil God dus niet dat we daar aan mee doen) dan behoor je aan God toe. Opvallend dat tot aan het einde van de tijd, dit nog zo`n groot issue is en dat zelfs dit bepalend zal zijn waar je bij hoort. ( let wel, dit geldt niet voor de mensen die al voor Jezus hebben gekozen, voor zijn wederkomst). 

Godenverering.

Laten we eens gaan kijken naar de godenverering. We gaan eens lezen wat de goden van de mensen vroegen.

De hele morgen lang riepen ze Baäl aan: ‘Baäl, geef ons antwoord!……..De profeten riepen uit alle macht en brachten zichzelf, zoals hun gewoonte was, met zwaarden en lansen verwondingen toe tot het bloed over hun lijf stroomde.” (1 Kon.18:26,28).

De profeten van Baäl kregen geen enkel antwoord van hun god om vuur uit de hemel te laten komen. Ze waren tot alles in staat om maar antwoord te krijgen, zelfs hun gewoonlijke rituelen, van snijden en bloed laten vloeien leidde tot niets. Deze baäl verering was ook zo diep doorgedrongen tot de heidense Kanaänieten. Sommige Kanaänieten lieten zich ook tatoeëren met de namen van hun favoriete goden.

Verder in de Bijbel lezen we “Ieder zal een rouwkleed dragen, elk hoofd zal worden kaalgeschoren, elke baard zal worden afgeknipt, elke hand zal zijn gekerfd”. (Jer.48:37).

Dit gaat over het vonnis van Moab, een cultuur waar het gewoon was om te tatoeëren en haar af te scheren voor de goden. Hier wordt alles nog eens genoemd wanneer het vonnis plaatsvindt over Moab.  De Bijbel laat zien dat iedere bewoner van Moab, deze rouwrituelen zou doen voor de goden. Een ritueel dat niet past bij de kinderen van God.

Voor wij Lev. 19 aan gaan pakken, want dat is namelijk de key tekst van deze studie, gaan we eerst één hoofdstuk eerder beginnen. In Lev.18 lezen wij het volgende De Heer zei tegen Mozes: ‘Zeg tegen de Israëlieten: “Ik ben de Heer, jullie God. Volg niet de levenswijze van de Egyptenaren, bij wie je gewoond hebt, noch de levenswijze van de Kanaänieten, naar wie ik je breng. Leef niet volgens hun bepalingen, maar volgens mijn regels, houd je aan mijn bepalingen en leef ze na. Ik ben de Heer, jullie God”. (Lev.18:1-4).

De Key tekst

In Lev.19. Lezen we het volgende over tatoeëren: U mag vanwege een dode geen inkerving in uw lichaam maken en geen tatoeages bij uzelf aanbrengen. Ik ben de Heere”. (Lev.19:28).

Deze regel geeft duidelijk aan dat je geen tatoeages moet plaatsen. Dus hier hadden wij de studie kunnen afronden. Maar ja, zoals er zoveel mensen zijn, zijn er ook zoveel meningen hoe je deze tekst moet interpreteren. Hier zijn enkele meningen van hoe mensen deze tekst interpreteren. 

Mensen zien deze tekst als “Oude Testament”, als wettisch wat niet meer geldt. Ander rede is dat men zegt, Ja maar dan mag je ook niet meer je hoofdhaar scheren of je baard eraf halen. Weer anderen zeggen, zolang je het niet doet voor een dode, dan kan het. Weer anderen zeggen, als het maar ter ere van God is. Ja maar God houdt van iedereen hoe je ook bent. Het gaat om het hart.

Al deze redenen zullen in deze studie terug komen en hopelijk zul je zelf ontdekken hoe je deze regel moet interpreteren. Laat ik alvast zeggen, wat ik ervan vind is niet belangrijk, ik zal alleen mijn visie geven op wat ik denk dat de Bijbel met deze tekst bedoelt. Wellicht wordt dit ook jou visie.

De kern van Leviticus 19:28.  

Heel Lev. 19 is geen hoofdstuk dat gaat over rouwrituelen zoals velen denken. Als je denkt dat, dat de kern is, dan is het zeer te begrijpen dat je dus ook kan zeggen, ik doe geen piercings of tattoos voor de doden, dus dan mag het.  Daarmee waren we nu klaar geweest. 

Maar wie goed het hoofdstuk doorleest en vanaf het begin leest, ziet dat het hoofdstuk niet gaat over rouwrituelen maar over: “Wees heilig, want Ik ben heilig”. Dit is de titel van hoofdstuk 19. Als je dan vers 1 en 2 leest begint God daar al mee. “De Here droeg Mozes op ook de volgende woorden aan de Israëlieten over te brengen. ‘U moet heilig zijn, want Ik, de Here, uw God, ben heilig”. (Lev.19:1-2)

Als God begint met de woorden “u moet heilig zijn”, dan is het ook zeer te begrijpen dat Hij daarna uit gaat leggen wat dit inhoud en welke bepalingen erbij horen om heilig te zijn. Dit wordt volledig in hoofdstuk 19 uitgelegd. Hieruit mogen we dus ook concluderen dat de kern van vers 28 niet in eerste instantie alleen gaat over rouwrituelen, maar dat de grondslag is : Heilig zijn. Vanuit deze context gaan we nu vers 28 oppakken.  

We lazen al in hoofdstuk 18 dat God niet wilde dat zijn volk de gewoontes van de Egyptenaren en Kanaänieten aannam. We hebben eerder gelezen dat deze volken dingen deden die bedoeld waren voor de goden! Maar wat moeten we nou verstaan onder goden. Let op de kleine letter “ g ”.  Als je dat weet, dan kunnen we de tekst nog wat dieper uit gaan breiden. Oke, hier een betekenis wat goden inhoudt volgens de Bijbel Zij hebben geofferd aan de demonen, niet aan God; aan goden die zij niet kenden, aan nieuwe goden, die kortgeleden gekomen zijn, voor wie uw vaderen niet gehuiverd hebben.” (Deut.32:17).

De Bijbel laat hier dus zien, dat goden, betekent demonen, duivelen, boze geesten, duistere machten. En dit is zeer belangrijk om in je op te nemen.

“Zolang je het niet doet voor de doden dan is het goed zegt men”.  Ik zeg vaak, je moet niet kijken naar de vruchten maar naar de wortel. Want dat is namelijk de oorsprong.

Om heilig te kunnen leven zegt God in Lev.18 dat het volk zich niet moeten mengen met de gewoontes van de andere volken. Dat is principe nummer één. We lazen al dat het een gewoonte was voor deze volken om zich met speren en zwaarden te snijden en tattoos te zetten, voor hun goden. Dus voor demonen zoals de Bijbel ze noemt. Alleen dit statement zou al voldoende moeten zijn om geen tatoeages en piercings te zetten. Want dit deden zij uit gewoonte en niet alleen tijdens rouwrituelen.

“Ja maar, dit is een regel voor het Joodse volk.” Dat klopt, en de Israëlieten dienen zich hier ver van te houden. Want zij zijn een heilig volk, zoals de Here heilig is. Maar zijn wij ook nu niet heilig door het offer van Jezus? De Bijbel zegt dat wij geënt zijn aan Israël, dus waarom zouden wij deze regel dan ook niet op ons zelf moeten betrekken? Daarbij, demonen maken echt geen onderscheid tussen Jood en niet Jood. Sterker nog, ze vinden het zelfs niet erg om in dieren te zitten “De demonen smeekten hem: ‘Als je ons uitdrijft, stuur ons dan naar die kudde varkens.’(Mat.8:31).

Over het gevaar van deze goden, deze demonen lees je tussen de regels door in Lev. 19 waarin God duidelijk maakt dat je van deze rituelen en afgoden af moet blijven!

Laten we deze eens doorlezen. We beginnen in vers 4.

“U mag u niet tot de afgoden wenden en voor uzelf geen gegoten goden maken. Ik ben de Here, uw God”. (vers 4)

“u mag zich niet bezighouden met waarzeggerij en tovenarij, want Ik ben de Here, uw God”. (vers 26)

Gij zult u niet wenden tot de geesten van doden of tot waarzeggende geesten, gij zult hen niet zoeken, om u met hen te verontreinigen: Ik ben de Here, uw God!. (vers 31)

De kern van deze 3 teksten die Lev. 19 aangeeft is ” ik ben de Here, UW GOD”!

De andere volken hadden hun goden met hun rituelen, maar zegt God, ik ben uw God, dus doe wat ik zeg en dat is : dat je heilig moet leven volgens mijn gebruiken en blijf af van die andere goden met hun rituelen, want dat zijn namelijk demonen. 

Daarom hoop ik met de volgende vergelijking je duidelijk te kunnen maken wat hier plaatsvindt in vers 28 van onze key-tekst.

Vrucht en wortel/oorsprong

Zoals iedereen weet, kan een boom vruchten leveren. Deze is door iedereen te zien. Maar de wortels van die boom zijn niet altijd door mensen te zien, maar is vaak de oorsprong van die boom en van die vrucht.

Stel je eens voor dat je een buurman hebt die zeer vervelend tegen jou is. Elke dag scheld hij jou uit en zo nu en dan haalt hij dingen bij jou uit die je niet kan waarderen. Nu kun je 2 dingen doen als christen. Je kunt met gelijke munt terug betalen of optie 2 je doet wat God van jou vraagt. Je doet wat Jezus van jou vraagt en dat is namelijk je naaste liefhebben als je zelf. Ook in tijden van vervolging zegt Jezus. En ik zeg jullie: heb je vijanden lief en bid voor wie jullie vervolgen, alleen dan zijn jullie werkelijk kinderen van je Vader in de hemel”. (Mat.5:44-45)

Ook in ons hoofdstuk 19, lezen wij al dit gebod. Je zult geen wraak op iemand nemen of haatdragend tegenover iemand zijn. Integendeel: je moet de ander liefhebben zoals je jezelf liefhebt. Ik ben de Heer”. (Lev.19:18)

Als God jou de volgende dag vraagt om de auto van die buurman te gaan wassen en zijn huis netjes te schilderen, zal de hele wereld denken dat jij dat doet voor die buurman en dat je gek bent geworden. Niemand zal vermoeden dat hier iets geestelijks achter ziet en dat jij dit alleen doet omdat God jou daar een opdracht voor heeft gegeven. Maar in feite doe jij wat Jezus je opdraagt en dat is liefhebben. Je doet het dus niet alleen voor die vervelende persoon (vrucht) maar je doet het voor God/ Jezus, (wortel, oorsprong) om de opdracht en de liefde van Jezus te tonen. Je doet het omdat je een hartsrelatie hebt met Jezus. Helaas kan niet iedereen zien dat je dit voor een God doet, die niemand ziet en daarom zullen ze het ook niet snappen waarom je het doet. De rede van jou actie is dus niet bedoelt voor die buurman, maar voor God.

Als je dit voorbeeld verhaal goed snapt, dan zul je wellicht nu al begrijpen waar ik heen wil. De Kanaänieten sneden en tatoeëerden zich niet voor de doden(vruchten), maar dat deden ze voor de goden/demonen (wortels/oorsprong) die er achter zaten. Deze rituele waren al gebruikelijk, maar in tijden van rouw werden deze massaal gedaan. Als je nu vers 26 erbij pakt, verbied God waarzeggerij en toverij, maar Hij vertelt niet waarom. Zijn enige rede, ” ik ben uw God”. Maar iedereen die enig verstand heeft van waarzeggerij en toverij weet dat God dit verbied omdat dit ingangen zijn voor demonen. Wie zich met toverij (vrucht) bezig houdt, houd zich bezig met demonen en boze geesten (wortels).

Hoe zit het met de baard en hoofdhaar?

In vers 27 staat Jullie mogen in tijden van rouw het haar aan de zijkant van je hoofd niet afknippen, en de rand van je baard zul je niet afscheren.” Dit is het punt waar de verschillende meningen ontstaan. Door deze regel krijg je dus verwarring en aanhangers van tattoos en piercings zullen deze tekst altijd gebruiken om een excuus te hebben waarom zij dus wel dit mogen doen. “Ja maar, jij knipt jouw baard toch ook?”

Ook in 2 andere teksten vinden we deze bepalingen weer terug.

“In tijden van rouw is het een priester verboden een deel van zijn hoofd kaal te scheren of de rand van zijn baard af te scheren. Evenmin mag hij dan inkervingen maken in zijn lichaam”. (Lev.21:5).

“Omdat u kinderen van de Heer, uw God, bent is het u niet geoorloofd als teken van rouw uw lichaam te kerven of het haar op uw voorhoofd weg te scheren”.(Deut. 14:1)

Daarom zal ik nu deze argument proberen te ontzenuwen.

Laten we even de 4 punten opschrijven waar we tegen aan lopen. 1. baard afscheren, 2. haar knippen, 3. insnijdingen (piercings) 4. tattoos.

Stel je eens voor dat deze 4 dingen niet gedaan mogen worden voor de doden en alleen in tijden van rouw verboden waren.

Dan zou het betekenen dat wanneer de rouw periode over was, dat het vanaf dan wel toegestaan was. Als dat het geval was dan zouden we in de Bijbel ook op andere plekken moeten kunnen lezen dat God daarvoor toestemming geeft om het buiten het rouwen wel te mogen doen. Mensen mogen buiten het rouwen om dus tatoeëren, piercings aanbrengen, maar ook hun haar knippen en baard afscheren, want deze handelingen hebben niets met demonen te maken. 

Laten we optie 2 doornemen, als deze 4 dingen verboden waren omdat je daarmee de demonen vereerde, dan zou de Bijbel strikt vasthouden dat dit niet mocht. Je zou dus in de Bijbel nergens kunnen lezen dat God toestemming geeft om dit te doen. Baard scheren, haar knippen, tatoeëren en piercings zouden dan door de hele Bijbel heen continu verboden worden.

Nu ga ik onderscheid maken tussen demonen verering en levenswijze.

Ik ga jou iets vragen. Waar in de Bijbel staat dat buiten deze rouwdiensten het toegestaan is dat je weer mag tatoeëren en mag insnijden? Dit zul jij niet in de Bijbel terug vinden! Waarom niet? Omdat het tatoeëren en insnijdingen te maken hebben met demonen. En alles wat met demonen verering te maken heeft, zul je niet in Gods woord terugvinden als toestemming.

Hoe zit het dan met het haar? In tijden van rouw, was dit een levenswijze die de andere volken deden om de doden te eren, maar zoals we al eerder lazen, was dit de vrucht, de wortel was eigenlijk, de goden. Dit wist God en daarom gaf hij dit verbod om niet het haar te knippen en de baard te scheren in tijden van rouw. Het feit dat haar knippen en baard afscheren niet altijd met demonen verering te maken heeft, laat de Bijbel ook heel goed zien! Lees eens mee naar een gebod van God.       

“Op de zevende dag moet hij opnieuw al zijn haar afscheren, zijn hoofdhaar, zijn baard en zijn wenkbrauwen. Al zijn haar moet hij afscheren en zijn kleren en zijn lichaam moet hij met water wassen; dan is hij weer rein”. (Lev.14:9).

Als het haar knippen echt verboden was op basis van dat je daarmee demonen zou vereren, zou God nooit opdracht geven, om op deze manier iemand weer rein te verklaren!

Dat Jezus de wet vervult heeft, wil dat niet zeggen dat Hij ook deze wetten, die dus te maken hebben met demonenverering, ook afgeschaft heeft. “Denk niet dat ik gekomen ben om de Wet of de Profeten af te schaffen. Ik ben niet gekomen om ze af te schaffen, maar om ze tot vervulling te brengen.” (Mat5:17).       

Zolang er nog demonen zijn, zal tatoeëring en piercings zetten onder deze regel vallen. Heb je ooit gedacht aan deze regel: “Niemand van jullie mag seksuele omgang hebben met een dier.” ( Lev.18:23).
Heb je hier wel eens over nagedacht waarom God dat zegt? Ook weer om de rede van demonen verering. In het oude testament lees je het 2 keer, maar in het nieuwe testament lees je hier niets over. Nu is de vraag, is deze regel dan door het volbrachte werk van Jezus afgeschaft voor ons? Zou God vandaag de dag het wel goed vinden als we dit doen? (klik hier voor een studie ” seks binnen het huwelijk, wat mag wel en wat mag niet”)
En zoals we de studie hadden gedaan over abortus, waar het om kinderoffers ging, zul je dit niet in het nieuwe testament terug vinden. Maar ook dit is niet iets wat afgeschaft is! (klik hier voor de studie “Abortus een offer aan satan” )

Het kan niet zo zijn, dat als God het in het oude testament het verboden heeft om de rede dat het ter ere is van demonen, dat Hij het in het nieuwe Testament, het ineens goed vind. Immers zegt Hij : “De almachtige Heer zegt: ‘Ik ben de Heer, ik verander niet.”( Mal.3:6).

In het nieuwe testament hebben we juist de autoriteit gekregen om tegen demonen op te treden in Jezus naam en hier ons niet mee te mengen. We zullen straks gaan kijken waar we in de Bijbel nog meer kunnen ontdekken of tatoeëren en piercings zetten verboden wordt en we gaan straks zoeken in het nieuwe testament naar verborgen aanwijzingen waarom tatoeëren niet gedaan moet worden. Zoals we voor goden, andere namen hebben die verwijzen naar demonen ( boze geesten, duivelen, bokken, lilith, moloch, Baäl, slang, brullende leeuw, enz. ) zo kunnen we ook gaan zoeken naar andere benamingen waarin duidelijk wordt wat het gevaar is van tatoeëren.

 

 

DEEL 2 DEEL 2 DEEL 2 DEEL 2 DEEL 2 DEEL 2 DEEL 2 DEEL 2 DEEL 2 DEEL 2 DEEL 2 DEEL 2 DEEL 2 DEEL 2


Gevolgen van tattoo

Naast alle gevolgen die het heeft op hygiëne, die je zo op andere sites kunt lezen, heeft het ook effect op andere vlakken in onze samenleving. Een wetenschappelijk onderzoek in Amerika heeft aangetoond dat getatoeëerde jongeren zich beduidend vaker te buiten gaan aan seks, drank en geweld dan niet-getatoeëerden. Kinderen die een eerste tatoeage of piercing namen op een leeftijd van 13 jaar of jonger, hadden ook meer gedachten over het plegen van zelfmoord. Hoe zou dit komen? Wellicht omdat er duistere machten in hun leven zijn binnen gekomen?

Tattoo`s maken je verslaafd. Als je er 1 hebt, wil je er nog meer. Van de week zag ik nog in het programma tattoos stories, dat iemand zich weer even eenzaam voelde en nog maar een tattoo liet plaatsen. Hoeveel vervulling geeft dan een nieuwe tattoo?

Het kan een carrière in de weg zitten. Een spelfout is funest. Of wat dacht je van de tattoos die verwijzen naar ex-partners?  Iemands uiterlijk is een weerspiegeling van zijn innerlijk. En dit innerlijk telt voor God wezenlijk.

Heb je wel eens bedacht dat wie een kruis laat tatoeëren er zelf altijd op zijn kop naar kijkt. Een omgekeerd kruis is het teken van satan en veel satanisten hebben deze tattoo.

De Bijbel leert dat jou lichaam een tempel is van de heilige Geest. Die je heilig moet houden. En dan zegt de Bijbel “Bestaat er een overeenkomst tussen de tempel van God en de afgoden? Wij zijn de tempel van de levende God!” (2kor.6:16).  

En omdat wij de tempel van de levende God zijn, moet je niet op deze tempel dingen op aanbrengen die ten alle tijden verwijzen naar de afgoden!  

Het volgende getuigenis laat iets bijzonders zien.
Een jonge vrouw uit Zuid-Afrika, heeft zich in het verleden beziggehouden met satanisme. Een tatoeage in haar hand getuigde daarvan. Ze was verleden jaar in de synagoge en werd door de pastor op een bijzondere wijze bevrijd van demonen in de naam van Jezus. Dit jaar ontmoette ik haar in de samenkomst. Omdat ik wist wat er met haar gebeurd was, vroeg ik haar hand te laten zien. De tatoeage was helemaal verdwenen als gevolg van haar bevrijding. Haar leven was helemaal veranderd. Nu is zij een volgeling van Jezus” (Een getuigenis van een journalist).

Het is zo opmerkelijk dat naast de bevrijding, die deze vrouw had van demonen, dat God ook haar lichaam herstelde. Als een tatoeage werkelijk niets met demonen te maken heeft en het maar een plaatje was, dan zou God hier nooit herstel in brengen. Maar kennelijk wilde God deze tatoeage niet meer zien op het lichaam van deze jonge vrouw.

Op welke plaatsen verblijf jij je?

Wat te denken van de invloeden die een bepaalde plaats heeft. Moeten wij op plekken zijn die associëren met zonde?  Is het goed voor een christen om een seks shop of een stripclub in te gaan, ook als hij niet kijk of iets koopt? Of een casino, ook als hij niet gokt? Waar je mee omgaat, wordt je mee besmet. Ik geloof, als je op bepaalde plekken bent, waar veel invloeden van de satan zijn, dat je daarmee besmet wordt. Het is niet voor niets, dat mensen die veel porno kijken ook zelfbevrediging doen. Ik heb nog nooit iemand gehoord, die zei, nee ik kijk alleen maar. Wat je ziet, wil je doen. Dat is een geestelijke wet. Waar je, je vaak vertoeft, daar wil je vaker komen. Elke tattoo of piercing shop, heeft vaak in de naam een heenwijzing naar het rijk der duisternis. Dit mag al een signaal zijn dat je daar niet moet zijn.

Tegenwoordig worden er in tattoo shops van alles geplaatst waar je mij niet van kunt overtuigen dat dit gewenst is voor een christen. Naast de tattoos worden er piercings en andere extremere vormen van body modification aangeboden, die deels pijnlijk zijn. Body modification is een uitgebreid begrip en omvat allerlei lichaamsversieringen (ik mag rustig zeggen verminkingen)  en -veranderingen en combinaties daarvan: Tattoo; Piercings; Implantaten; Splitsen van de tong; Brandmerken. Ook extreme vormen van vleeshaken in je lichaam behoord tot de mogelijkheid bij tattoo shops. 

Nieuw is het “branden”, waarbij een tot 1000 graden verhit stempel op de huid van het ”slachtoffer” wordt gedrukt. Ik zal je hier even foto`s van laten zien hoe deze body modification eruit zien, zodat je met eigen ogen kunt bepalen of het voor een christen goed is, om op die plekken te zijn waar deze dingen worden uitgevoerd. Klik op de namen zodat je plaatjes kunt zien.

Scarification,  Subdermal Implants,  transdermal Implants,  Genital beads,  Tongue splitting,  Lobe reconstruction,  Scalpel piercingVleeshaken.

Al deze extreme vormen van piercings worden op een plek gedaan, waar duidelijk zichtbaar is dat Jezus zich daar niet zou bevinden. De Bijbel zegt,

“Weg! Ga weg! Ga daar weg! Raak niets aan dat onrein is. Jullie die het heilige gerei van de Heer dragen, ga daar weg en blijf rein”. (Jes.52:11).

Hiernaast bestaan er zgn. ‘hennaschilderingen’ die in de Islamitische en Hindoestaanse cultuur al eeuwen worden gemaakt. De gedetailleerde versieringen op de voeten of handen gelden als teken van voorspoed of vruchtbaarheid. Je zult je dus afvragen, mag dat zelfs niet? Maar zoals je leest heeft ook deze bewerking een symbolische achtergrond. Als je dit niet serieus neemt, krijg je hetzelfde idee als ” ja maar, een Boeddha beeld heb ik alleen maar voor de sier en niet omdat ik het aanbid”. Je zult moeten onderzoeken wat de achtergrond is.  In Jeremia 10 lees je hoe God over deze beelden denkt en daarbij ze bespottelijk maakt. Daar laat God zien dat deze beelden verwijzen naar demonen ( goden).

“Daarom zegt de Heer: Ga weg bij de ongelovigen, zonder je van hen af en raak niets aan dat onrein is. Dan zal ik jullie aannemen en jullie vader zijn, en jullie mijn zonen en dochters – zegt de almachtige Heer.’ (2 kor.6:17-18).

Nu zullen veel mensen wellicht weer zeggen, dus je moet niets aanraken wat onrein is, waarom raak jij dan dit of dat aan? Wederom moet je weer zoeken naar de wortel en niet naar de vruchten!

Een christen die in opdracht van “god” tatoeages heeft geplaatst.

Todd Bentley, die zichzelf uitgeeft als christen, liet volgens eigen zeggen de tatoeages over zijn hele lichaam in opdracht van God zetten. Nu weten we dat in het oude testament God de profeten dingen liet doen die vrij apart waren. Zo moest de profeet Hosea bijvoorbeeld met een prostitué trouwen. Dat God deze opdrachten gaf, was als vergelijking hoe het volk met God was omgegaan. Het moest een les zijn voor het volk. Ik kom er nog op terug wat betreft Hosea.

Als Todd Bentley werkelijk een opdracht van God zou hebben gekregen om tatoeages te plaatsen, waarvan de Bijbel ze juist verbied omdat dit poorten zijn voor demonen om binnen te komen, dan zouden deze tatoeages voor een doel bedoelt zijn. Wellicht om er mee te gaan evangeliseren, wellicht om God ermee te prijzen. Veel mensen zeggen dan ook, als hij die opdracht heeft gekregen, dan zou God er een bedoeling mee hebben gehad en dan mag ik dat ook plaatsen, want kennelijk kijkt God alleen maar naar het innerlijk. Mag ik je dan nu op een hele belangrijke tekst wijzen. Maar de Geest zegt nadrukkelijk dat in de eindtijd sommigen het geloof zullen verlaten, doordat ze luisteren naar dwaalgeesten en naar wat demonen hun leren”. (1 Tim.4:1)

Aan een bekende evangelist werd eens gevraagd wat hij van de bediening van iemand anders vond. Hij antwoordde “ik kijk niet wat die doet, maar wat hij predikt. Wijst hij naar Jezus? ”. Dit is altijd ook mijn motto geweest nadat ik dit hoorde. Ik vond dat zo`n wijze uitspraak.

Daarom wil ik deze Todd niet veroordelen maar ik heb zijn werk goed bekeken omdat ik de opdracht die hij beweert te hebben ontvangen, zeer vreemd vind. En zeker voor deze studie, heb ik dit iets dieper onderzocht.

Aangezien ik aardig wat weet van de verschillende symbolen, die gebruikt worden in het occulte, zijn bijna de helft van zijn tattoos daarmee verbonden. Veel van zijn tattoos verwijzen naar de vrijmetselarij, kabbalah new age en satanisme. Ook enkele Bijbelteksten die op zijn arm zijn geplaatst, verwijzen ondanks dat het Bijbelse teksten zijn, naar teksten die ook binnen het satanisme worden gebruikt. Bijvoorbeeld de tekst “Lord of lords”(Op.19:16) is een tekst die Jezus toebehoort, maar zolang er geen Jezus voor staat, kan het binnen het satanisme ook gebruikt worden. Ook de sieraden die hij draagt verwijzen naar andere religies en zijn kleding naar het rijk der duisternis. ( allemaal terug te vinden op het internet).

Wat te denken van zijn gebaren met de handen die hij ook gebruikt op het moment dat hij Jezus uitspreekt. Veel van die gebaren verwijzen naar het satanisme.  Dat iemand wellicht demonen “kan uitdrijven” is niets nieuws want Jezus zelf zegt Op de dag van het oordeel zullen velen tegen mij zeggen: Heer! Heer! In uw naam hebben wij toch geprofeteerd, in uw naam hebben wij demonen uitgedreven en veel wonderen gedaan. En dan zal ik hun openlijk zeggen: Ik heb u nooit gekend; verdwijn uit mijn ogen, boosdoeners.” (Mat7:22-23).

Wij worden opgeroepen om Jezus te blijven verkondigen en ten alle tijden naar Hem te wijzen. Hem te aanbidden. De Bijbel roept ons op om geen engelen te aanbidden en alle eer aan Jezus te geven. “Laat u niet wijsmaken dat u verloren bent als u geen engelen wilt vereren. Wie dat beweren, denken recht van spreken te hebben omdat ze een visioen hebben gehad. Het enige wat die trotse mensen hebben (ook al beweren zij nederig te zijn) is een rijke fantasie!(Kol.2:18).
Hier zie je de vrouw van Todd (van zijn eerste vrouw met kinderen is hij gescheiden, zelfs toen die naar zijn zeggen al christen was, waarna hij een relatie aanging met zijn medewerkster), die een droom deelt. Let eens op bij 2.55, hoe zij te keer gaat. (klik op de link)

http://www.youtube.com/watch?v=XjMYqDHbYtg

Je kunt mij niet vertellen dat sissen als een slang, rechtstreeks van de Heilige Geest komt. Als je zegt, ja maar dat doet zijn vrouw, dan zeg ik, iemand als Todd, zou minstens de gave van onderscheiding van geesten van de Heer hebben ontvangen en kunnen ontdekken dat dit niet van God afkomt. Man en vrouw zijn samen 1 in het huwelijk en hierin staat hij volledig achter zijn vrouw. Let ook eens op het gezicht van Todd als zijn vrouw begint te sissen. Wat hebben zij al niet binnen gekregen na het tatoeëren zou je zo zeggen?  

Dit is voor mij 1 van de redenen waarom ik niet geloof dat deze Todd Bentley een opdracht van God zelf heeft ontvangen, maar naar zijn zeggen van een engel, Emma-O. Die hij tevens op zijn lichaam heeft getatoeëerd. Wederom, deze engel Emma-O is niet te vinden in de Bijbel maar wel in Japanse afgoderijen. In zijn bijeenkomsten roept hij de engelen aan ipv Jezus. Zoals ik al zei, het gaat mij niet erom om deze man af te kraken, maar ik heb zijn beweegredenen onderzocht waarom hij die tattoos heeft geplaatst, want deze tattoos waren er niet voor zijn bediening. 

Zo kan ik je nog zo veel informatie geven over deze Todd, die je zelf ook op het internet kan vinden,  maar het gaat er mij om, dat deze persoon geen excuus mag zijn om daarom wel een tattoo te plaatsen. Om je toch nog een getuigenis te geven dat zelfs christelijke tattoos niet gewenst zijn deel ik hier een getuigenis die ik hoorde van Herman Boon. Iemand die al jaren aan bevrijdingen doet in de naam van Jezus.

“ Een studente van de bijbelschool wilde graag een tatoeage plaatsen om zo haar expressie aan Jezus te tonen. Ondanks dat ze wist wat in Lev. 19:28 stond, vroeg zij aan de leiding of ze dit mocht doen. Ze wilde graag een psalm op haar arm hebben. Ze werd gewaarschuwd om dit niet te doen. Echter zag zij niet het gevaar hierin en besloot om het toch te doen. Nadat ze deze had geplaatst had ze er toch spijt van dat ze het had gedaan. Ze ging met haar mede studenten dit bespreken en ze ging dit belijden aan God, dat ze hierin gezondigd had. Na het belijden spraken de studenten bevrijding uit over haar, waarna zij (zichtbaar) bevrijd werd van een demon”.

Ook tijdens het bidden en vasten programma die ik bijgewoond heb, hebben de mensen die tattoos en piercings hadden, dit beleden en ook hier was duidelijk te merken hoeveel mensen wederom bevrijd werden van demonen.

Indien jij  zomaar een stem hoort die jou vertelt dat je een tatoeage moet plaatsen bedenk dan heel goed, dat niet iedere stem van God af komt! Ook indien het Bijbels is, vergeet dan de situatie met Jezus niet. “Nu kwam de beproever naar hem toe en zei: ‘Als u de Zoon van God bent, beveel dan die stenen in broden te veranderen.’ Maar Jezus gaf hem ten antwoord: ‘Er staat geschreven: “De mens leeft niet van brood alleen, maar van ieder woord dat klinkt uit de mond van God.” (Mat.4:3-4) .

Jezus was de zoon van God en Hij had alle recht op eten en satan zei niets vreemds wat Bijbels goed te onderbouwen was. Toch weerstond Jezus deze beproeving hoewel menig van ons voor deze beproeving gevallen zou zijn in deze situatie.

En ja, ondanks dat het een opdracht was van God, “Ook moet je nog een gerstekoek eten die je voor ieders ogen moet bakken op menselijke uitwerpselen“.  (Eze.4:12), kon Ezechiël nog steeds in discussie gaan met God en had hij een gegronde rede waarom hij dat niet wilde. ” Ach HEER, mijn God,’ zei ik, ‘er is nooit iets onreins door mijn keel gegaan, nog nooit in mijn leven heb ik het vlees van een gestorven of verscheurd dier gegeten, nooit heb ik onrein vlees geproefd.’ Daarop antwoordde hij mij: ‘Goed dan, ik geef je rundermest in plaats van menselijke uitwerpselen om je brood op te bakken”. (Eze.4:14-15).

Na het lezen van deze studie heb jij nu ook genoeg Bijbelse argumenten om tegen die stem te zeggen, dat de Bijbel duidelijk laat zien dat dit niet Gods wil is. Als jij moeite hebt met Gods stem te verstaan, laat je dan niet ineens verleiden als een stem je aanzet tot zonde! God zal er eerst voor zorgen dat jij echt goed zijn stem verstaat voordat Hij zo iets zou vragen. Zie het leven van Samuel de grote profeet! 

Het nieuwe testament en tatoeages.

Wat zegt het nieuwe testament over tatoeages en piercings? In eerste instantie eigenlijk niets. Maar als je deze studie tot hier heb gevolgd heb je inmiddels ontdekt dat tatoeëren en piercings gezet werden voor de goden. Dit is de kern van het nieuwe testament. Het gaat dus niet meer om de vrucht maar om de wortel, afgoden dienen is de wortel.

“Weet u niet dat onrechtvaardige mensen geen deel zullen hebben aan het Koninkrijk van God? Verlaat Gods weg niet! Mensen die vrije seks voorstaan, afgoden dienen, overspel plegen of zich met homoseksuele en pedofiele praktijken inlaten, blijven buiten het Koninkrijk van God”.(1. Kor.6:9-10)

Deze tekst laat zien dat afgoden dienen en overspel plegen, wat je dus doet wanneer jij je lichaam gebruikt voor tatoeëren, gevolgen heeft. Namelijk geen deel aan het koninkrijk van God. Wat mij enorm opvalt aan deze tekst is het rijtje wat Paulus opnoemt. De zonden die in vers 9 vermeld staan hebben grotendeels te maken op seksueel gebied. En wat zegt Paulus over seksuele zonden? Alle zonde, die de mens doet, is buiten het lichaam, maar die hoererij bedrijft, zondigt tegen zijn eigen lichaam”.(1 Kor.6:18).

Moest de profeet Hosea niet met een hoer trouwen om te laten zien dat het volk hoererij had gepleegd, namelijk door achter afgoden aan te gaan? Dit zegt de Bijbel “ De HERE zei tegen Hosea: ‘Trouw met een vrouw die prostituee is en kinderen heeft die door andere mannen verwekt zijn. Dit zal een voorbeeld zijn van de manier waarop mijn volk Mij ontrouw is geweest. Want het heeft openlijk overspel gepleegd door afgoden te vereren“. (Hos.1:2).

Deze tekst laat het duidelijk zien dat overspel plegen zowel lichamelijk als geestelijk mogelijk is en wat door Jezus bevestigd wordt wanneer Hij zegt, wie begerig naar een vrouw kijkt pleegt overspel. Wederom, een geestelijke overspel.
Als God afgoden dienen associeert met overspel en dit gelijk is aan hoererij/prostitutie (zie Hosea tekst), en je met hoererij tegen je eigen lichaam zondigt zoals Paulus zegt, zou er dan tijdens het tatoeëren dan ook iets gebeuren? Zou je dan niet tegen je eigen lichaam zondigen? Wat is dit zondigen tegen je eigen lichaam dan? Op seksueel gebied bind jou ziel zich vast aan de ziel van die ander. Met afgoderij doe je dus precies hetzelfde alleen met afgoden, die de Bijbel ook beschrijft als demonen en boze geesten. Zou tatoeëren dus geen poort voor demonen kunnen zijn om in jou lichaam binnen te kunnen komen en daarmee met hen ten verbinden? Zou het dus mogelijk kunnen zijn dat door te tatoeëren en piercings aan te laten brengen, je op een subtiele manier van de duivel, je gebonden gaat raken aan demonen omdat je afgoderij aan het plegen bent? En afgoderij wordt in Hosea ook vergeleken met hoererij! En dat je op die manier, zonder dat je het zelf weet afgoden dient? En wat zei Paulus over afgoden dienen in vers 9? Jij moet zelf maar invullen hoe je dit allemaal wilt interpreteren, maar ik hoop dat ik je genoeg stof heb gegeven om hier eens serieus over na te denken voor je, je laat misleiden om een tattoo of piercing te plaatsen.

 Wat als je al een tattoo of Piercing hebt?

“Ja maar ik heb er al zo veel, dan kan die ene er nog wel bij om Jezus te vereren”.

Denk je echt dat Jezus graag een plekje wilt naast die andere tattoo die naar de boze verwijst? Als jij al tattoos hebt en je neemt Jezus aan als jou redder en verlosser dan zegt de Bijbel juist het volgende “Sommigen van u zijn vroeger ook zo geweest. U bent nu schoongewassen en voor God afgezonderd. U bent onschuldig verklaard in de naam van de Here Jezus Christus en door de Geest van onze God”. ( 1.kor.6:11).  

Dit is zo geweldig! Jij hoeft je niet meer schuldig te voelen over je tattoos die je eerder gezet hebt. Je bent schoongewassen en onschuldig verklaard door God! Waarom zou je dan nu weer je geestelijk en lichamelijk bevuilen met een nieuwe tattoo? Nee, Paulus roept juist op om een nieuwe levenswandel op te gaan. Maar gij geheel anders: gij hebt Christus leren kennen. Als u werkelijk Zijn stem hebt gehoord en Hij u de waarheid over Zichzelf heeft bekendgemaakt,moet u uw oude menselijke natuur als oude kleren uittrekken; uw vroegere manier van leven, waardoor u geluk en vrede meende te vinden, maar die u in werkelijkheid dood en verderf bracht. Uw denken moet grondig vernieuwd worden. Sterker nog, u moet een heel nieuw mens worden, die alleen voor God leeft, zuiver en goed. Trek een nieuwe natuur aan als een stel nieuwe kleren”. (Ef.4:20-24).

Veel mensen zeggen, ja ik doe een christelijke tattoo zodat ik dan met mensen in gesprek kan gaan over mijn tattoo en het geloof (zie hierboven de getuigenis waarom deze optie niet mogelijk is). Als dit echt je motief is dan zeg ik je dat er nog zo veel andere alternatieve zijn. Je kunt ook t-shirts laten maken met duidelijke christelijke uitspraken. Gegarandeerd dat mensen hier ook naar kijken!Ik geloof niet dat een tattoo of piercing plaatsen een excuus mag zijn om over het geloof te kunnen praten. Want ook hierin, wie bepaald welke tattoo wel en niet mag en wie bepaald hoeveel tattoos of de grootte ervan? Allemaal dilemma’s die je erbij krijgt als je ervan uit gaat dat dit mogelijk is als christen. En zoals een andere mede christen zei, “Wat je met je woorden EN je daden niet kan bewerkstelligen, zal ook niet met een tattoo plaatsvinden”.

Mocht jij al een tattoo of piercing hebben voor je bekering, dan heb je zojuist gelezen dat je onschuldig bent verklaard door God wanneer je Jezus aangenomen hebt. Je zult dus een nieuwe weg moeten gaan bewandelen. Ik geloof niet dat je nu al je geld moet gaan spenderen aan het verwijderen van je tattoos! Wel zou ik je adviseren om de piercings die je het, die te verwijderen zijn, dan ook te doen. Ook wil ik je adviseren om aan God te belijden, dat je hierin ook gezondigd hebt en dat je tattoos en piercings als zonde ziet. Ik zou je adviseren om dit samen met een mede christen of je voorganger te doen, zodat hij eventuele demonen die wellicht binnen zijn gekomen in je leven door dit soort dingen te laten zetten, eruit kan sturen in de naam van Jezus. Dit is mijn advies, jij moet doen wat jij denkt wat goed is voor jou geestelijk welzijn.
Let wel, de Bijbel zegt dat  zonde je gebeden blokkeert! Dus wees wijs in deze dingen.  God kan alles, hij kan jou zonde vergeven en jou reinigen. Hij kan zelfs van jou zonden later iets moois er van maken, zodat jij hiervan kan getuigen, maar God kan geen zonde goedkeuren. God kan zonde niet belonen met  ZEGEN. (mooi hoofdstuk Lev.26 om te zien dat zegen en voorspoed samen  gaat met rein en heilig en hoe tegenslag gaat met zonde).

De tatoeages en piercings die een christen mag hebben.

Sommige mensen zijn van mening dat er in Openbaringen wordt beschreven dat Jezus op zijn dij een tattoo krijgt. Er staat namelijk geschreven “En Hij heeft op zijn kleed en op zijn dij geschreven de naam: Koning der koningen en Here der heren.” (Op. 19:16).

Het zou op basis van deze tekst aannemelijk mogen zijn dat een tattoo op basis van deze beschrijving nu wel mogelijk is nu we het nieuwe testament hebben. Als je bij deze tekst de kanttekeningen van de statenvertaling erbij pakt, dan kom je tot een andere verklaring van deze tekst. Het betekent dat zijn naam op zijn kleed geschreven is ten hoogte van Zijn dij. Het is openlijk voor de ogen van een ieder te zien. Als het bij Jezus op zijn dij stond, zou dit voor Johannes onleesbaar zijn geweest, want Jezus droeg een kleed.

Wat mag je dan wel dragen? Sieraden, Oorringen en ook neusringen waren goedgekeurd als een sieraad. “Ik tooide je met sieraden, ik deed armbanden om je polsen en een ketting om je hals, ik deed een ringetje door je neus, ik gaf je oorbellen en zette een prachtige kroon op je hoofd.  (Ezechiël 16:11-12). 

De ring door de neus, was verder het symbool van de onderwerping van de vrouw aan het gezag van de man of van iemand anders “Ik vroeg haar van wie zij een dochter was. “Van Betuel,” antwoordde ze, “de zoon van Nachor en Milka.” Toen deed ik de ring in haar neus en de armbanden om haar polsen. (Gen. 24:47).

Wanneer een slaaf in de tijd van het Oude Testament bij zijn heer wilde blijven, werd zijn oor met een priem doorboord, als teken van vrijwillige onderwerping. “dan moet zijn meester hem naar het heiligdom brengen, hem tegen de deur of de deurpost zetten, en zijn oor met een priem doorboren. Hij blijft dan voorgoed zijn slaaf.” (Ex. 21:6).

“Maar indien hij niet bij u weg wil, omdat hij het goed bij u heeft en aan u en uw familie gehecht is geraakt, moet u een priem door zijn oor in uw deur steken. Daarmee wordt hij voorgoed uw slaaf. En met een slavin moet u hetzelfde doen”. (Deut. 15:17).

Alternatief voor een tattoo. Je wilt God eren maar hoe? Zoals ik al had voorgesteld, kan je dit doen door teksten op je T-shirts te laten drukken. Je kunt leuke cadeautjes kopen en deze weggeven en op die manier een leuk gesprek aangaan. Je kunt je tijd investeren om iemand vrijwillig te helpen, om op die manier dienstbaar te zijn. Je kunt de naam van iemand ook op een armband zetten, of die ene Bijbeltekst

De Bijbel zegt “Mijn zoon, luister naar mij, geef gehoor aan mijn woorden. Houd ze steeds voor ogen, bewaar ze diep in je hart.” (spr.4:20-21).

prent het woord van God in je hart, dit mag je geestelijk vol schrijven. “schrijf ze op de tafel van uw hart” (spr.3:3).

Verder hoeven wij niet in een tatoeage onze liefde aan God te tonen. De Bijbel zegt namelijk dat God dat zelf heeft gedaan! “Hij heeft ons gezalfd, zijn eigendomsmerk op ons gezet en bij wijze van voorschot de Geest in ons hart gelegd”.(2kor.1:21-22).

De heilige Geest wil niet dat je zonde in je leven doet door te gaan tatoeëren en door piercings aan te brengen. “Doe Gods heilige Geest geen verdriet; met zijn stempel bent u gemerkt voor de dag van de bevrijding”. (Ef.4:30).

Verder heb ik nog 1 laatste advies. Wanneer je cosmetisch een tattoo laat aanbrengen bid er dan voor. Het is mogelijk, dat een vrouw door borstamputatie haar tepel verliest. In de cosmetische wereld kunnen ze door een tatoeage een nieuwe tepel tekenen. Ik zelf zou hier geen probleem mee hebben, omdat ten eerste dit gedaan wordt na een ingrijpende gebeurtenis in iemands leven. ( Ja, het overlijden van iemand is ook ingrijpend, maar ik hoop dat je hier het verschil ziet) Ten tweede, dit in een cosmetische instelling of ziekenhuis gedaan wordt en niet in een tattoo shop. Ik zie dit vergelijkbaar met het hoofdstuk hierboven waar het haar afgeschoren wordt als doel om iemand te reinigen. Maar ook dit, leg het eerst voor bij God.

Heb jij ervaringen omtrent dit onderwerp, ben jij ooit bevrijd van demonen die binnen zijn gekomen door tatoeages of piercings, of heb jij een verhaal te melden op dit gebied, dan hoor ik dat natuurlijk heel graag van je!

Mijn slot conclusie:

Iemand die tattoos heeft voor zijn bekering, geef ik het advies mee om dit aan God te belijden. Als je al christen bent of je bent het geworden en je wilt een tattoo ( erbij) plaatsen is mijn advies om het niet te doen en ik raad je het echt af.  Ook christelijke tattoo raad ik af. Mijn motivatie staat hierboven in de gehele studie.

Het toch aanbrengen van tattoos en piercings als je al christen bent, heeft geen gevolg op je behoud, als we van Romeinen uitgaan  ” Want als u zegt dat Jezus Christus uw Heer is en als u met heel uw hart gelooft dat God Hem uit de dood heeft opgewekt, zult u gered worden. “(Rom.10:9).
Maar door toch iets te doen tegen Gods gebod in, daar zegt de Bijbel van dat het zonde is, en zonde blokkeert zegen. Daarbij de kans dat je op deze manier demonen in je kunt krijgen is groot, waardoor dit weer een effect gaat hebben op je eigen geloof, geest,ziel en lichaam, is dit het waard?

Mocht je toch besluiten om het wel te doen, dan geef ik je nog het advies mee, om dit aan God te vragen of Hij dit goed vind, want tenslotte zijn wij niet meer van ons zelf maar van de Heer. En ik zou je adviseren om aan God een bevestiging te vragen via iemand anders zodat je zeker weet dat het Gods bedoeling is.

Verder wil ik de opmerking plaatsen, als er staat “dit kan een poort zijn voor demonen” dat het niet ALTIJD per definitie is dat er ook daadwerkelijk demonen binnen zijn gekomen toen je een tattoo heb laten plaatsen! Maar je begeeft je wel op (zeer)glad ijs! Uiteraard blijft het zonde, dus het zal wel zegen blokkeren. 

Veel zegen en wijsheid toegewenst in je besluit indien je over een tattoo denkt.

WIL JE IETS BIJDRAGEN AAN DEZE STUDIES?

Heeft deze studie jou helderheid gebracht en gun jij andere christenen om hier van op de hoogte te zijn, deel dan deze studie.

“God, die de boer zaad geeft om te zaaien en ons brood om te eten, zal u steeds meer zaad en steeds grotere oogsten geven. Dan kunt u van uw overvloed steeds meer uitdelen. Ja, Hij geeft zoveel dat u altijd veel kunt weggeven. ” (2 Corinthiers 9:10-11).

Deel zo veel mogelijk kennis over Gods woord, zodat je ook steeds meer kan oogsten! Elk persoon die zijn leven vernieuwd en bij God wordt gebracht door jou werk (ook als is het alleen delen van een Bijbelstudie) , zal jou als beloning toekomen wanneer je voor Gods aangezicht verschijnt!